อ่านข่าวที่ผ่านมา
 
HOME

           ชวนเชิญสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งบทความ
:.
วันที่,ภาพหัวข้ออ่านความเห็นโหวต
19เม.ย.61
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 แบะนานาชาติ ครั้งทั้3
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 แบะนานาชาติ ครั้งทั้3
20-ไม่มีผลโหวต-
17เม.ย.61
ครม. ไฟเขียวผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา กลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมประเพณีสงกรานต์ 2560
130-ไม่มีผลโหวต-
10เม.ย.61
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
1420-ไม่มีผลโหวต-
10เม.ย.61
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
580-ไม่มีผลโหวต-
4เม.ย.61
โครงการ Innovative school summit 2018
โครงการ Innovative school summit 2018
620-ไม่มีผลโหวต-
4เม.ย.61
ขอเชิญร่วมจองวัตถุมงคล 60 ปี ศรีเมืองใหม่
ขอเชิญร่วมจองวัตถุมงคล 60 ปี ศรีเมืองใหม่
520-ไม่มีผลโหวต-
4เม.ย.61
วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ฉบับที่ 1
วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ฉบับที่ 1
680-ไม่มีผลโหวต-
28มี.ค.61
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ 2561
980-ไม่มีผลโหวต-
28มี.ค.61
ประกาศหยุดทำการ ออมทรัพย์ครูอุบลฯ
ประกาศหยุดทำการ ออมทรัพย์ครูอุบลฯ
1030-ไม่มีผลโหวต-
28มี.ค.61
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "An Introduction to STEM Education best practices and lesson desing #2"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "An Introduction to STEM Education best practices and lesson desing #2"
830-ไม่มีผลโหวต-
28มี.ค.61
การประกวดโครงการยุวชนประกันภัย 2561
การประกวดโครงการยุวชนประกันภัย 2561
780-ไม่มีผลโหวต-
27มี.ค.61
การประชาสัมพันธ์โครงการสร้างภาพลักษณ์และเครือข่ายประชาสัมพันธ์องกร (ประกวดเรียงความ (Writing Contest)) ในหัวข้อ “โอ้โฮ ... OTOP”
การประชาสัมพันธ์โครงการสร้างภาพลักษณ์และเครือข่ายประชาสัมพันธ์องกร (ประกวดเรียงความ (Writing Contest)) ในหัวข้อ “โอ้โฮ ... OTOP”
770-ไม่มีผลโหวต-
16มี.ค.61
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขยายเวลารับสมัครประกวดการแสดงเพลงพื้นบ้านในสถานศึกษาถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี พุทธศักราช 2561
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขยายเวลารับสมัครประกวดการแสดงเพลงพื้นบ้านในสถานศึกษาถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี พุทธศักราช 2561
1010-ไม่มีผลโหวต-
16มี.ค.61
การอบรมและแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ. ประจำปี 2561
การอบรมและแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ. ประจำปี 2561
900-ไม่มีผลโหวต-
13มี.ค.61
ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 33
ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 33
1170-ไม่มีผลโหวต-
12มี.ค.61
สหกรณ์ออมทรัพข้าราชการเปิดสอบคัดเลือก
สหกรณ์ออมทรัพข้าราชการเปิดสอบคัดเลือก
1830-ไม่มีผลโหวต-
2มี.ค.61
“ประกวดคำขวัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเขียว”
“ประกวดคำขวัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเขียว”
1490-ไม่มีผลโหวต-
20ก.พ.61
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2670-ไม่มีผลโหวต-
19ก.พ.61
เชิญชม VTR สรุปการจัดกิจกรรมการประชุมสัมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2561
เชิญชม VTR สรุปการจัดกิจกรรมการประชุมสัมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2561
2190-ไม่มีผลโหวต-
8ก.พ.61
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2560
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2560
2340-ไม่มีผลโหวต-