อ่านข่าวที่ผ่านมา
 
HOME

           ชวนเชิญสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งบทความ
:.
วันที่,ภาพหัวข้ออ่านความเห็นโหวต
22พ.ค.63
วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมการดำเนินงานของคณะศึกษานิเทศก์ เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สพม.29
วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมการดำเนินงานของคณะศึกษานิเทศก์ เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สพม.29
70-ไม่มีผลโหวต-
22พ.ค.63
กิจกรรมเข้าเเถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563
วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 นายสุพิชญ์ ลาลุน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา สพม.29 ร่วมกิจกรรมเข้าเเถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
50-ไม่มีผลโหวต-
22พ.ค.63
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยรองผอ.สพม.29 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมการประชุมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในส
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยรองผอ.สพม.29 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมการประชุมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในส
50-ไม่มีผลโหวต-
22พ.ค.63
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยรองผอ.สพม.29 คณะศึกษานิเทศก์ และคณะคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ป
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยรองผอ.สพม.29 คณะศึกษานิเทศก์ และคณะคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ป
60-ไม่มีผลโหวต-
22พ.ค.63
วันที่ 30 เมษายน 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วย รองผอ.สพม.29 ผู้อำนวยกลุ่ม/หน่วย ทุกกลุ่มหน่วย เเละคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำ
วันที่ 30 เมษายน 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วย รองผอ.สพม.29 ผู้อำนวยกลุ่ม/หน่วย ทุกกลุ่มหน่วย เเละคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำ
70-ไม่มีผลโหวต-
22พ.ค.63
วันที่ 29 เมษายน 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมดงเสือปู่ตา สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุบลราช
วันที่ 29 เมษายน 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมดงเสือปู่ตา สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุบลราช
40-ไม่มีผลโหวต-
22พ.ค.63
วันที่ 28 เมษายน 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ร่วมประชุมการจัดทำคู่มือนิเทศ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
วันที่ 28 เมษายน 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ร่วมประชุมการจัดทำคู่มือนิเทศ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
00-ไม่มีผลโหวต-
22พ.ค.63
กิจกรรมเข้าเเถว เคารพธงชาติ วันที่ 27 เมษายน 2563
วันที่ 27 เมษายน 2563 นายสุพิชญ์ ลาลุน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมเข้าเเถว เคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ณ สำ
00-ไม่มีผลโหวต-
27เม.ย.63
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ Video Conference พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การ
วันที่ 24 เมษายน 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ครั้งที่ 3/2563 ผ่า
430-ไม่มีผลโหวต-
27เม.ย.63
ซักซ้อมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
วันที่ 22 เมษายน 2563 นายสุพิชญ์ ลาลุน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม/หน่วย คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมซักซ้อมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Confe
420-ไม่มีผลโหวต-
27เม.ย.63
ประชุมราชการผ่านระบบทางไกล Video Conference ผู้ได้รับการเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
วันที่ 8 เมษายน 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยนายสุพิชญ์ ลาลุน รองผอ.สพม.29 ร่วมการประชุมราชการผ่านระบบทางไกล Video Conference ผู้ได้รับการเเ
380-ไม่มีผลโหวต-
27เม.ย.63
ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี 2563
วันที่ 6 เมษายน 2563 นางนิภาภร ชลการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการ
340-ไม่มีผลโหวต-
27เม.ย.63
ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เเละวันข้าราชการพลเรือน" ประจำปี 2563
วันที่ 31 มีนาคม 2563 นายสุพิชญ์ ลาลุน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เ
370-ไม่มีผลโหวต-
3เม.ย.63
ร่วมปรบมือส่งกำลังใจ เพื่อขอบคุณและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโรคโควิด 2019 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
วันที่ 30 มีนาคม 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาสพม.29 ร่วมปรบมือส่งกำลังใจ เพื่อขอบคุณและให้กำลังใจบุคลากรท
740-ไม่มีผลโหวต-
3เม.ย.63
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 30 มีนาคม 2563
วันที่ 30 มีนาคม 2563 นายสุพิชญ์ ลาลุน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมเข้าเเถว เคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ณ สำ
460-ไม่มีผลโหวต-
3เม.ย.63
ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 2019 บริเวณภายใน เเละภายนอกอาคารโดยรอบ เเละมอบหน้ากากอนามัย แบบผ้า แก่บุคลากรสำนักงาน เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 และเพื่อความปลอดภัยของผู้มาติดต
วันที่ 27 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด ในการดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 2019 บริเวณภายใน เเละภายนอกอาคารโดยรอบ เเละม
760-ไม่มีผลโหวต-
3เม.ย.63
ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับฟังข้อราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
วันที่ 24 มีนาคม 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ทุกกลุ่ม/หน่วย ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ
360-ไม่มีผลโหวต-
3เม.ย.63
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 23 มีนาคม 2563
วันที่ 23 มีนาคม 2563 ข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ร่วมกิจกรรมเข้าเเถว เคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
430-ไม่มีผลโหวต-
3เม.ย.63
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน เเละประชุมคณะผู้บริหารข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้พัฒนาคุณภาพการศึกษา เเละส่งเสริมการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
วันที่ 19 มีนาคม 2563 นายสุพิชญ์ ลาลุน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน เเละประชุมคณะผู้บริหารข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้พัฒนาคุณภาพการศึกษา
320-ไม่มีผลโหวต-
3เม.ย.63
ประชุมปรึกษาข้อราชการเกี่ยวกับการดำเนินงานภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 19 มีนาคม 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม/หน่วย ร่วมประชุมปรึกษาข้อราชการเกี่ยวกับการดำเนินงานภายในสำนักงานเขต
120-ไม่มีผลโหวต-