ผอ.สพม.๒๙ มอบนโยบายศึกษานิเทศก์สู่การปฏิบัติ.....   

 ### นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ มอบนโยบายให้ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๙ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน ตามยุทธศาสตร์ ของชาติ ๖ ด้าน ให้วางยุทธศาสตร์ก่อนจะขับเคลื่อนลงสู่โรงเรียน ซึ่งจะต้องมีภาคีเครือข่ายคือ ครูผู้สอนในโรงเรียนร่วมกันขับเคลื่อน ต้องเป็นศึกษานิเทศก์ยุคใหม่ เป็น SMART SUPERVISOR ที่จะนำพา สพม.๒๙ ให้เป็น SMART Area , SMART School , SMART Teacher, and SMART Student โดยให้ศึกษานิเทศก์เอาภารกิจนำสู่ภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้เป็น SMART AREA...พร้อมมอบขวัญกำลังใจให้กับศึกษานิเทศก์บรรจุใหม่ทั้ง ๔ ท่าน ณ ห้องประชุมธนาภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ....บุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ / ภาพ-ข่าว ...ดูภาพกจกรรมเพิ่มเติม ...
### https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&sk=photos&collec... ###


 @ ขอขอบคุณ ข่าว สพฐ.

http://www.obec.go.th/news/93709

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล จัด/ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมลำรึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร [4717]
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน [4613]
โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติโลกและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [6509]
ผอ.สพม.๒๙ นำบุคลากรแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เขตสุจริต [6743]
พลโทโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพม.๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ ) [7197]