หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา กิจกรรม สพม.29 เว็บบอร์ด
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
เป้าหมายความสำเร็จสพม.29
โครงสร้างการบริหารสำนักงาน
วัสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
เบอร์โทรศัพท์บุคลากรในสำนักงาน สพม.29
แผนที่ตั้ง สพม.29
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สพม.29
อ.ก.ค.ศ. สพม.29
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพม.29
เครือข่ายการนิเทศที่ 13
ข้อมูลคุณภาพการศึกษา
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน/สหวิทยาเขต
ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพม.29
แผนที่ตั้งโรงเรียน
แผนฯ งบแลกเป้า สพม.29
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภารกิจและมาตรการ
เป้าหมายความสำเร็จ
กรอบการดำเนินงาน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
กลุ่มงานนิติกร
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
กฎ
ระเบียบ
ข้อบังคับ
เอกสารเผยแพร่ผลงานครู
เกณฑ์การประเมินตำแหน่งครู
เกณฑ์การประเมินตำแหน่งรอง ผอ.ร.ร.
เกณฑ์การประเมินตำแหน่ง ผอ.ร.ร.
เกณฑ์การประเมินตำแหน่งศึกษานิเทศก์
เกณฑ์การประเมินตำแหน่งรอง ผอ.สพท.
เกณฑ์การประเมินตำแหน่ง ผอ.สพท.
แบบเสนอขอรับการประเมินฯ
แบบรายงานขอรับการประเมินฯ
ทีมงานพัฒนาเว็บไซต์
หนังสือราชการตามวันที่
<< 25 เม.ย. 2014  >>
พฤ
อา
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Your IPAddress : 54.204.68.109 
Your browser : other 0
Username :
Password :
 
เว็บลิงค์
เว็บไซต์โรงเรียน 20 อันดับยอดนิยม
  อำนาจเจริญ ( 2,567,255 )
  สร้างนกทาวิทยาคม ( 2,209,149 )
  วารินชำราบ ( 2,095,523 )
  นารีนุกูล ( 1,695,124 )
  สหธาตุศึกษา ( 891,571 )
  น้ำยืนวิทยา ( 750,914 )
  ปลาค้าววิทยานุสรณ์ ( 682,685 )
  เขื่องในพิทยาคาร ( 520,106 )
  อุบลราชธานีศรีวนาลัย ( 369,474 )
  มัธยมตระการพืชผล ( 313,694 )
  ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ( 262,791 )
  อ่างศิลา ( 120,210 )
  หนองขอนวิทยา ( 72,113 )
  ศรีคูณวิทยบัลลังก์ ( 69,847 )
  ปทุมราชวงศา ( 54,130 )
  เบ็ญจะมะมหาราช ( 50,407 )
  ชีทวนวิทยาสามัคคี ( 48,904 )
  ไผ่ใหญ่ศึกษา ( 43,712 )
  เอือดใหญ่พิทยา ( 36,091 )
  พนาศึกษา ( 35,788 )
[ เว็บไซต์โรงเรียนทั้งหมด ]
  [ เกณฑ์การประเมินเว็บไซต์โรงเีรียน ]
  เริ่มวันที่ 15 มี.ค.54 - 25 เม.ย.57
เว็บไซต์ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 13 ศูนย์
๑. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๒. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๓. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (-)
๔. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (-)
๕. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (-)
๖.ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (-)
๗. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (-)
๘. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (-)
๙. ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (-)
๑๐. ศูนย์พัฒนาห้องสมุด (-)
๑๑. ศูนย์กิจกรรมแนะแนว (-)
๑๒. ศูนย์พัฒนาหลักสูตร (-)
๑๓. ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี (-)
 
 
 
 
 
หน้าหลัก >> กระทู้ทั้งหมด >> คุยข่าว สพม.29 ครั้งที่ 16 >> ตั้งกระทู้ใหม่
คุยข่าว สพม.29 ครั้งที่ 16
   
     
     

คุยข่าว สพม.29 ครั้งที่ 16

 

เหตุการณ์สำคัญของโลกที่เกิดขึ้นทั่วโลก แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นจะกลบข่าวต่างๆลงได้อย่างมากมาย   ผมก็ SMS ช่วยครั้งละ 10 บาทหลายครั้ง รวมทั้งสงครามระหว่างพันธมิตรกับประเทศลิเบียซึ่งใช้อำนาจปกครองประชาชน    ได้แต่สงสารส่งกำลังใจช่วย    แต่ผมได้แง่คิดสิ่งที่เกิดขึ้นคือ สติ  ความตั้งมั่น  อดทน  ไม่ท้อถอย   ไม่ทำร้ายกัน  รวมกันเกิดเป็นพลัง  ....สำหรับข่าว รวมทั้งตอบคำถามซึ่งมีมากมาย  บางคำถามก็ได้รับการตอบไปแล้ว  

