อ่านข่าวที่ผ่านมา
 
HOME

           ชวนเชิญสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งบทความ
:.
วันที่,ภาพหัวข้ออ่านความเห็นโหวต
25มิ.ย.62
โครงการนิเทศบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา นิเทศสัญจร "สพม.29 พบเพื่อนครู" ในกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขต 2 เมือง2
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น.นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานเปิดโครงการนิเทศบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา นิเทศสัญจร "สพม.29 พบเพื่อนครู"
120-ไม่มีผลโหวต-
25มิ.ย.62
โครงการนิเทศบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา นิเทศสัญจร "สพม.29 พบเพื่อนครู" ในกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขต 6 ศรีเมืองใหม่
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานเปิดโครงการนิเทศบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา นิเทศสัญจร "สพม.29 พบเพื่อนครู" กลุ่มโรงเรี
50-ไม่มีผลโหวต-
24มิ.ย.62
โครงการนิเทศบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา นิเทศสัญจร "สพม.29 พบเพื่อนครู" ในกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขต 8 เดชอุดม
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานเปิดโครงการนิเทศบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา นิเทศสัญจร "สพม.29 พบเพื่อนครู" ในกลุ่มโรงเ
130-ไม่มีผลโหวต-
21มิ.ย.62
โครงการนิเทศบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา นิเทศสัญจร "สพม.29 พบเพื่อนครู" กลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขต 7 วาริน
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานเปิดโครงการนิเทศบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา นิเทศสัญจร "สพม.29 พบเพื่อนคร
320-ไม่มีผลโหวต-
21มิ.ย.62
โครงการนิเทศบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา นิเทศสัญจร "สพม.29 พบเพื่อนครู" โรงเรียนสหวิทยาเขต 5 เขมราฐ
วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานเปิดโครงการนิเทศบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา นิเทศสัญจร "สพม.29 พบเพื่อนคร
250-ไม่มีผลโหวต-
21มิ.ย.62
โครงการนิเทศบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา นิเทศสัญจร "สพม.29 พบเพื่อนครู" สหวิทยาเขต 4 ตระการพืชผล
วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานเปิดโครงการนิเทศบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา นิเทศสัญจร "สพม.29 พบเพื่อนคร
190-ไม่มีผลโหวต-
17มิ.ย.62
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 17 มิถุนายน 2562
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการ สพม.29 นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด ดำเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นชาติไทย อันมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัต
370-ไม่มีผลโหวต-
17มิ.ย.62
การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะงานการเงินและบัญชี ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
วันที่ 15 มิถุนายน 2562 นายพิทนา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะงานการเงินและบัญชี ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กา
330-ไม่มีผลโหวต-
12มิ.ย.62
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 3/2562 เพื่อแจ้งนโยบายด้านการศึกษา ทิศ
410-ไม่มีผลโหวต-
10มิ.ย.62
ปลูก "ต้นรวงผึ้ง" ไม้มหามงคล ณ สพม.29
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 นำคณะผู้บริหาร บุคลากรในสำนักงานปลูก "ต้นรวงผึ้ง" ไม้มหามงคล ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
430-ไม่มีผลโหวต-
6มิ.ย.62
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา สพม.29
วันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศ
490-ไม่มีผลโหวต-
4มิ.ย.62
ประชุมประธานสหวิทยาเขต เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานประชุมทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธการ กพฐ. โดยมีประธ
430-ไม่มีผลโหวต-
4มิ.ย.62
ปฐมนิเทศ ข้าราชการครูบรรจุใหม่ 2562
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 กล่าวปฐมนิเทศ และมอบนโยบาย แก่บุคลากรที่มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูในสังกัด
430-ไม่มีผลโหวต-
29พ.ค.62
มอบนโยบายด้านการศึกษา แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มอบนโยบายด้านการศึกษา แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา
410-ไม่มีผลโหวต-
28พ.ค.62
มอบนโยบายด้านการศึกษา โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มอบนโยบายด้านการศึกษา แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม
310-ไม่มีผลโหวต-
28พ.ค.62
ร่วมเป็นเกียรติในการรับการประเมินเตรียมความพร้อม ผลการดำเนินงาน กิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ณ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ร่วมเป็นเกียรติในการรับการประเมินเตรียมความพร้อม ผลการดำเนินงาน กิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับปร
400-ไม่มีผลโหวต-
28พ.ค.62
ร่วมพิธิเปิดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาให้กับเยาวชนในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ร่วมพิธิเปิดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาให้กับเยาวชนในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ณ หอประช
330-ไม่มีผลโหวต-
27พ.ค.62
ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นายพทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานประชุมการจัดทำแผนพัฒนาตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้น
300-ไม่มีผลโหวต-
27พ.ค.62
เปิดโครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เปิดโครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึ
310-ไม่มีผลโหวต-
22พ.ค.62
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 นำคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร สำนักง
520-ไม่มีผลโหวต-