หนังสือคำสั่ง เอกสาร Download

เรื่อง : ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
เรียน :
เนื้อหา : ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ฝ่าย : กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แนบไฟล์ :
[]2022527164244.PDF]
ผู้นำส่ง : ผู้ดูและระบบ เมื่อ : 27 พ.ค. 2565 ip:122.154.134.14 เปิด : 61 ครั้ง