ต้องชื่นชมกับการสื่อสารทางเว็บไซต์ของสพม.29 ของเราวันหนึ่งมีคนเข้าดูโดยเฉลี่ย 900 คน   หรือคุยข่าวสพม.29 เอง  แต่ละครั้งมีผู้กดเข้าดูและสื่อสารอยู่ที่ 800 ครั้ง  ก็ถือว่าได้รับความสนใจพอประมาณ  บางเรื่องหากจัดมุมนำเสนอให้เหมาะก็จะได้รับความสนใจเช่น ประชุมผอ.รร.ครั้งที่ 2/54 ผมให้เขานำขึ้นในช่องประชุมผอ.รร.(บล็อกด้านขวามือ) 6 วัน ปรากฏว่ามีผู้เข้าดู 13 ครั้ง  ผมเลยให้นำออกมาไว้ข้างนอกด้วย วันเดียวเข้าดู 137 ครั้ง   ก็เรียนพวกเราว่าจะพยายามปรับปรุงให้มีอะไรเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับ...ในสัปดาห์คุยข่าวดังนี้ครับ

 

1.       ประเมินเว็บไซต์โรงเรียน   เว็บของเราเชื่อว่าติดตลาด เพราะกดเข้ามาดูแต่ละครั้งหากใส่ สพม. จะเจอ สพม.29 ขึ้นก่อนทุกครั้ง  แต่ละวันคนกดเข้าดูไม่ต่ำกว่า 850 ครั้ง หรือมาถึงตอนนี้เข้าดูถึง  120,000 ครั้ง  ซึ่งเราได้ขยายผลสู่โรงเรียนให้มีเว็บไซต์ไว้บริการข้อมูลกับผู้รับบริการ โดยจะเริ่มประเมินต้นเดือนเม.ย.2554 อย่างไรเหลือโรงเรียนที่ยังไม่ LINK อีกส่วนหนึ่งก็ให้ประสานกับคุณณรงค์วิทย์ผู้ดูแลครับ

2.       การเรียกบรรจุครูผู้ช่วย  อ.ก.ค.ศ.ได้อนุมัติเรียกบรรจุครูไปแล้ว 12 อัตรา ในเขต 2 และ 5 สำหรับโรงเรียนในจังหวัดอำนาจเจริญ โรงเรียนต้องการภาษาจีนและคณิตศาสตร์  ไม่มีในบัญชี   สำหรับตำแหน่งที่เหลือรวม 53 อัตรา(จริงแล้วมากกว่านี้รอย้ายเสร็จจะประกาศเพิ่ม) ...ดูประกาศสอบคัดเลือกครูกรณีพิเศษ และการสอบแข่งขันฯครับ

3.       การสอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ  ประกาศไปแล้วนักแรก 15 มีค 2554  จำนวน 31 อัตรา  มีผู้กดเข้าดูเข้าดูเกือบ 800 ครั้ง  ประกาศนัดสอง 25 มีนาคม 2554  จำนวน 53 อัตรา  17 วิชาเอกครับ   รับสมัครที่สพม.29 หลังโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี    ปีนี้ไม่อนุโลมกรณีไม่มีใบประกอบวิชาชีพมาสมัครนะครับ  เตรียมการให้ดีนะ.....แต่ผมขอประกาศว่า  อย่าเชื่อผู้แอบอ้างจะช่วยให้ท่านสอบได้โดยเด็ดขาด.....ครับ

4.       การย้ายครู ครั้งที่ 1 ปี 2554  ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการส่งคำร้องให้กับโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งจะส่งกลับคืนก่อน 25 มีค. 54 และอกคศ.ได้มอบให้สพม.29 ตั้งกก.ประเมินแต่ละคนที่ส่งคำร้อง  ควบคู่กับความเห็น ความต้องการของโรงเรียน  เชื่อว่าน่าจะแล้วเสร็จเหลือตำแหน่งว่างที่จะใช้เรียกบรรจุเพิ่มเติมจากบัญชีที่ อกคศ.สพม.29 จัดสอบไว้

