อ่านข่าวที่ผ่านมา
 
HOME

           ชวนเชิญสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งบทความ
:.
วันที่,ภาพหัวข้ออ่านความเห็นโหวต
27พ.ย.58
สพม.๒๙ ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯขานรับนโยบายการรับนักเรียนของ สพฐ.ปีการศึกษา ๒๕๕๙
สพม.๒๙ ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯขานรับนโยบายการรับนักเรียนของ สพฐ.ปีการศึกษา ๒๕๕๙
5480-ไม่มีผลโหวต-
24พ.ย.58
ผอ.สพม.๒๙ ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน"๑๑๖ ปี นารีนุกูลเกมส์"
ผอ.สพม.๒๙ ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน"๑๑๖ ปี นารีนุกูลเกมส์"
7090-ไม่มีผลโหวต-
23พ.ย.58
สพม.๒๙ พร้อมโรงเรียนในสังกัดร่วมเทิดพระเกียรติในงาน"๖๐ ปีใต้ร่มพระบารมีในหลวงเสด็จอุบลราชธานี"
สพม.๒๙ พร้อมโรงเรียนในสังกัดร่วมเทิดพระเกียรติในงาน"๖๐ ปีใต้ร่มพระบารมีในหลวงเสด็จอุบลราชธานี"
7220-ไม่มีผลโหวต-
23พ.ย.58
เลขาธิการ กพฐ.มอบนโยบายรอง ผอ.สพท.และนักประชาสัมพันธ์ สพฐ.ทั่วประเทศ
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบนโยบายรอง ผอ.สพท.และนักประชาสัมพันธ์ สพฐ.ทั่วประเทศ
8320-ไม่มีผลโหวต-
11พ.ย.58
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ ต้อนรับ ผอ.สพม.คนใหม่ ท่านอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ ต้อนรับ ผอ.สพม.คนใหม่ ท่านอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
15640-ไม่มีผลโหวต-
9พ.ย.58
ผอ.สพป.ชุมพรเขต๑ นำบุคลากรศึกษาระบบ DLITสพม.๒๙ และโรงเรียนในสังกัด
ผอ.สพป.ชุมพรเขต๑ นำบุคลากรศึกษาระบบ DLITสพม.๒๙ และโรงเรียนในสังกัด
5350-ไม่มีผลโหวต-
9พ.ย.58
ประมวลภาพข่าว สพม.๒๙ ใน OBEC LINE
ประมวลภาพข่าว สพม.๒๙ ใน OBEC LINE
28990-ไม่มีผลโหวต-
9พ.ย.58
สพม.๒๙ บรรจุครูผู้ช่วย ๑๗ อัตรา ๖ วิชาเอก
สพม.๒๙ บรรจุครูผู้ช่วย ๑๗ อัตรา ๖ วิชาเอก
6070-ไม่มีผลโหวต-
9พ.ย.58
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี หรือ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร สพม. 29 จัดพิธีอัญเชิญพระเกี้ยว พิธีเปิดป้ายโรงเรียน และพิธีประดับเข็มพระเกี้ยวให้นักเรียน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี หรือ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร สพม. 29 จัดพิธีอัญเชิญพระเกี้ยว พิธีเปิดป้ายโรงเรียน และพิธีประดับเข็มพระเกี้ยวให้นักเรียน
13570-ไม่มีผลโหวต-
9พ.ย.58
ผอ.สพม.๒๙เปิดประชุมเชิิงปฏิบัติการการพัฒนาศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ๗๖ เขตพื้นที
ผอ.สพม.๒๙เปิดประชุมเชิิงปฏิบัติการการพัฒนาศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ๗๖ เขตพื้นที
9140-ไม่มีผลโหวต-
9พ.ย.58
ผอ.สพม.๒๙ เปิดการอบรมโครงการ ว่ายน้ำเพื่อชีวิต (LIFE SAVING) โรงเรียนในสหวิทยาเขต ๒
ผอ.สพม.๒๙ เปิดการอบรมโครงการ ว่ายน้ำเพื่อชีวิต (LIFE SAVING) โรงเรียนในสหวิทยาเขต ๒
17410-ไม่มีผลโหวต-
9พ.ย.58
ผอ.สพม.๒๙ ประธานในพิธีบันทึกข้อตกลง ตามโครงการ สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชั่น
ผอ.สพม.๒๙ ประธานในพิธีบันทึกข้อตกลง ตามโครงการ สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชั่น
5380-ไม่มีผลโหวต-
9พ.ย.58
ผอ.สพม.๒๙ นำบุคลากรในสังกัดศึกษาดูงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ สพป.นครพนม เขต ๒
ผอ.สพม.๒๙ นำบุคลากรในสังกัดศึกษาดูงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ สพป.นครพนม เขต ๒
3280-ไม่มีผลโหวต-
9พ.ย.58
ผอ.สพม.๒๙ นำบุคลากรในสังกัดพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม วัดถ้ำพวง อำเภอส่องดาว สกลนคร
ผอ.สพม.๒๙ นำบุคลากรในสังกัดพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม วัดถ้ำพวง อำเภอส่องดาว สกลนคร
12130-ไม่มีผลโหวต-
14พ.ค.58
ผอ.สพม.๒๙นำบุคลากรในสังกัดร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
ผอ.สพม.๒๙นำบุคลากรในสังกัดร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
8090-ไม่มีผลโหวต-
14พ.ค.58
สพม.๒๙พัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างนวัตกรรมในการสนับสนุนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงาน
สพม.๒๙พัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างนวัตกรรมในการสนับสนุนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงาน
10200-ไม่มีผลโหวต-
14พ.ค.58
สพม.๒๙พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(ICT) สำหรับสำนักงานเขต/สถานศึกษา
สพม.๒๙พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(ICT) สำหรับสำนักงานเขต/สถานศึกษา
3080-ไม่มีผลโหวต-
14พ.ค.58
ผอ.สพม.๒๙ ให้กำลังใจนักกีฬายกน้ำหนักโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
ผอ.สพม.๒๙ ให้กำลังใจนักกีฬายกน้ำหนักโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
4990-ไม่มีผลโหวต-
13พ.ค.58
สพม.๒๙ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด ครั้งที่๕/๒๕๕๘ ณ โรงเรียนอ่างศิลา
สพม.๒๙ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด ครั้งที่๕/๒๕๕๘ ณ โรงเรียนอ่างศิลา
9280-ไม่มีผลโหวต-
13พ.ค.58
ผอ.สพม.๒๙ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
ผอ.สพม.๒๙ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
9500-ไม่มีผลโหวต-