สพม.๒๙แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒.....   

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจําปีพ. ศ. 2561 เฉพาะการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรอบแรกในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณสนามสอบโรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 29 ห้องสอบโดยมีนายวลงกรณ์ บุญเต็ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ได้ทำการชี้แจงให้คณะกรรมการดำเนินการสอบ ดูแลควบคุมการสอบ เป็นไปด้วยความ บริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร : ส่งเสริมจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม สพม.29 [41]
โครงการ “หนึ่งต้น ลดโลกร้อน”สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 [92]
โครงการ “หนึ่งต้น ลดโลกร้อน”สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 [38]
ผอ.สพม.๒๙ มอบแนวการตรวจสอบการควบคุมด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ [219]
สพม.๒๙ จัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๓ "คุณธรรม นำครูไทย สร้างเด็กไทย หัวใจซื่อตรง" [164]