อ่านข่าวที่ผ่านมา
 
HOME

           ชวนเชิญสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งบทความ
:.
วันที่,ภาพหัวข้ออ่านความเห็นโหวต
15พ.ค.58
โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยาจัดอบรมปฐมนิเทศนักเรียนมุ่งสู่ค่านิยม 12 ประการ
โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยาจัดอบรมปฐมนิเทศนักเรียนมุ่งสู่ค่านิยม 12 ประการ รับเปิดเทิมใหม่ ปีการศึกษา 2558
9320-ไม่มีผลโหวต-
15พ.ค.58
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนโรงเรียนน้ำปลีกศึกษาที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา2557
นายสุพรรณ พันธ์สุวรรณ ผอ.โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่จบการศึกษา ม.3 ม.6 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนน้ำปลีกศึกษา ในวันที่ 10 มีน
7610-ไม่มีผลโหวต-
15พ.ค.58
งานปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนทุ่งศรีอุดม ปีการศึกษา 2557
นายวีระชัย มณีพิมพ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศรีอุดม เป็นประธานในงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 ได้กล่าวให้โอวาทและมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่สำเร็จการศึกษา เม
8400-ไม่มีผลโหวต-
15พ.ค.58
พิธีบวงสรวงพระมงคลมิ่งเมือง
โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 สพม. เขต 29 โดยการสนับสนุนของ นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ 2 ได้นำนักเรียนร่วมรำบวงสรวงถวาย “พระมงคลมิ่งเมือง” ในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2558
16870-ไม่มีผลโหวต-
15พ.ค.58
กีฬาภายใน อบ.ศ.ปีการศึกษา 2557
นายวีระพล เวชพันธ์ ประธาน อ.ก.ค.ศ. สพม.29 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 8-9 มกราคม พ.ศ. 2558 โดยเพื่อเป็นการจัดประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน เพิ่มความสามัคคีในหมู่คณะ แบ
5420-ไม่มีผลโหวต-
15พ.ค.58
โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม จัดปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปี 2558
นายสมัย บุตรภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
14320-ไม่มีผลโหวต-
15พ.ค.58
พิธีมอบเงินเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี นายสมัคร วนาสน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา เป็นประธานในพิธีการเปิดการดำเนินการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์กา
6040-ไม่มีผลโหวต-
15พ.ค.58
วันแห่งความภาคภูมิใจ โรงเรียนนากระแซงศึกษา ปีการศึกษา 2557
6560-ไม่มีผลโหวต-
15พ.ค.58
ปลูกป่าในป่าปลูก
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ เข้าร่วมโครงการปลูกป่าในป่าปลูกและนิทรรศการ อพ.สธ. ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ เขื่อนสิรินธร
6530-ไม่มีผลโหวต-
15พ.ค.58
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีความสุข
คณะครูโรงเรียนเสียมทองพิทยาคม นำโดย ดร.สุรชัย โสภาพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเสียมทองพิทยาคมได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการและงานเปิดบ้านเสียมทองพิทยาคม ณ โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
5150-ไม่มีผลโหวต-
15พ.ค.58
วันแห่งความภาคภูมิ
โรงเรียนสะพือวิทยาคารจัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 30 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนสะพือวิทยาคาร
4290-ไม่มีผลโหวต-
15พ.ค.58
ค่ายคุณธรรมปี 2558
1970-ไม่มีผลโหวต-
15พ.ค.58
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสภานักเรียนจัดค่าย open home k.p. 2015
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสภานักเรียนจัดค่าย open home k.p. 2015
1860-ไม่มีผลโหวต-
15พ.ค.58
WATER BANK การขุดสระน้ำตามหลักฟิสิกค์ น้ำไม่แล้ง น้ำไม่ท่วม วิธีการใหม่ประเทศไทยต้องทำ
น้ำยืนโมเดล ไม่ต้องสร้างเขื่อน น้ำไม่ท่วม น้ำไม่แล้ง เรื่องใหม่ประเทศไทย เริ่มต้นที่น้ำยืน
4920-ไม่มีผลโหวต-
15พ.ค.58
Open House KP. 2015 “ที่นี่..สถานีแห่งรัก”
ฝ่ายกิจการนักเรียนและสภานักเรียนโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ได้จัดค่าย Open House KP.2015 ภายใต้แนวคิด The Station of love หรือ"สถานีแห่งรัก" โดยจัดขึ้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
105008733727-ไม่มีผลโหวต-
15พ.ค.58
ศรีปทุมฯพร้อมก้าวสู่โรงเรียนเครือข่ายเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ปีการศึกษา 2558 นี้ เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงในวงการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี จากการเปิดเผยของนายชาญ สกุลพอง ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร ได้ประกาศนโยบายเป็นโรงเรียนเครือข่ายเตรียมอุดมศึกษาพั
2400-ไม่มีผลโหวต-
15พ.ค.58
โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘
6970-ไม่มีผลโหวต-
15พ.ค.58
โครงการค่าย คุณธรรม สู่ร่มสะเดา ชานุมานวิทยาคม สพม.29
โรงเรียนชานุมานวิทยาคม ได้ดำเนินการโครงการค่าย คุณธรรม สู่ร่มสะเดา เงาสน ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2558 ซึ่งอบรมนัก เรียนระดับชั้น ม.1และ ม.4 จำนวน 435 คน เพื่อปรับพื้นฐานทางวิชาการ ความมีระเบีย
5630-ไม่มีผลโหวต-
15พ.ค.58
ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 โดย นายบุญลือ โกมลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรในโรเรียน ร่วมนำเสนอข้อมุ
2980-ไม่มีผลโหวต-
15พ.ค.58
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558
นายสุกิจ จันทบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลก์ สหวิทยาเขต 8 สพม.9 เป็นประธานเปิดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 เพื่อชี้แจงวิสัยทัศน์ นโยบายการศึกษาและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนให้กับน
3220-ไม่มีผลโหวต-