อ่านข่าวที่ผ่านมา
 
HOME

           ชวนเชิญสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งบทความ
:.
วันที่,ภาพหัวข้ออ่านความเห็นโหวต
14มี.ค.59
ผอ.สพม.๒๙มอบนโยบายจนท.การเงินโรงเรียนทั้ง๘๑โรงเรียนในสังกัด
ผอ.สพม.๒๙มอบนโยบายจนท.การเงินโรงเรียนทั้ง๘๑โรงเรียนในสังกัด
3460-ไม่มีผลโหวต-
10มี.ค.59
ผอ.สพม.๒๙ เปิดบ้านมหกรรมวิชาการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
ผอ.สพม.๒๙ เปิดบ้านมหกรรมวิชาการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
8510-ไม่มีผลโหวต-
8มี.ค.59
สพม.๒๙ ประชุมสัญจร สหวิทยาเขต ๓ ณ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
สพม.๒๙ ประชุมสัญจร สหวิทยาเขต ๓ ณ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
8040-ไม่มีผลโหวต-
8มี.ค.59
สพม.๒๙ร่วมเสวนาความเคลื่อนไหวกรอบความคิดการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ
สพม.๒๙ร่วมเสวนาความเคลื่อนไหวกรอบความคิดการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ
5670-ไม่มีผลโหวต-
3มี.ค.59
สพม.๒๙ รับนโยบาย จากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๑๓
สพม.๒๙ รับนโยบาย จากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๑๓
4020-ไม่มีผลโหวต-
23ก.พ.59
สพม.๒๙ มีบทสรุปเรื่องการปฏบัติราชการของบุคลากรในสำนักงาน
สพม.๒๙ มีบทสรุปเรื่องการปฏบัติราชการของบุคลากรในสำนักงาน
4400-ไม่มีผลโหวต-
23ก.พ.59
สพม.๒๙ Big Cleaning Day
สพม.๒๙ Big Cleaning Day
4510-ไม่มีผลโหวต-
23ก.พ.59
ขับเคลื่อนโครงการเขตสุจริต
สพม.๒๙ ขับเคลื่อนโครงการเขตสุจริต
6050-ไม่มีผลโหวต-
4ก.พ.59
ผู้ช่วย รมต.ประจำกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการขับเคลื่อนการบริหารการจัดการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สพม.๒๙
ผู้ช่วย รมต.ประจำกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการขับเคลื่อนการบริหารการจัดการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สพม.๒๙
7720-ไม่มีผลโหวต-
2ก.พ.59
วันครู สพม.๒๙ ครั้งที่ ๖๐ ประจำปี ๒๕๕๙
วันครู สพม.๒๙ ครั้งที่ ๖๐ ประจำปี ๒๕๕๙
3380-ไม่มีผลโหวต-
2ก.พ.59
สพม.๒๙ มอบบ้านนักเรียนหลังที่ ๒ โรงเรียนนากระแซงศึกษา
สพม.๒๙ มอบบ้านนักเรียนหลังที่ ๒ โรงเรียนนากระแซงศึกษา
5040-ไม่มีผลโหวต-
2ก.พ.59
สพม.๒๙ ขับเคลื่อนเขตสุจริต
สพม.๒๙ ขับเคลื่อนเขตสุจริต
5430-ไม่มีผลโหวต-
20ม.ค.59
ผอ.สพม.๒๙ มอบของขวัญวันเด็กให้ผู้ใหญ่บ้านนำไปแจกจ่ายให้เด็กๆในหมู่บ้าน
ผอ.สพม.๒๙ มอบของขวัญวันเด็กให้ผู้ใหญ่บ้านนำไปแจกจ่ายให้เด็กๆในหมู่บ้านกุดลาด
3590-ไม่มีผลโหวต-
20ม.ค.59
ผอ.สพม.๒๙ กราบขอพรพระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
ผอ.สพม.๒๙ กราบขอพรพระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
7360-ไม่มีผลโหวต-
19ม.ค.59
ผอ.สพม.๒๙ นำบุคลากรในสังกัดขอพรปีใหม่ ๒๕๕๙ ผวจ.และ รอง ผวจ.อุบลราชธานี
ผอ.สพม.๒๙ นำบุคลากรในสังกัดขอพรปีใหม่ ๒๕๕๙ ผวจ.และ รอง ผวจ.อุบลราชธานี
7030-ไม่มีผลโหวต-
19ม.ค.59
ผอ.สพม.๒๙ ประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ความก้าวหน้าในวิชาชีพการบริหาร"และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ
ผอ.สพม.๒๙ ประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ความก้าวหน้าในวิชาชีพการบริหาร"และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ
5270-ไม่มีผลโหวต-
11ม.ค.59
สพม.๒๙ ร่วมพิธีเปิดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี
สพม.๒๙ ร่วมพิธีเปิดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี
5890-ไม่มีผลโหวต-
11ม.ค.59
ผอ.สพม.๒๙ประธานเปิดป้ายและสะพานเชื่อมอาคารเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม
ผอ.สพม.๒๙ประธานเปิดป้ายและสะพานเชื่อมอาคารเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม
3740-ไม่มีผลโหวต-
6ม.ค.59
สพม.๒๙ แข่งขันกีฬาภายในเพิ่มสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร
สพม.๒๙ แข่งขันกีฬาภายในเพิ่มสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร
4610-ไม่มีผลโหวต-
4ม.ค.59
สพม.๒๙ทำบุญเลี้ยงพระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙
สพม.๒๙ทำบุญเลี้ยงพระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙
3940-ไม่มีผลโหวต-