อ่านข่าวที่ผ่านมา
 
HOME

           ชวนเชิญสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งบทความ
:.
วันที่,ภาพหัวข้ออ่านความเห็นโหวต
15พ.ค.58
โรงเรียนนาจะหลวย จัดการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนนาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี จัดการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2558
4430-ไม่มีผลโหวต-
15พ.ค.58
เดชอุดมคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 3
นายประมวล แสวงสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ได้สนับสนุนส่งเสริมให้มีการฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนโรงเรียนเดชอุดม เข้าร่วมการแข่งขัน"ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ห้องเรียน
180822357550-ไม่มีผลโหวต-
15พ.ค.58
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลือนที่ พอ.สว. จังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงเรียนอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลือนที่ พอ.สว.จังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงเรียนอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี สังกัด สพม.เขต 29 ในวันที่ 1
111438236169-ไม่มีผลโหวต-
15พ.ค.58
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศลูกเทาแดง 2557
ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา นายประมวล แสวงสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ สพม.เขต 29 ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษ
1590-ไม่มีผลโหวต-
15พ.ค.58
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด อันดับที่ 1 ผลสอบ O-NET ของโรงเรียน ขนาดใหญ่ ชั้น ม.6 สพม.29
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด อันดับที่ 1 ผลสอบ O-NET ของโรงเรียน ขนาดใหญ่ ชั้น ม.6 สพม.29
16010-ไม่มีผลโหวต-
14พ.ค.58
ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ให้เกรียติเป็นผู้มอบใบประกาศสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2557
ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ให้เกรียติเป็นผู้มอบใบประกาศสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2557
9800-ไม่มีผลโหวต-
13พ.ค.58
ผอ.สพม.๒๙เปิดค่ายเยาวชนแกนนำ คนดีวิถีพอเพียง สู่ค่านิยมหลักของคนไทย นายมวิทยาคาร
ผอ.สพม.๒๙เปิดค่ายเยาวชนแกนนำ คนดีวิถีพอเพียง สู่ค่านิยมหลักของคนไทย นายมวิทยาคาร
6320-ไม่มีผลโหวต-
13พ.ค.58
ผอ.สพม.๒๙ ให้กำลังใจนักกีฬายกน้ำหนักโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
ผอ.สพม.๒๙ ให้กำลังใจนักกีฬายกน้ำหนักโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
5720-ไม่มีผลโหวต-