อ่านข่าวที่ผ่านมา
 
HOME

           ชวนเชิญสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งบทความ
:.
วันที่,ภาพหัวข้ออ่านความเห็นโหวต
6ม.ค.59
สพม.๒๙ แข่งขันกีฬาภายในเพิ่มสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร
สพม.๒๙ แข่งขันกีฬาภายในเพิ่มสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร
5280-ไม่มีผลโหวต-
4ม.ค.59
สพม.๒๙ทำบุญเลี้ยงพระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙
สพม.๒๙ทำบุญเลี้ยงพระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙
4320-ไม่มีผลโหวต-
22ธ.ค.58
ผอ.สพม.๒๙ประธานประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬาประเพณี๖เขตพื้นที่อุบลราชธานี
ผอ.สพม.๒๙ประธานประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬาประเพณี๖เขตพื้นที่อุบลราชธานี
5990-ไม่มีผลโหวต-
22ธ.ค.58
ผอ.สพม.๒๙มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
ผอ.สพม.๒๙ มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย โรงเรียนห้วยขะยุง
4610-ไม่มีผลโหวต-
22ธ.ค.58
ผอ.สพม.๒๙ ประธานมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา
ผอ.สพม.๒๙ ประธานมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
5360-ไม่มีผลโหวต-
20ธ.ค.58
สพม.๒๙ บริจาครางวัลสนับสนุนงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี
สพม.๒๙ บริจาครางวัลสนับสนุนงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี
4580-ไม่มีผลโหวต-
20ธ.ค.58
ผอ.สพม.๒๙ประชุมผู้บริหารโรงเรียนครั้งที่๑๑/๒๕๕๘
ผอ.สพม.๒๙ประชุมผู้บริหารโรงเรียนครั้งที่๑๑/๒๕๕๘ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล
6760-ไม่มีผลโหวต-
19ธ.ค.58
สพม.๒๙ร่วมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวรฯ
สพม.๒๙ร่วมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวรฯ ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร จังหวัดอุบลราชธานี
7840-ไม่มีผลโหวต-
19ธ.ค.58
ผอ.สพม.๒๙ ประชุมสภากาแฟร่วมกับ ผวจ.อุบลฯ/หัวหน้าส่วนราชการ
ผอ.สพม.๒๙ ประชุมสภากาแฟร่วมกับ ผวจ.อุบลฯ/หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน
3510-ไม่มีผลโหวต-
19ธ.ค.58
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.เปิดประชุมวิชาการ อ.ก.ค.ศ.๖ เขตพื้นที่อุบลราชธานี
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.เปิดประชุมวิชาการ อ.ก.ค.ศ.๖ เขตพื้นที่อุบลราชธานี
7010-ไม่มีผลโหวต-
19ธ.ค.58
ผอ.สพม.๒๙มอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้บุคลากร ในสำนักงานเขตถือปฏิบัติ
ผอ.สพม.๒๙มอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้บุคลากร ในสำนักงานเขตถือปฏิบัติ
4080-ไม่มีผลโหวต-
19ธ.ค.58
ผอ.สพม.๒๙นำกล่าวคำปฎิญญาต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
ผอ.สพม.๒๙นำกล่าวคำปฎิญญาต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
3660-ไม่มีผลโหวต-
19ธ.ค.58
สพม.๒๙ ร่วมเทิดพระเกียรติ ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD จังหวัดอุบลราชธานี
สพม.๒๙ ร่วมเทิดพระเกียรต ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD จังหวัดอุบลราชธานี
2610-ไม่มีผลโหวต-
19ธ.ค.58
ผอ.สพม.๒๙ นำบุคลากรในสังกัดเข้าคารวะผวจ.และ รอง ผวจ.อุบลราชธานี
ผอ.สพม.๒๙ นำบุคลากรในสังกัดเข้าคารวะผวจ.และ รอง ผวจ.อุบลราชธานี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ที่ สพม.๒๙
11100-ไม่มีผลโหวต-
19ธ.ค.58
ผอ.สพม.๒๙ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๕ จังหวัดสุรินทร์
ผอ.สพม.๒๙ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๕ จังหวัดสุรินทร์
3260-ไม่มีผลโหวต-
19ธ.ค.58
สพม.๒๙ บรรจุและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา ๑๐ ตำแหน่ง
สพม.๒๙ บรรจุและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา ๑๐ ตำแหน่ง พร้อมรับนโยบายการปฏิบัติราชการจาก ผอ.สพม.๒๙
6900-ไม่มีผลโหวต-
14ธ.ค.58
สพม.๒๙ร่วมพิธีถวายราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพร๕ธันวามหาราช
สพม.๒๙ร่วมพิธีถวายราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพร๕ธันวามหาราช ณ มลฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี
3490-ไม่มีผลโหวต-
8ธ.ค.58
สพม.๒๙ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช ณ หอประชุมไพรพะยอม
สพม.๒๙ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช ณ หอประชุมไพรพะยอม
9710-ไม่มีผลโหวต-
8ธ.ค.58
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙(อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙(อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป
6800-ไม่มีผลโหวต-
30พ.ย.58
ผอ.สพม.๒๙ พร้อมบุคลากร ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง นักเรียน เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ผอ.สพม.๒๙ พร้อมบุคลากร ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง นักเรียน เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
9980-ไม่มีผลโหวต-