อ่านข่าวที่ผ่านมา
 
HOME

           ชวนเชิญสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งบทความ
:.
วันที่,ภาพหัวข้ออ่านความเห็นโหวต
18ส.ค.63
วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ประธานกรรมการประจำสนามสอบการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ณ โรงเรียนปทุมพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานกรรมการประจำสนามสอบการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ณ โรงเรีย
510-ไม่มีผลโหวต-
18ส.ค.63
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 และพิธ
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื
470-ไม่มีผลโหวต-
3ส.ค.63
นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และภายนอก แก่คณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศ
ในวันที่ 5 และ 19 มิถุนายน 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และภายนอก แ
610-ไม่มีผลโหวต-
22ก.ค.63
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม เเละประธานสหวิทยาเขต ร่วมประชุม หารือข้อราชการในการประชุมประธานสหวิทยาเขต คร
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม เเละประธานสหวิทยาเขต ร่วมประชุม หารือข้อราชการในการประชุมประธานสหวิทยาเขต คร
780-ไม่มีผลโหวต-
22ก.ค.63
ประชุม หารือข้อราชการในการประชุมประธานสหวิทยาเขต ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมธนา ภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม เเละประธานสหวิทยาเขต ร่วมประชุม หารือข้อราชการในการประชุมประธานสหวิทยาเขต คร
700-ไม่มีผลโหวต-
22ก.ค.63
ประธานในพิธีเปิดโดม "สิริไมตรี 27 ปี ดุษฎีนาวัง" เพื่อใช้เป็นเเหล่งเรียนรู้เเละจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน ณ โรงเรียนนาวังวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานในพิธีเปิดโดม "สิริไมตรี 27 ปี ดุษฎีนาวัง" เพื่อใช้เป็นเเหล่งเรียนรู้เเละจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใ
770-ไม่มีผลโหวต-
22ก.ค.63
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การเฝ้าระวังการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เเละให้กำลังใจข้าราชการครู เ
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256
430-ไม่มีผลโหวต-
22ก.ค.63
ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โรงเรียนวิจิตราพิทยา เเละโรงเรียนปทุมพิทยาคม
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การเฝ้าระ
270-ไม่มีผลโหวต-
16ก.ค.63
นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ และร่วมกิจกรรมเข้าเเถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ และร่วมกิจกรรมเข้าเเถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
540-ไม่มีผลโหวต-
30มิ.ย.63
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ร่วมให้กำลังใจข้าราชการครู เเละบุคลากรทางการศึกษาในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 เเละได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาแก่คณะครู ณ โรงเรียนชานุมานวิทยา
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมให้กำลังใจข้าราชการครู เเละบุคลากรทางการศึกษาในการเตรียมความพร้อมการเปิด
710-ไม่มีผลโหวต-
30มิ.ย.63
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู เเละบุคลากรทางการศึกษา ในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู เเละบุคลากรทางการศึกษา ในการเตรียมความพร้อมการเปิ
700-ไม่มีผลโหวต-
30มิ.ย.63
วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู เเละบุคลากรทางการศึกษา ในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563
วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู เเละบุคลากรทางการศึกษา ในการเตรียมความพร้อมการเปิ
670-ไม่มีผลโหวต-
30มิ.ย.63
วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เข้าพบปะให้กำลังใจข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนดงสว่างวิทยา
วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เข้าพบปะให้กำลังใจข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา
660-ไม่มีผลโหวต-
30มิ.ย.63
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ประชุมประธานสหวิทยาเขต ครั้งที่ 2/2563 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยนางศิริญา ถาวร รองผอ.สพม.29 ประธานสหวิทยาเขตทั้ง 13 สหวิทยาเขต เเละคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุ
480-ไม่มีผลโหวต-
30มิ.ย.63
วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ร่วมเเลกเปลี่ยนความคิดเห็น การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กับรายการเบิ่งบ้าน เบิ่งเมือง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบ
วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ร่วมเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง การรับนักเรียนใหม่ชั้น ม.1 เเละ ม.4 ในปีการศึกษา 2563 นโยบายของกระทร
470-ไม่มีผลโหวต-
30มิ.ย.63
วันที่16 มิถุนายน 2563 มอบนโยบาย จุดเน้น เเนวทางการพัฒนาคุภาพการศึกษา เเละติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
วันที่16 มิถุนายน 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ มอบนโยบาย จุดเน้น เเนวทางการพัฒนาคุภาพการศึกษา เเละติดตาม ความพร้อมในการเปิดภ
420-ไม่มีผลโหวต-
30มิ.ย.63
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบข้อสอบออนไลน์ PISA (PISA Style Online Testing)
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบข้อสอบออนไลน์ PISA (PISA Style Online Testing) เพื่อพัฒ
420-ไม่มีผลโหวต-
30มิ.ย.63
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรับการประเมินรางว
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรับการประเมินรางว
390-ไม่มีผลโหวต-
30มิ.ย.63
วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ร่วมประชุมทางไกล "ประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2563"
วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 นายสุพิชญ์ ลาลุน รองผอ.สพม.29 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมทางไกล "ประชุมผู้อำนวยการเขตพื้
410-ไม่มีผลโหวต-
30มิ.ย.63
วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 22/2563 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 22/2563
260-ไม่มีผลโหวต-