อ่านข่าวที่ผ่านมา
 
HOME

           ชวนเชิญสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งบทความ
:.
วันที่,ภาพหัวข้ออ่านความเห็นโหวต
11ม.ค.59
ผอ.สพม.๒๙ประธานเปิดป้ายและสะพานเชื่อมอาคารเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม
ผอ.สพม.๒๙ประธานเปิดป้ายและสะพานเชื่อมอาคารเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม
3660-ไม่มีผลโหวต-
6ม.ค.59
สพม.๒๙ แข่งขันกีฬาภายในเพิ่มสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร
สพม.๒๙ แข่งขันกีฬาภายในเพิ่มสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร
4520-ไม่มีผลโหวต-
4ม.ค.59
สพม.๒๙ทำบุญเลี้ยงพระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙
สพม.๒๙ทำบุญเลี้ยงพระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙
3860-ไม่มีผลโหวต-
22ธ.ค.58
ผอ.สพม.๒๙ประธานประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬาประเพณี๖เขตพื้นที่อุบลราชธานี
ผอ.สพม.๒๙ประธานประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬาประเพณี๖เขตพื้นที่อุบลราชธานี
5550-ไม่มีผลโหวต-
22ธ.ค.58
ผอ.สพม.๒๙มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
ผอ.สพม.๒๙ มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย โรงเรียนห้วยขะยุง
4100-ไม่มีผลโหวต-
22ธ.ค.58
ผอ.สพม.๒๙ ประธานมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา
ผอ.สพม.๒๙ ประธานมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
4660-ไม่มีผลโหวต-
20ธ.ค.58
สพม.๒๙ บริจาครางวัลสนับสนุนงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี
สพม.๒๙ บริจาครางวัลสนับสนุนงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี
4260-ไม่มีผลโหวต-
20ธ.ค.58
ผอ.สพม.๒๙ประชุมผู้บริหารโรงเรียนครั้งที่๑๑/๒๕๕๘
ผอ.สพม.๒๙ประชุมผู้บริหารโรงเรียนครั้งที่๑๑/๒๕๕๘ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล
5880-ไม่มีผลโหวต-
19ธ.ค.58
สพม.๒๙ร่วมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวรฯ
สพม.๒๙ร่วมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวรฯ ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร จังหวัดอุบลราชธานี
6200-ไม่มีผลโหวต-
19ธ.ค.58
ผอ.สพม.๒๙ ประชุมสภากาแฟร่วมกับ ผวจ.อุบลฯ/หัวหน้าส่วนราชการ
ผอ.สพม.๒๙ ประชุมสภากาแฟร่วมกับ ผวจ.อุบลฯ/หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน
3350-ไม่มีผลโหวต-
19ธ.ค.58
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.เปิดประชุมวิชาการ อ.ก.ค.ศ.๖ เขตพื้นที่อุบลราชธานี
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.เปิดประชุมวิชาการ อ.ก.ค.ศ.๖ เขตพื้นที่อุบลราชธานี
6340-ไม่มีผลโหวต-
19ธ.ค.58
ผอ.สพม.๒๙มอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้บุคลากร ในสำนักงานเขตถือปฏิบัติ
ผอ.สพม.๒๙มอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้บุคลากร ในสำนักงานเขตถือปฏิบัติ
3850-ไม่มีผลโหวต-
19ธ.ค.58
ผอ.สพม.๒๙นำกล่าวคำปฎิญญาต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
ผอ.สพม.๒๙นำกล่าวคำปฎิญญาต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
3350-ไม่มีผลโหวต-
19ธ.ค.58
สพม.๒๙ ร่วมเทิดพระเกียรติ ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD จังหวัดอุบลราชธานี
สพม.๒๙ ร่วมเทิดพระเกียรต ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD จังหวัดอุบลราชธานี
2450-ไม่มีผลโหวต-
19ธ.ค.58
ผอ.สพม.๒๙ นำบุคลากรในสังกัดเข้าคารวะผวจ.และ รอง ผวจ.อุบลราชธานี
ผอ.สพม.๒๙ นำบุคลากรในสังกัดเข้าคารวะผวจ.และ รอง ผวจ.อุบลราชธานี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ที่ สพม.๒๙
9040-ไม่มีผลโหวต-
19ธ.ค.58
ผอ.สพม.๒๙ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๕ จังหวัดสุรินทร์
ผอ.สพม.๒๙ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๕ จังหวัดสุรินทร์
2860-ไม่มีผลโหวต-
19ธ.ค.58
สพม.๒๙ บรรจุและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา ๑๐ ตำแหน่ง
สพม.๒๙ บรรจุและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา ๑๐ ตำแหน่ง พร้อมรับนโยบายการปฏิบัติราชการจาก ผอ.สพม.๒๙
5990-ไม่มีผลโหวต-
14ธ.ค.58
สพม.๒๙ร่วมพิธีถวายราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพร๕ธันวามหาราช
สพม.๒๙ร่วมพิธีถวายราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพร๕ธันวามหาราช ณ มลฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี
3350-ไม่มีผลโหวต-
8ธ.ค.58
สพม.๒๙ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช ณ หอประชุมไพรพะยอม
สพม.๒๙ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช ณ หอประชุมไพรพะยอม
9180-ไม่มีผลโหวต-
8ธ.ค.58
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙(อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙(อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป
6380-ไม่มีผลโหวต-