อ่านข่าวที่ผ่านมา
 
HOME

           ชวนเชิญสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งบทความ
:.
วันที่,ภาพหัวข้ออ่านความเห็นโหวต
22ส.ค.59
สพม.๒๙ ประชุมสัมมนาคณะกรรมการสนับสนุนการตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุ สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
สพม.๒๙ ประชุมสัมมนาคณะกรรมการสนับสนุนการตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุ สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
4300-ไม่มีผลโหวต-
7ก.ค.59
เลขาธิการกพฐ.ประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ รองผอ.สพป.อุบลราชธานร เขต ๑
เลขาธิการกพฐ.ประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ รองผอ.สพป.อุบลราชธานร เขต ๑
6360-ไม่มีผลโหวต-
28มิ.ย.59
สพม.๒๙ ขับเคลื่อนความก้าวหน้าโครงการเขตสุจริต
สพม.๒๙ ขับเคลื่อนความก้าวหน้าโครงการเขตสุจริต
4630-ไม่มีผลโหวต-
28มิ.ย.59
สพม.๒๙ วางหรีดเคารพศพ นายพิภพ ทองแดง รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพม.๒๙ วางหรีดเคารพศพ นายพิภพ ทองแดง รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
6230-ไม่มีผลโหวต-
27มิ.ย.59
สพม.๒๙ ประชุมชี้แจงการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญและสิทธิประโยชน์ผู้จะเกษียณอายุราชการ
สพม.๒๙ ประชุมชี้แจงการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญและสิทธิประโยชน์ผู้จะเกษียณอายุราชการ
3460-ไม่มีผลโหวต-
24มิ.ย.59
สพม.๒๙ ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ
สพม.๒๙ ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ
3630-ไม่มีผลโหวต-
22มิ.ย.59
สพม.๒๙ รับการติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ระยะที่ ๒ จากตัวแทน สพฐ.
สพม.๒๙ รับการติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ระยะที่ ๒ จากตัวแทน สพฐ.
5080-ไม่มีผลโหวต-
15มิ.ย.59
พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ประธานเปิดกิจกรรมครูตู้สัญจรเฉลิมพระเกียรติ ณ อุบลราชธานี
พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ประธานเปิดกิจกรรมครูตู้สัญจรเฉลิมพระเกียรติ ณ อุบลราชธานี
5340-ไม่มีผลโหวต-
14มิ.ย.59
สพม.๒๙ เข้าค่ายคุณธรรมรับการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (ภายใต้ชื่อสุจริต)
สพม.๒๙ เข้าค่ายคุณธรรมรับการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (ภายใต้ชื่อสุจริต)
5910-ไม่มีผลโหวต-
14มิ.ย.59
สพม.๒๙ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
สพม.๒๙ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
1880-ไม่มีผลโหวต-
13มิ.ย.59
สพม.๒๙ จัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชนประจำปี ๒๕๕๙
สพม.๒๙ จัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชนประจำปี ๒๕๕๙
2310-ไม่มีผลโหวต-
13มิ.ย.59
สพม.๒๙ ประชุมปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านวินัยป้องกันและต่อต้านการทุจริต(ผลประโยชน์ทับซ้อน)
สพม.๒๙ ประชุมปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านวินัยป้องกันและต่อต้านการทุจริต(ผลประโยชน์ทับซ้อน)
2200-ไม่มีผลโหวต-
13มิ.ย.59
สพม.๒๙ ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
สพม.๒๙ ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
5860-ไม่มีผลโหวต-
13มิ.ย.59
สพม.๒๙ ร่วมพิธีบวงสรวงพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง/ยกยอดฉัตรทองคำพระอุโบสถ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง (วัดป่าใหญ่) จังหวัดอุบลราชธานี
สพม.๒๙ ร่วมพิธีบวงสรวงพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง/ยกยอดฉัตรทองคำพระอุโบสถ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง (วัดป่าใหญ่) จังหวัดอุบลราชธานี
1990-ไม่มีผลโหวต-
27เม.ย.59
แม่ทัพภาค๒มอบนโยบายร่างรัฐธรรมนูญ/ให้ประชาสัมพันธ์การลงประชามติ
แม่ทัพภาค๒มอบนโยบายร่างรัฐธรรมนูญ/ให้ประชาสัมพันธ์การลงประชามติ
4000-ไม่มีผลโหวต-
27เม.ย.59
สพม.๒๙ทำบุญประเพณีวันสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย
สพม.๒๙ทำบุญประเพณีวันสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย
3600-ไม่มีผลโหวต-
27เม.ย.59
ผอ.สพม.๒๙ ประธานเปิดประชุมการมอบนโยบายและแนวทางการป้องกัน/แก้ไขปัญหายาเสพติดใน สถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ พร้อมมอบธงต้านภัยยาเสพติด
ผอ.สพม.๒๙ ประธานเปิดประชุมการมอบนโยบายและแนวทางการป้องกัน/แก้ไขปัญหายาเสพติดใน สถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ พร้อมมอบธงต้านภัยยาเสพติด
3930-ไม่มีผลโหวต-
27เม.ย.59
สพม.๒๙ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันมหาจักรีบรมราชวงศ์
สพม.๒๙ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันมหาจักรีบรมราชวงศ์
2610-ไม่มีผลโหวต-
26เม.ย.59
สพม.๒๙ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เขตพื้นที่สุจริตกับสพม.๓๒
สพม.๒๙ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เขตพื้นที่สุจริตกับสพม.๓๒
2750-ไม่มีผลโหวต-
26เม.ย.59
ผอ.สพม.๒๙ประธานมอบบ้านนักเรียนหลังที่๖โรงเรียนตาลสุมพัฒนา
ผอ.สพม.๒๙ประธานมอบบ้านนักเรียนหลังที่๖โรงเรียนตาลสุมพัฒนา
4730-ไม่มีผลโหวต-