หนังสือคำสั่ง เอกสาร Download

เรื่อง : ประกาศ สพม.29 เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงานฯ  
เรียน :
เนื้อหา : ประกาศ สพม.29 เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงานฯ
กลุ่มงาน/ฝ่าย : กลุ่มงานพัสดุ
แนบไฟล์ :
[]2019719161229.pdf]
ผู้นำส่ง : ประชาสัมพันธ์ เมื่อ : 19 ก.ค. 2562 ip:182.232.198.217 เปิด : 340 ครั้ง