5.       การทำวิทยฐานะ  ผู้ส่งชำนาญการ 150 คน อกคศ.ได้ตั้งอนุมัติกรรมการประเมินแล้ว  สำหรับชำนาญการพิเศษอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 2/54 จำนวน 477 คน  พร้อมทั้ง ได้เสนอชื่อผู้อ่านเพิ่มเติม......ยอมรับอีกครั้งการจัดการระบบข้อมูลเรื่องนี้เรายังไม่ดีพอ..แต่หากมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบชัดเจนแล้วคงจะดีขึ้น...รวมทั้งผลงานวิทยฐานะ53 ราย ของเขต 2 เดิม สพฐ.ให้ สพม.29 เอากลับมาอ่านเอง(งงการสื่อสาร) แต่อย่างไรก็ตามผมจะเข้าไปช่วยดูเอง...และจะเคลื่อนหลังจากเจ้าหน้าที่กลับมาจากประชุม อบรมที่นครนายก  อย่างไรก็ให้กำลังใจผอ.สุทธิพรและคุณสุรางค์  ขับเคลื่อนงานชิ้นนี้ให้สำเร็จนะครับ

6.       การเปิดอาคารสำนักงานใหม่ ของสพป.อบ. 5  พิธีการ  การร่วมมือ  ความตั้งใจ ดูดีมากครับ  หากใครผ่านไปก็จะเห็นภาพที่สวยงามก่อนถึงตัวอำเภอเดชอุดม 5 กม. ชมเชยความร่วมมือร่วมใจเพื่อการพัฒนาเขตพื้นที่ครับ…เรายคงจะนำสิ่งดีๆมาช่วยกัน   เป็นสัญญลักษณ์หรือเป็นหน้าตาของพวกเราครับ

7.       การจัดสรรอัตราใหม่    สพฐ.ได้จัดอัตราเออรี่ ปี 2554 ให้เรา 68 ตำแหน่ง  จัดสรรอัตราเกษียณอายุราชการ ปี 2552 จำนวน  60 ตำแหน่ง สพม.29 ได้ตั้งกรรมการขึ้นพิจารณาและนำเสนอ อกคศ. พิจารณาอนุมัติ  แต่ยังตั้งปรับลงตำแหน่งหรือรอการจัดอัตราตำแหน่งอีกนิด(ยังติดความเข้าใจทดแทนตำแหน่งบริหาร)  อย่างไรหากท่านทราบก่อนก็อย่าพึ่งเปิดเผยหรือสร้างความมั่นใจ 100% ให้ครูนะครับ....แต่ท่านมั่นใจ สพม.29 ทำงานด้วยความโปร่งใส  ให้ความยุติธรรมทุกโรงเรียน  ถึงแม้จะไม่มาเป็นกรรมการก็ตามครับ

8.       การเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1/2554  คาดว่าตอนนี้โรงเรียนปรับฐานเงินเดือน  ปรับจำนวนคนได้ชัดเจนแล้ว  ส่วนท่านที่ได้วิทยฐานะชำนาญการพิเศษใหม่ 477 คน  ครูที่ผ่านการพัฒนาอย่างเข้ม 28 คน (เงินใหม่10770 )   เจ้าหน้าที่ได้เตรียมการปรับให้แล้ว  ส่วนท่านที่ได้ย้อนหลังก็ให้มั่นใจว่าจะทำย้อนหลังให้ครับ.......ฝากโรงเรียนตรวจสอบครูที่มาช่วยราชการในโรงเรียนต่างๆ ตอนนี้สพฐ.ได้มีคำสั่งตัดโอนอัตรามาตั้ง ณ โรงเรียนที่ช่วยราชการแล้ว(ยกเว้นโรงเรียนเกินเกณฑ์)  และปีนี้จะไม่มีการกินเงินเดือนข้างอันดับเงินเดือนเนื่องจากบัญชีใหม่มีลู่วิ่งพอใครข้ามไปแล้วจะจะเอากลับมาลู่เดิม ...ประสานปรับฐานข้อมูลกับรองสุรพันธ์  รองผอ.รร.เดชอุดม+คุณวิศัลยา ด้วย

9.       ช่วงปิดภาคเรียน  ให้โรงเรียนรายงานผู้ที่จะทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารมาให้ สพม.29 ทราบ หรือจะส่ง sms มาบอกผมก็ได้นะครับ

10.   การปฏิบัติงานของผมที่ผ่านมาในสัปดาห์ที่ผ่านมา

10.1            ประชุมผอ.กลุ่มของสพม.29  ครั้งที่ 4/2554  รายงานการประชุมลงเว็บแล้ว

10.2            ประชุมกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อ 11 มีนาคม 2554  วาระเด่น  การเปลี่ยนชื่อโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย  การซักซ้อมการทำงานของกรรมการ  เป็นต้น

