อ่านข่าวที่ผ่านมา
 
HOME

           ชวนเชิญสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งบทความ
:.
วันที่,ภาพหัวข้ออ่านความเห็นโหวต
15พ.ค.58
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีความสุข
คณะครูโรงเรียนเสียมทองพิทยาคม นำโดย ดร.สุรชัย โสภาพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเสียมทองพิทยาคมได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการและงานเปิดบ้านเสียมทองพิทยาคม ณ โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
3540-ไม่มีผลโหวต-
15พ.ค.58
วันแห่งความภาคภูมิ
โรงเรียนสะพือวิทยาคารจัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 30 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนสะพือวิทยาคาร
3350-ไม่มีผลโหวต-
15พ.ค.58
ค่ายคุณธรรมปี 2558
1350-ไม่มีผลโหวต-
15พ.ค.58
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสภานักเรียนจัดค่าย open home k.p. 2015
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสภานักเรียนจัดค่าย open home k.p. 2015
1530-ไม่มีผลโหวต-
15พ.ค.58
WATER BANK การขุดสระน้ำตามหลักฟิสิกค์ น้ำไม่แล้ง น้ำไม่ท่วม วิธีการใหม่ประเทศไทยต้องทำ
น้ำยืนโมเดล ไม่ต้องสร้างเขื่อน น้ำไม่ท่วม น้ำไม่แล้ง เรื่องใหม่ประเทศไทย เริ่มต้นที่น้ำยืน
4190-ไม่มีผลโหวต-
15พ.ค.58
Open House KP. 2015 “ที่นี่..สถานีแห่งรัก”
ฝ่ายกิจการนักเรียนและสภานักเรียนโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ได้จัดค่าย Open House KP.2015 ภายใต้แนวคิด The Station of love หรือ"สถานีแห่งรัก" โดยจัดขึ้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
82382133692-ไม่มีผลโหวต-
15พ.ค.58
ศรีปทุมฯพร้อมก้าวสู่โรงเรียนเครือข่ายเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ปีการศึกษา 2558 นี้ เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงในวงการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี จากการเปิดเผยของนายชาญ สกุลพอง ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร ได้ประกาศนโยบายเป็นโรงเรียนเครือข่ายเตรียมอุดมศึกษาพั
2080-ไม่มีผลโหวต-
15พ.ค.58
โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘
4900-ไม่มีผลโหวต-
15พ.ค.58
โครงการค่าย คุณธรรม สู่ร่มสะเดา ชานุมานวิทยาคม สพม.29
โรงเรียนชานุมานวิทยาคม ได้ดำเนินการโครงการค่าย คุณธรรม สู่ร่มสะเดา เงาสน ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2558 ซึ่งอบรมนัก เรียนระดับชั้น ม.1และ ม.4 จำนวน 435 คน เพื่อปรับพื้นฐานทางวิชาการ ความมีระเบีย
4080-ไม่มีผลโหวต-
15พ.ค.58
ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 โดย นายบุญลือ โกมลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรในโรเรียน ร่วมนำเสนอข้อมุ
2480-ไม่มีผลโหวต-
15พ.ค.58
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558
นายสุกิจ จันทบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลก์ สหวิทยาเขต 8 สพม.9 เป็นประธานเปิดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 เพื่อชี้แจงวิสัยทัศน์ นโยบายการศึกษาและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนให้กับน
2590-ไม่มีผลโหวต-
15พ.ค.58
โรงเรียนนาจะหลวย จัดการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนนาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี จัดการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2558
3990-ไม่มีผลโหวต-
15พ.ค.58
เดชอุดมคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 3
นายประมวล แสวงสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ได้สนับสนุนส่งเสริมให้มีการฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนโรงเรียนเดชอุดม เข้าร่วมการแข่งขัน"ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ห้องเรียน
124412057431-ไม่มีผลโหวต-
15พ.ค.58
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลือนที่ พอ.สว. จังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงเรียนอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลือนที่ พอ.สว.จังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงเรียนอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี สังกัด สพม.เขต 29 ในวันที่ 1
80313836087-ไม่มีผลโหวต-
15พ.ค.58
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศลูกเทาแดง 2557
ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา นายประมวล แสวงสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ สพม.เขต 29 ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษ
960-ไม่มีผลโหวต-
15พ.ค.58
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด อันดับที่ 1 ผลสอบ O-NET ของโรงเรียน ขนาดใหญ่ ชั้น ม.6 สพม.29
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด อันดับที่ 1 ผลสอบ O-NET ของโรงเรียน ขนาดใหญ่ ชั้น ม.6 สพม.29
12690-ไม่มีผลโหวต-
14พ.ค.58
ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ให้เกรียติเป็นผู้มอบใบประกาศสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2557
ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ให้เกรียติเป็นผู้มอบใบประกาศสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2557
6640-ไม่มีผลโหวต-
13พ.ค.58
ผอ.สพม.๒๙เปิดค่ายเยาวชนแกนนำ คนดีวิถีพอเพียง สู่ค่านิยมหลักของคนไทย นายมวิทยาคาร
ผอ.สพม.๒๙เปิดค่ายเยาวชนแกนนำ คนดีวิถีพอเพียง สู่ค่านิยมหลักของคนไทย นายมวิทยาคาร
4610-ไม่มีผลโหวต-
13พ.ค.58
ผอ.สพม.๒๙ ให้กำลังใจนักกีฬายกน้ำหนักโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
ผอ.สพม.๒๙ ให้กำลังใจนักกีฬายกน้ำหนักโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
4850-ไม่มีผลโหวต-