อ่านข่าวที่ผ่านมา
 
HOME

           ชวนเชิญสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งบทความ
:.
วันที่,ภาพหัวข้ออ่านความเห็นโหวต
26เม.ย.61
ขอเชิญร่วมโครงการยกย่องบุคลา/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี 2561
ขอเชิญร่วมโครงการยกย่องบุคลา/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี 2561
1190-ไม่มีผลโหวต-
26เม.ย.61
ขอเชิญร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแมม่แห่ชาติ ประจำปี 2561
ขอเชิญร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแมม่แห่ชาติ ประจำปี 2561
1180-ไม่มีผลโหวต-
24เม.ย.61
เชิญชวนร่วมกิจกรรม Bike for Ed. Surin3 ครั้งที่ 1
เชิญชวนร่วมกิจกรรม Bike for Ed. Surin3 ครั้งที่ 1
1780-ไม่มีผลโหวต-
19เม.ย.61
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 แบะนานาชาติ ครั้งทั้3
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 แบะนานาชาติ ครั้งทั้3
1230-ไม่มีผลโหวต-
17เม.ย.61
ครม. ไฟเขียวผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา กลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมประเพณีสงกรานต์ 2560
990-ไม่มีผลโหวต-
10เม.ย.61
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
2560-ไม่มีผลโหวต-
10เม.ย.61
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
1320-ไม่มีผลโหวต-
4เม.ย.61
โครงการ Innovative school summit 2018
โครงการ Innovative school summit 2018
1210-ไม่มีผลโหวต-
4เม.ย.61
ขอเชิญร่วมจองวัตถุมงคล 60 ปี ศรีเมืองใหม่
ขอเชิญร่วมจองวัตถุมงคล 60 ปี ศรีเมืองใหม่
1100-ไม่มีผลโหวต-
4เม.ย.61
วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ฉบับที่ 1
วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ฉบับที่ 1
1370-ไม่มีผลโหวต-
28มี.ค.61
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ 2561
1270-ไม่มีผลโหวต-
28มี.ค.61
ประกาศหยุดทำการ ออมทรัพย์ครูอุบลฯ
ประกาศหยุดทำการ ออมทรัพย์ครูอุบลฯ
1360-ไม่มีผลโหวต-
28มี.ค.61
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "An Introduction to STEM Education best practices and lesson desing #2"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "An Introduction to STEM Education best practices and lesson desing #2"
1080-ไม่มีผลโหวต-
28มี.ค.61
การประกวดโครงการยุวชนประกันภัย 2561
การประกวดโครงการยุวชนประกันภัย 2561
1040-ไม่มีผลโหวต-
27มี.ค.61
การประชาสัมพันธ์โครงการสร้างภาพลักษณ์และเครือข่ายประชาสัมพันธ์องกร (ประกวดเรียงความ (Writing Contest)) ในหัวข้อ “โอ้โฮ ... OTOP”
การประชาสัมพันธ์โครงการสร้างภาพลักษณ์และเครือข่ายประชาสัมพันธ์องกร (ประกวดเรียงความ (Writing Contest)) ในหัวข้อ “โอ้โฮ ... OTOP”
1020-ไม่มีผลโหวต-
16มี.ค.61
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขยายเวลารับสมัครประกวดการแสดงเพลงพื้นบ้านในสถานศึกษาถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี พุทธศักราช 2561
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขยายเวลารับสมัครประกวดการแสดงเพลงพื้นบ้านในสถานศึกษาถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี พุทธศักราช 2561
1180-ไม่มีผลโหวต-
16มี.ค.61
การอบรมและแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ. ประจำปี 2561
การอบรมและแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ. ประจำปี 2561
1060-ไม่มีผลโหวต-
13มี.ค.61
ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 33
ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 33
1320-ไม่มีผลโหวต-
12มี.ค.61
สหกรณ์ออมทรัพข้าราชการเปิดสอบคัดเลือก
สหกรณ์ออมทรัพข้าราชการเปิดสอบคัดเลือก
1990-ไม่มีผลโหวต-
2มี.ค.61
“ประกวดคำขวัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเขียว”
“ประกวดคำขวัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเขียว”
1800-ไม่มีผลโหวต-