อ่านข่าวที่ผ่านมา
 
HOME

           ชวนเชิญสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งบทความ
:.
วันที่,ภาพหัวข้ออ่านความเห็นโหวต
5ก.พ.61
ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการครูฯ ที่มีคุณสมบัติ/ไม่มีคุณสมบัติ ครบตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 เพื่อขอเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 36
.
2900-ไม่มีผลโหวต-
5ก.พ.61
ภาพผู้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร งานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561 (16 มกราคม 2561) ณ หอประชุมไพรพะยอม มรภ.อุบลราชธานี
..
2260-ไม่มีผลโหวต-
21พ.ย.60
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมครูเชิงปฎิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2561
.
3810-ไม่มีผลโหวต-
21ก.ย.60
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรม "โครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ รุ่นที่ 2"
-
6370-ไม่มีผลโหวต-
29มิ.ย.60
ดร.วุธฒิชัย รัตนวารีพันธุ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากร โรงเรียนคุณธรรมในโครงการโรงเรียนประชารั
ดร.วุธฒิชัย รัตนวารีพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากร โรงเรียนคุณธรรมในโครงการโรงเรียนประชารัฐ
2400-ไม่มีผลโหวต-
29มิ.ย.60
โครงงานคุณธรรมในชั้นเรียน
โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม นำโดย ดร.วุธฒิชัย รัตนวารีพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรมในชั้นเรียน
6210-ไม่มีผลโหวต-
3ม.ค.60
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
35610-ไม่มีผลโหวต-
20ธ.ค.59
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดโปรแกรมการฝึกอบรม
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดโปรแกรมการฝึกอบรม
14980-ไม่มีผลโหวต-