อ่านข่าวที่ผ่านมา
 
HOME

           ชวนเชิญสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งบทความ
:.
วันที่,ภาพหัวข้ออ่านความเห็นโหวต
30มิ.ย.63
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ร่วมให้กำลังใจข้าราชการครู เเละบุคลากรทางการศึกษาในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 เเละได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาแก่คณะครู ณ โรงเรียนชานุมานวิทยา
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมให้กำลังใจข้าราชการครู เเละบุคลากรทางการศึกษาในการเตรียมความพร้อมการเปิด
210-ไม่มีผลโหวต-
30มิ.ย.63
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู เเละบุคลากรทางการศึกษา ในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู เเละบุคลากรทางการศึกษา ในการเตรียมความพร้อมการเปิ
190-ไม่มีผลโหวต-
30มิ.ย.63
วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู เเละบุคลากรทางการศึกษา ในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563
วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู เเละบุคลากรทางการศึกษา ในการเตรียมความพร้อมการเปิ
220-ไม่มีผลโหวต-
30มิ.ย.63
วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เข้าพบปะให้กำลังใจข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนดงสว่างวิทยา
วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เข้าพบปะให้กำลังใจข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา
180-ไม่มีผลโหวต-
30มิ.ย.63
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ประชุมประธานสหวิทยาเขต ครั้งที่ 2/2563 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยนางศิริญา ถาวร รองผอ.สพม.29 ประธานสหวิทยาเขตทั้ง 13 สหวิทยาเขต เเละคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุ
100-ไม่มีผลโหวต-
30มิ.ย.63
วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ร่วมเเลกเปลี่ยนความคิดเห็น การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กับรายการเบิ่งบ้าน เบิ่งเมือง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบ
วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ร่วมเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง การรับนักเรียนใหม่ชั้น ม.1 เเละ ม.4 ในปีการศึกษา 2563 นโยบายของกระทร
100-ไม่มีผลโหวต-
30มิ.ย.63
วันที่16 มิถุนายน 2563 มอบนโยบาย จุดเน้น เเนวทางการพัฒนาคุภาพการศึกษา เเละติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
วันที่16 มิถุนายน 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ มอบนโยบาย จุดเน้น เเนวทางการพัฒนาคุภาพการศึกษา เเละติดตาม ความพร้อมในการเปิดภ
70-ไม่มีผลโหวต-
30มิ.ย.63
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบข้อสอบออนไลน์ PISA (PISA Style Online Testing)
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบข้อสอบออนไลน์ PISA (PISA Style Online Testing) เพื่อพัฒ
50-ไม่มีผลโหวต-
30มิ.ย.63
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรับการประเมินรางว
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรับการประเมินรางว
60-ไม่มีผลโหวต-
30มิ.ย.63
วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ร่วมประชุมทางไกล "ประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2563"
วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 นายสุพิชญ์ ลาลุน รองผอ.สพม.29 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมทางไกล "ประชุมผู้อำนวยการเขตพื้
30-ไม่มีผลโหวต-
30มิ.ย.63
วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 22/2563 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 22/2563
30-ไม่มีผลโหวต-
30มิ.ย.63
วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพแก่ประชาชน เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธาน
วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพแก่ประชาชน เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
30-ไม่มีผลโหวต-
2มิ.ย.63
27 พฤษภาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ร่วมเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ เพ
410-ไม่มีผลโหวต-
2มิ.ย.63
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ร่วมเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ณ
450-ไม่มีผลโหวต-
2มิ.ย.63
test_หัวข้อใส่หัวข้อข่าว
บทคัดย่อ ท่านจะต้องพิมพ์บทคัดย่อของข่าว (ความยาวไม่เกิน 200 ตัวอักษร) ลงตรงส่วนนี้ เพื่อที่จะเป็นบทคัดย่อสั้นๆ สำหรับแสดงที่หน้าแรกของเว็บไซต์
170-ไม่มีผลโหวต-