ege
           อ่านข่าวที่ผ่านมา
 
HOME

           ชวนเชิญสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งบทความ
:.
วันที่,ภาพหัวข้ออ่านความเห็นโหวต
14ก.ย.64
สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จ.อุบลราชธานี
สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จ.อุบลราชธานี
350-ไม่มีผลโหวต-
14ก.ย.64
ขยายเวลาการส่งประกวดเรียงความของยุวพุทธิกสมาคม
ขยายเวลาการส่งประกวดเรียงความของยุวพุทธิกสมาคม
360-ไม่มีผลโหวต-
8ก.ย.64
มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ประชาสัมพันโครงการ 2021 IYF World Camp ออนไลน์
มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ประชาสัมพันโครงการ 2021 IYF World Camp ออนไลน์
540-ไม่มีผลโหวต-
8ก.ย.64
ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ขอควมอนุเคราะห์จัดหาผู้บริจาคโลหิต
ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ขอควมอนุเคราะห์จัดหาผู้บริจาคโลหิต
560-ไม่มีผลโหวต-
16ส.ค.64
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่
910-ไม่มีผลโหวต-
16ส.ค.64
ศาสากลางจังหวัดอำนาจ แจ้งเลื่อนประชุมวิชาการนวัตกรรมการเรียนรู้แบบสมาร์ตครั้งที่ 1 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศาสากลางจังหวัดอำนาจ แจ้งเลื่อนประชุมวิชาการนวัตกรรมการเรียนรู้แบบสมาร์ตครั้งที่ 1 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
590-ไม่มีผลโหวต-
16ส.ค.64
สธจ.อุบลราชธานี แจ้งช่องทางการติดต่อและประสานงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19
สธจ.อุบลราชธานี แจ้งช่องทางการติดต่อและประสานงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19
660-ไม่มีผลโหวต-
16ส.ค.64
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญนักเรียนเข้าร่วมโครงการ PIM Young Creative Program (Online) ครั้งที่ 288
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญนักเรียนเข้าร่วมโครงการ PIM Young Creative Program (Online) ครั้งที่ 288
560-ไม่มีผลโหวต-
9ส.ค.64
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาธงชาติและการดำเนินการกับธงชาติที่ชำรุดเสื่อมโทรม
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาธงชาติและการดำเนินการกับธงชาติที่ชำรุดเสื่อมโทรม
560-ไม่มีผลโหวต-
9ส.ค.64
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาร่วมส่งผลงานนำเสนอและเข้าร่วมประชุมวิชาการนวัตกรรมการเรียนรู้แบบสมาร์ต ครั้งที่ 1
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาร่วมส่งผลงานนำเสนอและเข้าร่วมประชุมวิชาการนวัตกรรมการเรียนรู้แบบสมาร์ต ครั้งที่ 1
390-ไม่มีผลโหวต-
9ส.ค.64
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พรบ.ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พรบ.ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ
470-ไม่มีผลโหวต-
9ส.ค.64
ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดการเรียนการสอนระบบธนาคารหน่วยกิต Credit Bank
ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดการเรียนการสอนระบบธนาคารหน่วยกิต Credit Bank
410-ไม่มีผลโหวต-
9ส.ค.64
ประชาสัมพันธ์ ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง
ประชาสัมพันธ์ ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง
540-ไม่มีผลโหวต-
9ส.ค.64
ประชาสัมพันธ์แผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ปี 2564
ประชาสัมพันธ์แผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ปี 2564
220-ไม่มีผลโหวต-
9ส.ค.64
ประชาสัมพันธ์โครงการ GPSC Young Social Innovator season 4
ประชาสัมพันธ์โครงการ GPSC Young Social Innovator season 4
180-ไม่มีผลโหวต-
9ส.ค.64
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
210-ไม่มีผลโหวต-
9ส.ค.64
ขอเชิญสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษ-ไทย-จีน
ขอเชิญสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษ-ไทย-จีน
190-ไม่มีผลโหวต-
9ส.ค.64
สพม.ตาก ประชาสัมพันธ์เงินบริจาคช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย
สพม.ตาก ประชาสัมพันธ์เงินบริจาคช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย
200-ไม่มีผลโหวต-
9ส.ค.64
การปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564
การปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564
180-ไม่มีผลโหวต-
22ก.ค.64
ประชาสัมพันธ์โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 5
ประชาสัมพันธ์โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 5
1150-ไม่มีผลโหวต-