หนังสือคำสั่ง เอกสาร Download

เรื่อง : ประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
เรียน :
เนื้อหา : ประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ฝ่าย : กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แนบไฟล์ :
[]202268171033.pdf]
ผู้นำส่ง : ผู้ดูและระบบ เมื่อ : 8 มิ.ย. 2565 ip:122.154.134.14 เปิด : 8268 ครั้ง