อ่านข่าวที่ผ่านมา
 
HOME

           ชวนเชิญสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งบทความ
:.
วันที่,ภาพหัวข้ออ่านความเห็นโหวต
26ม.ค.64
วันที่ 25 มกราคม 2564 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 25 มกราคม 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก
30-ไม่มีผลโหวต-
25ม.ค.64
วันที่ 22 มกราคม 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2564 จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำเดือน มกราคม 25
วันที่ 22 มกราคม 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2564 จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำเดือน มกราคม 25
50-ไม่มีผลโหวต-
25ม.ค.64
วันที่ 18 มกราคม 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 การประชุมทางไกล (video conference) แนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
วันที่ 18 มกราคม 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 การประชุมทางไกล (video conference) แนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
30-ไม่มีผลโหวต-
25ม.ค.64
วันที่ 18 มกราคม 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 18 มกราคม 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ณ ห้องประช
30-ไม่มีผลโหวต-
25ม.ค.64
วันที่ 18 มกราคม 2563 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 18 มกราคม 2563 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ
40-ไม่มีผลโหวต-
25ม.ค.64
วันที่ 18 มกราคม 2564 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและร่วมแสดงเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
วันที่ 18 มกราคม 2564 นายบรรณเพ็ญ เครือประสาร นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.29 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงช
30-ไม่มีผลโหวต-
25ม.ค.64
วันที่ 17 มกราคม 2564 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาส วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 17 มกราคม 2564 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาส วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี
40-ไม่มีผลโหวต-
15ม.ค.64
วันที่ 15 มกราคม 2564 กิจกรรม จิตอาสาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ (กิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัว)
วันที่ 15 มกราคม 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จัดกิจกรรม จิตอา
520-ไม่มีผลโหวต-
14ม.ค.64
วันที่ 13 มกราคม 2564 ประชุมประธานสหวิทยาเขตฯ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 13 มกราคม 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยทุกท่าน เข้าร่วมป
490-ไม่มีผลโหวต-
14ม.ค.64
วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ข้าราชการครูและบุคลากรทางกา
520-ไม่มีผลโหวต-
14ม.ค.64
วันที่ 8 มกราคม 2564 ประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจ การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลรา
วันที่ 8 มกราคม 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึก
470-ไม่มีผลโหวต-
14ม.ค.64
วันที่ 6 มกราคม 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ พลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เข้าร่วมประช
วันที่ 6 มกราคม 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ พลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เข้าร่วมประช
520-ไม่มีผลโหวต-
6ม.ค.64
วันที่ 6 มกราคม 2564 ร่วมประชุมการรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ณ ห้องประชุมธนา ภูมิ
วันที่ 6 มกราคม 2564 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 นายบรรณเพ็ญ เครือประสาร นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
660-ไม่มีผลโหวต-
4ม.ค.64
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 งานวันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มอบหมายให้ นายบรรณเพ็ญ เครือประสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เข้าร่ว
320-ไม่มีผลโหวต-
4ม.ค.64
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 4/2563
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เข้าร่วมประ
280-ไม่มีผลโหวต-
4ม.ค.64
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำหน่วยตรวจราชการที่ 14 สังกัด สพฐ. สู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบ
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ พลมณี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษ
270-ไม่มีผลโหวต-
8ธ.ค.63
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ประชุมคณะติดตามวิทยาการคำนวณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มอบหมายให้นายวีระศักดิ์ พลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 การประชุมคณ
700-ไม่มีผลโหวต-
8ธ.ค.63
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 สัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มอบหมาย นายวีระศักดิ์ พลมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 สัมมนานักศึกษาฝึก
680-ไม่มีผลโหวต-
8ธ.ค.63
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ประชุมพิจารณาข้อมูลตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานประชุมพิจารณาข้อมูลตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.
590-ไม่มีผลโหวต-
8ธ.ค.63
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และร่วมแสดงเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.29 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้
530-ไม่มีผลโหวต-