10.3            ประชุม อกคศ.  ครั้งที่ 1/2554  เมื่อ 14 มีนาคม 2554  ส่วนหนึ่งเป็นการประชุมใหม่ครั้งแรก ไม่มีจนท.ที่มีประสบการณ์ทำมาก่อน    การเตรียมความพร้อมยังไม่ค่อยดี แต่เนื่องจากมีเรื่องด่วนที่ค้างคา เรื่องตั้งประธาน อกคศ. การบรรจุครู  ผู้บริหาร  การประกาศสอบ วิทยฐานะ   ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2554  ครั้งนี้ดีขึ้นบ้างตรงเอกสารค่อนข้างพร้อม  วาระดีขึ้น มีเรื่องเข้า วิทยฐานะ  สอบแข่งขัน  หารือเรื่องย้าย  ฯลฯ  ต้องยอมรับยังมีข้อผิดพลาดการเตรียมวาระอีก...รอทีมงานพร้อมอีกนิด  เชื่อว่าท่านผอ.สุทธิพร  กลับมาจากทำงานกับ ก.ค.ศ. จะช่วยเรานำทีมเข้าที่เข้าทางในเร็วๆนี้

10.4            เปิดการประชุมงานวิจัยโรงเรียน เมื่อ 11 มีค 2554 ที่โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช   ท่านผอ.บพิตร  ศน.พิชัย  และคณะ ร่วมกันกระตุ้น  ขับเคลื่อนได้ดีมากครับ  โรงเรียนขานรับ(ใครนิ่งก็เกินไป)...เป็นประโยชน์กับคุณครูโดยแท้จริงเพราะกฎหมายบังคับไว้

10.5            ปิดการประชุมยาเสพติด โรงเรียนสีขาว เมื่อ 18 มีนาคม 2554  ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ผมได้เห็นความร่วมมือของทีมนี้  น่าชื่นชมครับแต่ก็อดเป็นห่วงภาระงานที่มากของคุณครูไม่ไหว คงต้องมีการสัมมนางานของโรงเรียนแล้วหล่ะ   เพราะหากทำบางเรื่องให้ดีอีกหลายเรื่องก็ไม่น่าทำ...พร้อมทั้งต้องหาสิ่งสูงใจให้รางวัลกับคนกลุ่มนี้ทั้งหมดให้คุ้มกับการทำงาน

10.6            14 มีนาคม 2554 ประชุมคณะกรรมการเพื่อการประเมินกลยุทธ์ ได้รับความร่วมมือจากผู้อาวุโสที่เกษียณอายุไปแล้ว เช่นผอ.สมจิตร  ผอ.วีระพล   ผอ.สันต์ชัย และผอ.รังสิทธิ์ มาร่วมเป็นหัวหน้าคณะกรรมการไปติดตามโรงเรียน พร้อมประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร   จะนำข้อมูลมาเตรียมหลอมรวมเพื่อรองรับการประเมินวันที่ 31 มีนาคม 2554 ครับ...เน้นแบบรายงานการติดตามกลยุทธ์ต้องเสร็จ(ตัวใหม่มีประเด็น 4.4และ4.5 )

10.7            ประชุมมาตรฐานงานธุรการ และครูอัตราจ้าง  ของคุณธมลรัตน์รับผิดชอบเลื่อนออกไปเป็นเดือนพ.ค. 2554  พร้อมๆกับ  การอบรมเจ้าหน้าที่การเงิน พัสดุ บัญชี ควบคุมภายใน พร้อมดำเนินการประชุมในปลายเดือนมีค.54 แล้วนะครับ

10.8             ช่วงที่ผ่านมาผมได้ไปเยี่ยมโรงเรียนในประเด็นต่างๆ   เช่น 

1)      12-16 มีนาคม 2554  เยี่ยมการรับนักเรียนที่วิจิตราพิทยา  ลือคำหาญฯ  เบ็ญจะมะมหาราช  นารีนุกูล ตอนนั้นมีความพร้อมมากครับ

2)      18และ21 มีนาคม 2554  ติดตามโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารและโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย  คุณครูมีความตั้งใจในการนำเสนอผลงานมาก

