ผอ.สพม.๒๙ ร่วมเดิน - วิ่ง พุทธบูชา ถือศีลห้า ลดละอบายมุข เนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี ๒๕๖๑.....   

 ## นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ พร้อมมอบนโยบาย ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ร่วมกันพัฒนาการศึกษา ให้เด็กได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด มีนายกิติศักดิ์ กุมภรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเดิน - วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลดละอบายมุข ประจำปี ๒๕๖๑ (ปีที่ ๑๗) ของโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ร่วมกับอำเภอสิรินธร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และยังเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติบูชา ทำความดี ในวันวิสาขบูชา โดยมี นายสฤษดิ์ วิทูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ณ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว อำเภอสิริรธร จังหวัดอุบลราชธานี (Cr ภาพ เครือข่าย รร.สิริธรวิทยานุสรณ์) ....บุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ-ข่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
วันที่ 18 กันยายน2561 ผอ.สพม.29 ประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้ระบบสาระสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา แก่ข้า [79]
วันที่ 3-13 กันยายน 2561 นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ได้เข้ามอบนโยบาย แก่โรงเรียน [79]
ผอ.สพม.๒๙ ประธานเปิดการขยายผลโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สหวทยาเขต ๘ (เดชอุดม) [326]
สพม.๒๙ ประชุมแนวทางการส่งเสริมบทบาท หน้าที่ ปปช.สพฐ.น้อย และ ปปช.สพฐ.ชุมชน โรงเรียนสุจริต [279]
สพม.๒๙ ประชุมจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี [189]