อ่านข่าวที่ผ่านมา
 
HOME

           ชวนเชิญสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งบทความ
:.
วันที่,ภาพหัวข้ออ่านความเห็นโหวต
21เม.ย.59
ผอ.สพม.๒๙ ประชุมสัญจรพบปะผู้บริหารโรงเรียนพร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขต ๒
ผอ.สพม.๒๙ ประชุมสัญจรพบปะผู้บริหารโรงเรียนพร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขต ๒
3530-ไม่มีผลโหวต-
7เม.ย.59
สพม.๒๙ ต้อนรับคณะสพป.กาญจนบุรีเขต๒ และสพป.อุบลฯเขต ๒
สพม.๒๙ ต้อนรับคณะสพป.กาญจนบุรีเขต๒ และสพป.อุบลฯเขต ๒
3070-ไม่มีผลโหวต-
14มี.ค.59
ผอ.สพม.๒๙มอบนโยบายจนท.การเงินโรงเรียนทั้ง๘๑โรงเรียนในสังกัด
ผอ.สพม.๒๙มอบนโยบายจนท.การเงินโรงเรียนทั้ง๘๑โรงเรียนในสังกัด
3530-ไม่มีผลโหวต-
10มี.ค.59
ผอ.สพม.๒๙ เปิดบ้านมหกรรมวิชาการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
ผอ.สพม.๒๙ เปิดบ้านมหกรรมวิชาการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
10710-ไม่มีผลโหวต-
8มี.ค.59
สพม.๒๙ ประชุมสัญจร สหวิทยาเขต ๓ ณ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
สพม.๒๙ ประชุมสัญจร สหวิทยาเขต ๓ ณ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
9180-ไม่มีผลโหวต-
8มี.ค.59
สพม.๒๙ร่วมเสวนาความเคลื่อนไหวกรอบความคิดการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ
สพม.๒๙ร่วมเสวนาความเคลื่อนไหวกรอบความคิดการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ
6700-ไม่มีผลโหวต-
3มี.ค.59
สพม.๒๙ รับนโยบาย จากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๑๓
สพม.๒๙ รับนโยบาย จากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๑๓
4470-ไม่มีผลโหวต-
23ก.พ.59
สพม.๒๙ มีบทสรุปเรื่องการปฏบัติราชการของบุคลากรในสำนักงาน
สพม.๒๙ มีบทสรุปเรื่องการปฏบัติราชการของบุคลากรในสำนักงาน
4730-ไม่มีผลโหวต-
23ก.พ.59
สพม.๒๙ Big Cleaning Day
สพม.๒๙ Big Cleaning Day
5860-ไม่มีผลโหวต-
23ก.พ.59
ขับเคลื่อนโครงการเขตสุจริต
สพม.๒๙ ขับเคลื่อนโครงการเขตสุจริต
7760-ไม่มีผลโหวต-
4ก.พ.59
ผู้ช่วย รมต.ประจำกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการขับเคลื่อนการบริหารการจัดการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สพม.๒๙
ผู้ช่วย รมต.ประจำกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการขับเคลื่อนการบริหารการจัดการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สพม.๒๙
9370-ไม่มีผลโหวต-
2ก.พ.59
วันครู สพม.๒๙ ครั้งที่ ๖๐ ประจำปี ๒๕๕๙
วันครู สพม.๒๙ ครั้งที่ ๖๐ ประจำปี ๒๕๕๙
3500-ไม่มีผลโหวต-
2ก.พ.59
สพม.๒๙ มอบบ้านนักเรียนหลังที่ ๒ โรงเรียนนากระแซงศึกษา
สพม.๒๙ มอบบ้านนักเรียนหลังที่ ๒ โรงเรียนนากระแซงศึกษา
5360-ไม่มีผลโหวต-
2ก.พ.59
สพม.๒๙ ขับเคลื่อนเขตสุจริต
สพม.๒๙ ขับเคลื่อนเขตสุจริต
5610-ไม่มีผลโหวต-
20ม.ค.59
ผอ.สพม.๒๙ มอบของขวัญวันเด็กให้ผู้ใหญ่บ้านนำไปแจกจ่ายให้เด็กๆในหมู่บ้าน
ผอ.สพม.๒๙ มอบของขวัญวันเด็กให้ผู้ใหญ่บ้านนำไปแจกจ่ายให้เด็กๆในหมู่บ้านกุดลาด
3640-ไม่มีผลโหวต-
20ม.ค.59
ผอ.สพม.๒๙ กราบขอพรพระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
ผอ.สพม.๒๙ กราบขอพรพระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
8510-ไม่มีผลโหวต-
19ม.ค.59
ผอ.สพม.๒๙ นำบุคลากรในสังกัดขอพรปีใหม่ ๒๕๕๙ ผวจ.และ รอง ผวจ.อุบลราชธานี
ผอ.สพม.๒๙ นำบุคลากรในสังกัดขอพรปีใหม่ ๒๕๕๙ ผวจ.และ รอง ผวจ.อุบลราชธานี
8110-ไม่มีผลโหวต-
19ม.ค.59
ผอ.สพม.๒๙ ประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ความก้าวหน้าในวิชาชีพการบริหาร"และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ
ผอ.สพม.๒๙ ประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ความก้าวหน้าในวิชาชีพการบริหาร"และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ
5730-ไม่มีผลโหวต-
11ม.ค.59
สพม.๒๙ ร่วมพิธีเปิดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี
สพม.๒๙ ร่วมพิธีเปิดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี
6260-ไม่มีผลโหวต-
11ม.ค.59
ผอ.สพม.๒๙ประธานเปิดป้ายและสะพานเชื่อมอาคารเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม
ผอ.สพม.๒๙ประธานเปิดป้ายและสะพานเชื่อมอาคารเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม
3840-ไม่มีผลโหวต-