หนังสือคำสั่ง เอกสาร Download

เรื่อง : ประกาศ สพม.29 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
เรียน :
เนื้อหา : ประกาศ สพม.29 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562
กลุ่มงาน/ฝ่าย : กลุ่มงานพัสดุ
แนบไฟล์ :
[]201987172532.PDF]
ผู้นำส่ง : ประชาสัมพันธ์ เมื่อ : 7 ส.ค. 2562 ip:122.154.134.14 เปิด : 327 ครั้ง