อ่านข่าวที่ผ่านมา
 
HOME

           ชวนเชิญสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งบทความ
:.
วันที่,ภาพหัวข้ออ่านความเห็นโหวต
20ม.ค.59
ผอ.สพม.๒๙ กราบขอพรพระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
ผอ.สพม.๒๙ กราบขอพรพระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
6610-ไม่มีผลโหวต-
19ม.ค.59
ผอ.สพม.๒๙ นำบุคลากรในสังกัดขอพรปีใหม่ ๒๕๕๙ ผวจ.และ รอง ผวจ.อุบลราชธานี
ผอ.สพม.๒๙ นำบุคลากรในสังกัดขอพรปีใหม่ ๒๕๕๙ ผวจ.และ รอง ผวจ.อุบลราชธานี
6500-ไม่มีผลโหวต-
19ม.ค.59
ผอ.สพม.๒๙ ประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ความก้าวหน้าในวิชาชีพการบริหาร"และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ
ผอ.สพม.๒๙ ประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ความก้าวหน้าในวิชาชีพการบริหาร"และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ
4710-ไม่มีผลโหวต-
11ม.ค.59
สพม.๒๙ ร่วมพิธีเปิดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี
สพม.๒๙ ร่วมพิธีเปิดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี
5500-ไม่มีผลโหวต-
11ม.ค.59
ผอ.สพม.๒๙ประธานเปิดป้ายและสะพานเชื่อมอาคารเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม
ผอ.สพม.๒๙ประธานเปิดป้ายและสะพานเชื่อมอาคารเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม
3490-ไม่มีผลโหวต-
6ม.ค.59
สพม.๒๙ แข่งขันกีฬาภายในเพิ่มสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร
สพม.๒๙ แข่งขันกีฬาภายในเพิ่มสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร
4170-ไม่มีผลโหวต-
4ม.ค.59
สพม.๒๙ทำบุญเลี้ยงพระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙
สพม.๒๙ทำบุญเลี้ยงพระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙
3600-ไม่มีผลโหวต-
22ธ.ค.58
ผอ.สพม.๒๙ประธานประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬาประเพณี๖เขตพื้นที่อุบลราชธานี
ผอ.สพม.๒๙ประธานประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬาประเพณี๖เขตพื้นที่อุบลราชธานี
5230-ไม่มีผลโหวต-
22ธ.ค.58
ผอ.สพม.๒๙มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
ผอ.สพม.๒๙ มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย โรงเรียนห้วยขะยุง
3760-ไม่มีผลโหวต-
22ธ.ค.58
ผอ.สพม.๒๙ ประธานมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา
ผอ.สพม.๒๙ ประธานมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
4120-ไม่มีผลโหวต-
20ธ.ค.58
สพม.๒๙ บริจาครางวัลสนับสนุนงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี
สพม.๒๙ บริจาครางวัลสนับสนุนงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี
4100-ไม่มีผลโหวต-
20ธ.ค.58
ผอ.สพม.๒๙ประชุมผู้บริหารโรงเรียนครั้งที่๑๑/๒๕๕๘
ผอ.สพม.๒๙ประชุมผู้บริหารโรงเรียนครั้งที่๑๑/๒๕๕๘ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล
5620-ไม่มีผลโหวต-
19ธ.ค.58
สพม.๒๙ร่วมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวรฯ
สพม.๒๙ร่วมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวรฯ ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร จังหวัดอุบลราชธานี
5720-ไม่มีผลโหวต-
19ธ.ค.58
ผอ.สพม.๒๙ ประชุมสภากาแฟร่วมกับ ผวจ.อุบลฯ/หัวหน้าส่วนราชการ
ผอ.สพม.๒๙ ประชุมสภากาแฟร่วมกับ ผวจ.อุบลฯ/หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน
3230-ไม่มีผลโหวต-
19ธ.ค.58
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.เปิดประชุมวิชาการ อ.ก.ค.ศ.๖ เขตพื้นที่อุบลราชธานี
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.เปิดประชุมวิชาการ อ.ก.ค.ศ.๖ เขตพื้นที่อุบลราชธานี
5890-ไม่มีผลโหวต-
19ธ.ค.58
ผอ.สพม.๒๙มอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้บุคลากร ในสำนักงานเขตถือปฏิบัติ
ผอ.สพม.๒๙มอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้บุคลากร ในสำนักงานเขตถือปฏิบัติ
3610-ไม่มีผลโหวต-
19ธ.ค.58
ผอ.สพม.๒๙นำกล่าวคำปฎิญญาต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
ผอ.สพม.๒๙นำกล่าวคำปฎิญญาต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
3100-ไม่มีผลโหวต-
19ธ.ค.58
สพม.๒๙ ร่วมเทิดพระเกียรติ ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD จังหวัดอุบลราชธานี
สพม.๒๙ ร่วมเทิดพระเกียรต ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD จังหวัดอุบลราชธานี
2270-ไม่มีผลโหวต-
19ธ.ค.58
ผอ.สพม.๒๙ นำบุคลากรในสังกัดเข้าคารวะผวจ.และ รอง ผวจ.อุบลราชธานี
ผอ.สพม.๒๙ นำบุคลากรในสังกัดเข้าคารวะผวจ.และ รอง ผวจ.อุบลราชธานี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ที่ สพม.๒๙
8480-ไม่มีผลโหวต-
19ธ.ค.58
ผอ.สพม.๒๙ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๕ จังหวัดสุรินทร์
ผอ.สพม.๒๙ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๕ จังหวัดสุรินทร์
2640-ไม่มีผลโหวต-