.....   

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ปี พ.ศ. 2562 <<รายละเอียด>>

1. ตำแหน่งพนักงานราชการ วิชาเอก ภาษาไทย   <<รายละเอียด>>

2. ตำแหน่งพนักงานราชการ วิชาเอก พลศึกษา   <<รายละเอียด>>

3. ตำแหน่งพนักงานราชการ วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป   <<รายละเอียด>>

4. ตำแหน่งพนักงานราชการ นักจัดการงานทั่วไป   <<รายละเอียด>>

5. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต วิชาเอก ฟิสิกส์   <<รายละเอียด>>

6. ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ   <<รายละเอียด>>

7. ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด   <<รายละเอียด>>

 

ลิ้งสำรอง

ประกาศ

พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน เอกภาษาไทย

พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน เอกพลศึกษา

พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

พนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต เอกฟิสิกส์

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เรื่อง ยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีในการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด [117]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 [1529]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ปี พ.ศ [3183]
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2562 [4213]
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน [942]