10.9            17 มีค ประชุมกรรมการคุณธรรม  เศรษฐกิจพอเพียง ของกลุ่มส่งเสริมได้ข้อตกลงในการกระจายงบประมาณให้โรงเรียนแกนนำสหวิทยาเขตละ 2 โรงเรียนๆละ 20000 บาท และให้เป็นฐานพัฒนาโรงเรียนละ 1500 บาท(จัดไว้ที่โรงเรียนแกนนำ) เชื่อว่าจะแจ้งและขับเคลื่อน  พร้อมๆกับการประเมินตนเองของโรงเรียนเร็วๆนี้(รีบส่งแบบประเมินตนเองด้วยนะ

10.10        17 มีค  2554 ประชุมผอ.เขตพื้นที่การศึกษา  ผมมอบให้ท่านประชา  สิทธิโชค  เข้าร่วมการประชุมสำหรับรายละเอียดโหลดได้จากเว็ปสพม.29 และนำไปปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

11.   การรับนักเรียนปี การศึกษา 2554  ก็ทราบผลการรับเรียบร้อยแล้วนะครับ  ผมมีโอกาสสอบถามกับผู้เกี่ยวข้อง ได้ข้อมูลว่า

1)      นารีนุกูล  ม.1 รับนักเรียนสอบทั่วไปครบพร้อมสำรองไว้   แต่นักเรียนในพื้นที่ยังไม่ครบและจะนำนักเรียนสอบมาทดแทนให้ครบ สำหรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษรับ 130 คน เข้าเงื่อนไข 10 กว่าคน  หากเป็นตามนี้ก็จัดห้องเรียนได้ห้องละ 41-42 คน  สำหรับนักเรียนม.4 รับได้ตามเกณฑ์ทุกรายการ

2)      เบ็ญจะมะมหาราช  ม.1 รับนักเรียนสอบทั่วไปครบพร้อมสำรองไว้   แต่นักเรียนในพื้นที่ยังรับไม่ได้อีก 50กว่าคน  สำหรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษรับ 150 คน เข้าเงื่อนไข 30 กว่าคน  หากเป็นตามนี้ก็จัดห้องเรียนได้ห้องละ 41-42 คน  สำหรับนักเรียนม.4 รับได้ตามเกณฑ์ทุกรายการ คงมีนักเรียนเดิมบางส่วนที่ยังไม่สามารถรับเข้าเรียนได้

3)      โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ  ม.1 ที่ไปสมัครหลังสอบคัดนักเรียนออกประมาณ 100 กว่าคน  ม.4 คัดออกประมาณ 40 คน 

4)      โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร  ปทุมพิทยาคม  วิจิตราพิทยา  และวารินชำราบ  สามารถรองรับนักเรียน ที่พลาดหวังจากโรงเรียน 3 แห่งได้อีกจำนวนมาก เช่น ขณะนี้ รร.ศรีปทุมพิทยาคาร  รับ ม.1 ประมาณ 480 คน (รับแล้ว230  คน) ม.4 ประมาณ 320 คน(รับแล้ว200 คน) รร.ปทุมพิทยาคม  ม.1 ประมาณ 320 คน(รับแล้ว163 คน) ม.4 ประมาณ 280 คน(รับแล้ว 178 คน)  

 

ครั้งนี้คงคุยกันแค่นี้ก่อนนะครับ...ต้องขออภัยสำหรับท่านที่ติดตามความเคลื่อนไหว  งานมากครับ  ดีว่าได้รับความร่วมมือจากผอ.รร.ที่มาเป็นทีมทำงานในแต่ละเรื่องๆ จนทำให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ครับ

 

                                                  วีระพงษ์   รอง ผอ. สพม.29โดย : วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล email : werapong_t@hotmail.com Tel : 0819770994 วันที่ : 23 มี.ค.54 [08:50:27] จำนวนอ่าน : 2135 IP : 125.26.137.250


หมายเหตุ : เพื่อให้การติดต่อสื่อสารเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังสามารถตรวจสอบผู้แสดงความคิดเห็นได้ทางทีมพัฒนาจึงได้มีการนำเอา Social
Plugins อย่าง Facebook เข้ามาช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์ของระบบเว็บบอร์ด ดังนั้นท่านที่จะสามารถแสดงความคิดเห็นได้นั้นท่านจะต้องทำการ login
ผ่าน Facebook ก่อนถึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ครับ !!

 
 

 
Copyright @2009 - 2012 http://www.secondary29.go.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29( อุบลราชธานี , อำนาจเจริญ )
ที่ตั้ง : ถนนเลี่ยงเมือง (สี่แยก อ.บ.ต.กุดลาด) บ้านกุดลาด หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4542-2186, Fax : 0-4542-2185 Email : secondary29@obec.go.th
ติดต่อผู้พัฒนาเว็บไซต์ : secondary29@gmail.com