หนังสือคำสั่ง เอกสาร Download

เรื่อง : ประกาศ สพม.29 เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
เรียน :
เนื้อหา : ประกาศ สพม.29 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กลุ่มงาน/ฝ่าย : กลุ่มงานพัสดุ
แนบไฟล์ :
[]2019822220810.pdf]
ผู้นำส่ง : ประชาสัมพันธ์ เมื่อ : 22 ส.ค. 2562 ip:180.183.198.164 เปิด : 657 ครั้ง