อ่านข่าวที่ผ่านมา
 
HOME

           ชวนเชิญสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งบทความ
:.
วันที่,ภาพหัวข้ออ่านความเห็นโหวต
24ต.ค.62
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 23 ตุลาคม 2562 คณะข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ลานขวัญ
00-ไม่มีผลโหวต-
22ต.ค.62
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 21 ตุลาคม 2562
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 บุคลากรในสังกัด ดำเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตเพื่อปลูกฝังจิตสำนึก ความเป้นชาติไทย อันมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นเครื่องยึเเหนี่ย
40-ไม่มีผลโหวต-
22ต.ค.62
ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ณ โรงเรียนเดชอุดม
วันที่ 22 ตุลาคม 2562 นางศิริญา ถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยคณะร่วมประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรา
60-ไม่มีผลโหวต-
22ต.ค.62
ประเมินเเละคัดเลือกสถานศึกษา​เพื่อรับรางวัลพระราช​ทาน​ ระดับการศึกษา​ขั้นพื้นฐาน​ ประจำปีการศึกษา​ 2562 ณ​ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
วันที่​ 21​ ตุลาคม​ 2562​ นางศิริญา​ ถาวร​ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา​ รักษาราชการแทน​ ผู้อำนวยการสำนักงาน​เขต​พื้นที่​ก
60-ไม่มีผลโหวต-
21ต.ค.62
ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทสถานศึกษา ณ โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา
วันที่ 18 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ร่วมประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา
120-ไม่มีผลโหวต-
21ต.ค.62
ระเมินและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทสถานศึกษา ณ โรงเรียนชุมชมบ้านหนองยาว
วันที่ 17 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ร่วมประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา
60-ไม่มีผลโหวต-
21ต.ค.62
ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทสถานศึกษา ณ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
วันที่ 15 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ร่วมประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา
70-ไม่มีผลโหวต-
17ต.ค.62
ประธานเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 กลุ่ม 2
วันที่ 17 ตุลาคม 2562 นางศิริญา ถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที
6410-ไม่มีผลโหวต-
15ต.ค.62
ต้อนรับนายธนพร สมศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เเละคณะ ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมกระทรวงศึกษาธิการเพื่อประชาชน “ซ่อม สร้าง ล้างใหม่” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 7 ตุลาคม 2562 นางศิริญา ถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ร่วมต้อนรับนายธนพร สมศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนาย
500-ไม่มีผลโหวต-
15ต.ค.62
ระชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference เพื่อรายงานข้อมูลโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย
วันที่ 3 ตุลาคม 2562 นางศิริญา ถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference เพื่อรายง
270-ไม่มีผลโหวต-
15ต.ค.62
ต้อนรับ ​ ดร.สำเริง​ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ​และคณะ เพื่อมอบทุนการศึกษา
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นางศิริญา ถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ ​ ดร.สำ
280-ไม่มีผลโหวต-
15ต.ค.62
จัดกิจกรรมอำลาชีวิตราชการ ให้แก่บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ
วันที่ 30 กันยายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จัดกิจกรรมอำลาชีวิตราชการ ให้แก่บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการ สพม.29 นายวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล และนายวลง
250-ไม่มีผลโหวต-
15ต.ค.62
"ร้อยรักดวงใจ มุฑิตา ผู้ทรงคุณค่าการศึกษา สู่เส้นทางเกียรติภูมิ" ประจำปี 2562
ประมวลภาพงาน "ร้อยรักดวงใจ มุฑิตา ผู้ทรงคุณค่าการศึกษา สู่เส้นทางเกียรติภูมิ" ประจำปี 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วันที่ 28 กันยายน 2562
720-ไม่มีผลโหวต-
27ก.ย.62
ประชุมติดตามการรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ (ระบบ KRS) และตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุม ธนา ภูมิ
วันที่ 27 กันยายน 2562 นางศิริญา ถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานเปิดการประชุมติดตามการรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติรา
400-ไม่มีผลโหวต-
20ก.ย.62
มอบสิ่งของบริจาค เครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมด้วยชุดนักเรียนแก่ผู้ประสบอุทกภัย แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนจิกดู่วิทยา และโรงเรียนศรีเจริญศึกษา
วันที่ 20 กันยายน 2562 นายวลงกรณ์ บุญเต็ม และนางศิริญา ถาวร รองผู้อำนวยการ สพม.29 เป็นตัวแทนมอบสิ่งของบริจาค เครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมด้วยชุดนักเรียนแก่ผู้ประสบอุทกภัย แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนจิกดู่วิท
690-ไม่มีผลโหวต-
20ก.ย.62
มอบสิ่งของบริจาค เครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมชุดนักเรียนสำหรับนักเรียนที่ประสบอุทกภัย โรงเรียนไผ่ใหญศึกษา
วันที่ 19 กันยายน 2562 นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการ สพม.29 และคณะบุคลากร มอบสิ่งของบริจาค เครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมชุดนักเรียนสำหรับนักเรียนที่ประสบอุทกภัย จำนวน 18 ชุด แก่นายไพฑูรย์ แจ่มพันธ์ ผู้อำน
500-ไม่มีผลโหวต-
19ก.ย.62
รับมอบสิ่งของบริจาค เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนลือวิทยาคม จังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่ 19 กันยายน 2562 นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการ สพม.29 พร้อมด้วยนายวลงกรณ์ บุญเต็ม รองผู้อำนวยการ สพม.29 และคณะบุคลากร รับมอบสิ่งของบริจาค เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากคณะ
290-ไม่มีผลโหวต-
19ก.ย.62
การประชุมปฏิบัติการขยายผลระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
วันที่ 18 กันยายน 2562 นายวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการขยายผลระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ
330-ไม่มีผลโหวต-
17ก.ย.62
ต้อนรับ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. ดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 16 กันยายน 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการ สพม.29 และผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดอุบลราชธา
700-ไม่มีผลโหวต-
12ก.ย.62
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม และโรงเรียนโนนกุงวิทยาคม ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมมอบสิ่งของบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
วันที่ 12 กันยายน 2562 นายวลงกรณ์ บุญเต็ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 นำบุคลากรในสังกัด เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม และโรงเรียนโนนกุงวิทยาคม ที่ได้รับผลกระทบ
670-ไม่มีผลโหวต-