อ่านข่าวที่ผ่านมา
 
HOME

           ชวนเชิญสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งบทความ
:.
วันที่,ภาพหัวข้ออ่านความเห็นโหวต
27มิ.ย.59
สพม.๒๙ ประชุมชี้แจงการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญและสิทธิประโยชน์ผู้จะเกษียณอายุราชการ
สพม.๒๙ ประชุมชี้แจงการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญและสิทธิประโยชน์ผู้จะเกษียณอายุราชการ
3580-ไม่มีผลโหวต-
24มิ.ย.59
สพม.๒๙ ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ
สพม.๒๙ ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ
3730-ไม่มีผลโหวต-
22มิ.ย.59
สพม.๒๙ รับการติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ระยะที่ ๒ จากตัวแทน สพฐ.
สพม.๒๙ รับการติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ระยะที่ ๒ จากตัวแทน สพฐ.
5450-ไม่มีผลโหวต-
15มิ.ย.59
พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ประธานเปิดกิจกรรมครูตู้สัญจรเฉลิมพระเกียรติ ณ อุบลราชธานี
พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ประธานเปิดกิจกรรมครูตู้สัญจรเฉลิมพระเกียรติ ณ อุบลราชธานี
5760-ไม่มีผลโหวต-
14มิ.ย.59
สพม.๒๙ เข้าค่ายคุณธรรมรับการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (ภายใต้ชื่อสุจริต)
สพม.๒๙ เข้าค่ายคุณธรรมรับการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (ภายใต้ชื่อสุจริต)
6340-ไม่มีผลโหวต-
14มิ.ย.59
สพม.๒๙ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
สพม.๒๙ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
2090-ไม่มีผลโหวต-
13มิ.ย.59
สพม.๒๙ จัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชนประจำปี ๒๕๕๙
สพม.๒๙ จัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชนประจำปี ๒๕๕๙
2480-ไม่มีผลโหวต-
13มิ.ย.59
สพม.๒๙ ประชุมปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านวินัยป้องกันและต่อต้านการทุจริต(ผลประโยชน์ทับซ้อน)
สพม.๒๙ ประชุมปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านวินัยป้องกันและต่อต้านการทุจริต(ผลประโยชน์ทับซ้อน)
2340-ไม่มีผลโหวต-
13มิ.ย.59
สพม.๒๙ ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
สพม.๒๙ ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
6560-ไม่มีผลโหวต-
13มิ.ย.59
สพม.๒๙ ร่วมพิธีบวงสรวงพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง/ยกยอดฉัตรทองคำพระอุโบสถ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง (วัดป่าใหญ่) จังหวัดอุบลราชธานี
สพม.๒๙ ร่วมพิธีบวงสรวงพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง/ยกยอดฉัตรทองคำพระอุโบสถ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง (วัดป่าใหญ่) จังหวัดอุบลราชธานี
2220-ไม่มีผลโหวต-
27เม.ย.59
แม่ทัพภาค๒มอบนโยบายร่างรัฐธรรมนูญ/ให้ประชาสัมพันธ์การลงประชามติ
แม่ทัพภาค๒มอบนโยบายร่างรัฐธรรมนูญ/ให้ประชาสัมพันธ์การลงประชามติ
4160-ไม่มีผลโหวต-
27เม.ย.59
สพม.๒๙ทำบุญประเพณีวันสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย
สพม.๒๙ทำบุญประเพณีวันสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย
3820-ไม่มีผลโหวต-
27เม.ย.59
ผอ.สพม.๒๙ ประธานเปิดประชุมการมอบนโยบายและแนวทางการป้องกัน/แก้ไขปัญหายาเสพติดใน สถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ พร้อมมอบธงต้านภัยยาเสพติด
ผอ.สพม.๒๙ ประธานเปิดประชุมการมอบนโยบายและแนวทางการป้องกัน/แก้ไขปัญหายาเสพติดใน สถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ พร้อมมอบธงต้านภัยยาเสพติด
4130-ไม่มีผลโหวต-
27เม.ย.59
สพม.๒๙ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันมหาจักรีบรมราชวงศ์
สพม.๒๙ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันมหาจักรีบรมราชวงศ์
2720-ไม่มีผลโหวต-
26เม.ย.59
สพม.๒๙ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เขตพื้นที่สุจริตกับสพม.๓๒
สพม.๒๙ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เขตพื้นที่สุจริตกับสพม.๓๒
2900-ไม่มีผลโหวต-
26เม.ย.59
ผอ.สพม.๒๙ประธานมอบบ้านนักเรียนหลังที่๖โรงเรียนตาลสุมพัฒนา
ผอ.สพม.๒๙ประธานมอบบ้านนักเรียนหลังที่๖โรงเรียนตาลสุมพัฒนา
5010-ไม่มีผลโหวต-
25เม.ย.59
ผอ.สพม.๒๙เปิดการประชุมสัมมนาโรงเรียนสุจริต
ผอ.สพม.๒๙เปิดการประชุมสัมมนาโรงเรียนสุจริต
4320-ไม่มีผลโหวต-
25เม.ย.59
สพม.๒๙ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯและวันข้าราชการพลเรือน
สพม.๒๙ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯและวันข้าราชการพลเรือน
1860-ไม่มีผลโหวต-
25เม.ย.59
ผอ.สพม.๒๙ ประชุมสัญจรพบปะผู้บริหารโรงเรียนพร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขต ๕
ผอ.สพม.๒๙ ประชุมสัญจรพบปะผู้บริหารโรงเรียนพร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขต ๕
2840-ไม่มีผลโหวต-
25เม.ย.59
"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้" สพม.๒๙
"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้" สพม.๒๙
2170-ไม่มีผลโหวต-