อ่านข่าวที่ผ่านมา
 
HOME

           ชวนเชิญสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งบทความ
:.
วันที่,ภาพหัวข้ออ่านความเห็นโหวต
15ม.ค.63
มอบนโยบายทางการศึกษาแก่ครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุใหม่
วันที่ 13 มกราคม 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เเสดงความยินดี เเละมอบนโยบายทางการศึกษาแก่ครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุใหม่ ณ ห้องประชุมธนาภูมิ สำนักงานเ
220-ไม่มีผลโหวต-
15ม.ค.63
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64
วันที่ 13 มกราคม 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาครูเเละบุคลากรทางการศึกษา จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ณ ห
180-ไม่มีผลโหวต-
15ม.ค.63
พิธีเปิดโครงการปันน้ำใจสานน้ำใจเครือเตรียมพัฒน์ ติว O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 13 มกราคม 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปันน้ำใจสานน้ำใจเครือเตรียมพัฒน์ ติว O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
150-ไม่มีผลโหวต-
14ม.ค.63
ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563
วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 ข้าราชการครู เเละบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ เเละสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเเสดงความจงรักภักดีต่
280-ไม่มีผลโหวต-
14ม.ค.63
เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ 4.2 (วิทยการคำนวณ)
วันที่​ 12​ มกราคม​ 2563​ นายภัทธศาสน์​ มาสกุล​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา​มัธยมศึกษา​ เขต​ 29​ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏ
310-ไม่มีผลโหวต-
13ม.ค.63
ชี้เเจงเเละตรวจเยี่ยมสนามสอบโครงการพัฒนา​คุณภาพการเรียนรู้สู่สากลโครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการเเข่งขันทางวิชาการ​ ระดับนานาชาติ​ ประจำปี​ พ.ศ.
วันที่​ 12​ มกราคม​ 2563​ นายภัทธศาสน์​ มาสกุล​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา​มัธยมศึกษา​ เขต​ 29​ ชี้เเจงเเละตรวจเยี่ยมสนามสอบโครงก
500-ไม่มีผลโหวต-
10ม.ค.63
รับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์)​ ณ ห้องประชุมไชยบุรี สถาบัน กศน. จ.อุบลราชธานี
วันที่ 10 มกราคม 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมคณะ ร่วมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินัน
290-ไม่มีผลโหวต-
10ม.ค.63
มอบนโยบายเเละให้พันธสัญญาในการยกระดับคุณภาพการศึกษากับคณะผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสหวิทยาเขต 1 เมืองอำนาจแจริญ สหวิทยาเขต 2 ปทุมราชวงศา ณ ห้องประชุมโรงเรียนอำนาจเจริญ แล
วันที่ 9 มกราคม 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มอบนโยบายเเละให้พันธสัญญาในการยกระดับคุณภาพการศึกษากับคณะผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โร
360-ไม่มีผลโหวต-
10ม.ค.63
รับสิ่งอุปกรณ์เครื่องเขียนพระราชทาน สำหรับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ ห้องประชุมเบญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
วันที่ 8 มกราคม 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานพิธีรับสิ่งอุปกรณ์เครื่องเขียนพระราชทาน สำหรับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ ห้องประชุมเ
230-ไม่มีผลโหวต-
10ม.ค.63
มอบนโยบายเเละให้พันธสัญญาในการยกระดับคุณภาพการศึกษากับคณะผู้บริหารเเละข้าราชการครเเละบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสหวิทยาเขต 5 เขมราฐ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
วันที่ 8 มกราคม 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มอบนโยบายเเละให้พันธสัญญาในการยกระดับคุณภาพการศึกษากับคณะผู้บริหารเเละข้าราชการครเเละบุคลากรทางการศึกษา
230-ไม่มีผลโหวต-
10ม.ค.63
มอบนโยบายเเละให้พันธสัญญาในการยกระดับคุณภาพการศึกษากับคณะผู้บริหารเเละข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร โรงเรียนเขื่
วันที่ 6 มกราคม 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มอบนโยบายเเละให้พันธสัญญาในการยกระดับคุณภาพการศึกษากับคณะผู้บริหารเเละข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา
350-ไม่มีผลโหวต-
10ม.ค.63
จัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา เเละบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี เเละสานสัมพันธ์บุคลากร เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2563 ณ สำนั
วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา เเละบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เพื่อเสริมสร้างควา
100-ไม่มีผลโหวต-
10ม.ค.63
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2563
วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ดำเนินการจัดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
110-ไม่มีผลโหวต-
9ม.ค.63
พิธีรับมอบสิ่งอุปกรณ์เครื่องเขียนพระราชทาน ผ่านศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน
นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 29 เป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งอุปกรณ์เครื่องเขียนพระราชทาน ผ่านศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ประกอบด้วย กระเป๋า สมุด ดินสอ ยา
220-ไม่มีผลโหวต-
9ม.ค.63
ผอ.สพม.29 เยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวนักเรียนที่บ้านพักถูกไฟไหม้
นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29(อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) นายนิยม รักพรม ผอ.รร.ปทุมราชวงศา พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา เดินทางไปที่บ้านเลขที่ 94 หมู่ที่ 4 ตำบลคำพร
140-ไม่มีผลโหวต-
9ม.ค.63
มอบนโยบายในการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม เเละประเมินผลการจัดการศึกษา
วันที่ 2 มกราคม 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พบปะเเละมอบนโยบายในการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม เเละประเมินผลการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมธนาภูมิ สำนักง
140-ไม่มีผลโหวต-
9ม.ค.63
ประชุมชี้เเจงการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
วันที่ 2 มกราคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.29 จัดการประชุมชี้เเจงการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 โดยมี นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เ
220-ไม่มีผลโหวต-
9ม.ค.63
ประชุมประธานสหวิทยาเขต ครั้งที่ 1/2563
วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานในการประชุมประธานสหวิทยาเขต ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเทศน์
150-ไม่มีผลโหวต-
9ม.ค.63
ร่วมพิธีเปิดงานรับเเสงเเรกเเห่งสยาม เพชรงามเเห่งอีสาน เที่ยวงานปีใหม่เเละกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 นางศิริญา ถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ร่วมพิธีเปิดงานรับเเสงเเรกเเห่งสยาม เพชรงามเเห่งอีสาน เที่ยวงานปีใหม่เเละกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร
150-ไม่มีผลโหวต-
26ธ.ค.62
มอบนโยบายและให้พันธสัญญาในการยกระดับคุณภาพการศึกษา กับคณะผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนนารีนุกูล 2
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มอบนโยบายและให้พันธสัญญาในการยกระดับคุณภาพการศึกษา กับคณะผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
340-ไม่มีผลโหวต-