หนังสือคำสั่ง เอกสาร Download

เรื่อง : ประกาศ สพม.29 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
เรียน :
เนื้อหา : ประกาศ สพม.29 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กลุ่มงาน/ฝ่าย : กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แนบไฟล์ :
[]2020123112345.pdf]
ผู้นำส่ง : ประชาสัมพันธ์ เมื่อ : 23 ม.ค. 2563 ip:122.154.134.14 เปิด : 506 ครั้ง