หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา กิจกรรม สพม.29 เว็บบอร์ด
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
เป้าหมายความสำเร็จสพม.29
โครงสร้างการบริหารสำนักงาน
วัสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
เบอร์โทรศัพท์บุคลากรในสำนักงาน สพม.29
แผนที่ตั้ง สพม.29
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สพม.29
อ.ก.ค.ศ. สพม.29
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพม.29
เครือข่ายการนิเทศที่ 13
ข้อมูลคุณภาพการศึกษา
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน/สหวิทยาเขต
ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพม.29
แผนที่ตั้งโรงเรียน
แผนฯ งบแลกเป้า สพม.29
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภารกิจและมาตรการ
เป้าหมายความสำเร็จ
กรอบการดำเนินงาน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
กลุ่มงานนิติกร
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
กฎ
ระเบียบ
ข้อบังคับ
เอกสารเผยแพร่ผลงานครู
เกณฑ์การประเมินตำแหน่งครู
เกณฑ์การประเมินตำแหน่งรอง ผอ.ร.ร.
เกณฑ์การประเมินตำแหน่ง ผอ.ร.ร.
เกณฑ์การประเมินตำแหน่งศึกษานิเทศก์
เกณฑ์การประเมินตำแหน่งรอง ผอ.สพท.
เกณฑ์การประเมินตำแหน่ง ผอ.สพท.
แบบเสนอขอรับการประเมินฯ
แบบรายงานขอรับการประเมินฯ
ทีมงานพัฒนาเว็บไซต์
หนังสือราชการตามวันที่
<< 21 เม.ย. 2014  >>
พฤ
อา
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Your IPAddress : 54.204.66.38 
Your browser : other 0
Username :
Password :
 
เว็บลิงค์
เว็บไซต์โรงเรียน 20 อันดับยอดนิยม
  อำนาจเจริญ ( 2,567,253 )
  สร้างนกทาวิทยาคม ( 2,208,860 )
  วารินชำราบ ( 2,095,522 )
  นารีนุกูล ( 1,695,118 )
  สหธาตุศึกษา ( 891,568 )
  น้ำยืนวิทยา ( 750,914 )
  ปลาค้าววิทยานุสรณ์ ( 682,679 )
  เขื่องในพิทยาคาร ( 520,101 )
  อุบลราชธานีศรีวนาลัย ( 369,466 )
  มัธยมตระการพืชผล ( 313,693 )
  ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ( 262,785 )
  อ่างศิลา ( 120,205 )
  หนองขอนวิทยา ( 72,111 )
  ศรีคูณวิทยบัลลังก์ ( 69,835 )
  ปทุมราชวงศา ( 54,128 )
  เบ็ญจะมะมหาราช ( 50,394 )
  ชีทวนวิทยาสามัคคี ( 48,844 )
  ไผ่ใหญ่ศึกษา ( 43,705 )
  เอือดใหญ่พิทยา ( 36,090 )
  พนาศึกษา ( 35,788 )
[ เว็บไซต์โรงเรียนทั้งหมด ]
  [ เกณฑ์การประเมินเว็บไซต์โรงเีรียน ]
  เริ่มวันที่ 15 มี.ค.54 - 21 เม.ย.57
เว็บไซต์ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 13 ศูนย์
๑. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๒. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๓. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (-)
๔. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (-)
๕. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (-)
๖.ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (-)
๗. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (-)
๘. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (-)
๙. ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (-)
๑๐. ศูนย์พัฒนาห้องสมุด (-)
๑๑. ศูนย์กิจกรรมแนะแนว (-)
๑๒. ศูนย์พัฒนาหลักสูตร (-)
๑๓. ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี (-)
 
 
 
 
 
หน้าหลัก >> กระทู้ทั้งหมด >> เงินดือนพนักงานราชการและครูอัตราจ้างในงบ >> ตั้งกระทู้ใหม่
เงินดือนพนักงานราชการและครูอัตราจ้างในงบ
   
     
     

เรียน ท่านรองวีระพงษ์ที่เคารพ

      ดิฉันอยากเรียนถามท่านเรื่องเงินเดือนของพนักงานราชการและครูอัตราจ้างในงบ SP2 ค่ะ  เดิมใน สพท.อำนาจเจริญ ปีงบประมาณเช่นนี้เงินเดือนของพนักงานราชการและครูอัตราจ้างในงบจะล่าช้ามาก..กกกค่ะ2-3 เดือนถึงจะได้  ในระหว่างที่ยังไม่ได้เงินเดือนพวกเราต้องกินต้องใช้ค่ะ  เดือดร้อนกันถ้วนหน้า และในสพม.29 จะเหมือนกันไหมค่ะ เพราะตอนนี้สิ้นเดือนแล้ว เงินเดือนยังไม่ได้เลยค่ะ

      ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้คำปรึกษาค่ะ

 โดย : อำนาจเจริญ email : nongnuch_ub@hotmail.com Tel : 0898448283 วันที่ : 1 พ.ย.53 [13:51:25] จำนวนอ่าน : 608 IP : 192.168.212.247, 127


หมายเหตุ : เพื่อให้การติดต่อสื่อสารเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังสามารถตรวจสอบผู้แสดงความคิดเห็นได้ทางทีมพัฒนาจึงได้มีการนำเอา Social
Plugins อย่าง Facebook เข้ามาช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์ของระบบเว็บบอร์ด ดังนั้นท่านที่จะสามารถแสดงความคิดเห็นได้นั้นท่านจะต้องทำการ login
ผ่าน Facebook ก่อนถึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ครับ !!

 
 

 
Copyright @2009 - 2012 http://www.secondary29.go.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29( อุบลราชธานี , อำนาจเจริญ )
ที่ตั้ง : ถนนเลี่ยงเมือง (สี่แยก อ.บ.ต.กุดลาด) บ้านกุดลาด หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4542-2186, Fax : 0-4542-2185 Email : secondary29@obec.go.th
ติดต่อผู้พัฒนาเว็บไซต์ : secondary29@gmail.com