อ่านข่าวที่ผ่านมา
 
HOME

           ชวนเชิญสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งบทความ
:.
วันที่,ภาพหัวข้ออ่านความเห็นโหวต
24ก.พ.63
คณะศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ดำเนินโครงการวิจัยถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดีที่ส่งผลกระทบต่อการทดสอบ​ O-NET​ ณ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม​ เเละโรงเรียนโพธิ์ไทรพ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 คณะศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ดำเนินโครงการวิจัยถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดีที่ส่งผลกระทบต่อการทดสอบ​ O-NET​ ณ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
620-ไม่มีผลโหวต-
24ก.พ.63
คณะศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ดำเนินโครงการวิจัยถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดีที่ส่งผลกระทบต่อการทดสอบ​ O-NET​ ณ โรงเรียนปทุมราชวงศา​ เเละโรงเรียนปลาค้าววิทย
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 คณะศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ดำเนินโครงการวิจัยถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดีที่ส่งผลกระทบต่อการทดสอบ​ O-NET​ ณ โรงเรียนปทุมราชวงศา̴
270-ไม่มีผลโหวต-
24ก.พ.63
ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษกิจกรรมสภานักเรียนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและในระดับสถานศึกษา ณ ห้องประชุมศรีพล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษกิจกรรมสภานักเรียนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและในระดับสถานศึกษ
440-ไม่มีผลโหวต-
24ก.พ.63
การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) สพม. 29 ณ ห้องประชุมสุนีย์ตริยางกูรศรี
วันจันทร์ที่​ 17​ กุมภาพันธ์​ ​2563​ ผู้อำนวยการสำนักงาน​เขต​พื้นที่การศึกษา​มัธยมศึกษา​ เขต​ 29 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ
350-ไม่มีผลโหวต-
24ก.พ.63
โครงการวิจัยถอดวิธีปฏิบัติที่ดีที่ส่งผลการทดสอบ O-NET​ ณ​ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช​เเละโรงเรียนดงสว่างวิทยา
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563​ นายภัทธศาสน์​ มาสกุล​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29​ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์​ ดำเนินโครงการวิจัยถอดวิธีปฏิบัติที่ดี
340-ไม่มีผลโหวต-
24ก.พ.63
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพ​ันธ์ 2563 กิจกรรมเคารพธงชาติ เเละสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต เพื่อเเสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพ​ันธ์ 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
310-ไม่มีผลโหวต-
24ก.พ.63
งาน "วิ่งด้วยใจ ไปด้วยรัก" RUN with HEART 2020 เดิน-วิ่ง การกุศล ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานร่วมงาน "วิ่งด้วยใจ ไปด้วยรัก" RUN with HEART 2020 เดิน-วิ่ง การกุศล ณ โร
50-ไม่มีผลโหวต-
24ก.พ.63
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน เเละประชุมคณะผู้บริหารข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา เเละนักเรียน เพื่อให้ช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ณ โรงเรียนเชียงเเก้วพิทยาคม เเละโรง
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน เเละประชุมคณะผู้บริหารข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา เเละนักเรียน เพื่อให้ช่
60-ไม่มีผลโหวต-
24ก.พ.63
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน บ้านพักครู ประชมคณะผ้บริหารข้าราชการครู เเละบุคลากรทางการศึกษา เเละเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน เพื่อให้ช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน บ้านพักครู ประชมคณะผ้บริหารข้าราชการครู เเละบุคลากรทางการศึกษา เเละเยี่ยมชมการจั
50-ไม่มีผลโหวต-
24ก.พ.63
นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 บรรยายพิเศษโครงการการสร้างเครือข่ายด้านการเเนะเเนวการศึกษาต่อวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์วิทยบริการ
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 บรรยายพิเศษโครงการการสร้างเครือข่ายด้านการเเนะเเนวการศึกษาต่อวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ปีการศึ
60-ไม่มีผลโหวต-
24ก.พ.63
ประชุมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระยะเวลา 5 เดือน (พฤษภาคม-กันยายน 2563) ณ ห้องประชุมศรีอุบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ร่วมประชุมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระยะเว
50-ไม่มีผลโหวต-
24ก.พ.63
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน เเละประชุมคณะผู้บริหารข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา เเละนักเรียน เพื่อให้ช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ณ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม โรงเรีย
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน เเละประชุมคณะผู้บริหารข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา เเละนักเรียน เพื่อให้ช่
50-ไม่มีผลโหวต-
12ก.พ.63
ประชุมผู้บริการสถานศึกษา​ในสังกัด​ สพม.29​ ครั้งที่​ 2​/2563​ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศน์​ เเละ​บุคลากร​ สพม.​29​ ณ​ ห้องประชุมศรีอ
วันที่​ 11 กุมภาพันธ์​ 2563​ นายภัทธศาสน์​ มาสกุล​ ผู้​อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา​มัธยมศึกษา​เขต​ 29​ เป็นประธานในการประชุมผู้บริการ
19890-ไม่มีผลโหวต-
12ก.พ.63
พิธี​ "วางศิลาฤกษ์​ ยกเสาเอก​ สร้างโดมอเนกประสงค์" โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร​ SAVE UBON" ณ​ หน้าอาคารเรียน​ 1​ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
วันที่​ 7​ กุมภาพันธ์​ 2563​ นายภัทธศาสน์​ มาสกุล​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษา​มัธยมศึกษา​เขต​ 29​ เป็นประธาน​
390-ไม่มีผลโหวต-
12ก.พ.63
พิธีวางพวงมาลา "วันทหารผ่านศึก" ณ บริเวณอนุสาวรีย์วีรชนค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ตำบลเเสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ร่วมพิธีวางพวงมาลา "วันทหารผ่านศึก" ณ บริเวณอนุสาวรีย์วีรชนค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ตำบลเเสนสุข อำเ
240-ไม่มีผลโหวต-
12ก.พ.63
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ณ ห้องประชุมสำนั
230-ไม่มีผลโหวต-
12ก.พ.63
นิเทศเเละตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) 2 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศ เเละตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ดำเนินการ
320-ไม่มีผลโหวต-
12ก.พ.63
นิเทศและตรวจเยี่ยมสนามสอบ​O-NET​ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29​ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ)
วันที่​ 1​ กุมภาพันธ์​ 2563​ นายภัทธศาสน์​ มาสกุล​ ผู้อำนวยการ​สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา​มัธยมศึกษา​เขต​ 29​ พร้อมด้วย​คณะกรรมก
240-ไม่มีผลโหวต-
12ก.พ.63
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา​มัธยมศึกษา​ เขต​ 29
วันที่​ 31​ มกราคม​ 2563​ นางศิริญา ถาวร​ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา​มัธยมศึกษา​ เขต​ 29​ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงคณะกรรมการตรวจเ
70-ไม่มีผลโหวต-
12ก.พ.63
ประเมินการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา​ ตำแหน่ง​ ผู้อำนวยการสถานศึกษา​ ณ​ โรงเรียนนารีนุกูล 2
วันที่​ 31 มกราคม​ 2563 นายภัทธศาสน์​ มาสกุล​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา​มัธยมศึกษา​ เขต​ 29 เป็นประธานในการประเมินการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนา
90-ไม่มีผลโหวต-