สพม.๒๙ ร่วมประชุมทางไกล พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑.....   

 

นายวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผอ.สพม. รักษาราชการแทน ผอ.สพม.๒๙ พร้อมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ VIDEO CONFERENCE ในรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมธนาภูมิ สพม.๒๙ โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน มอบนโยบายสู่การปฏิบัติ..###

@ ติดตามรับชมย้อนหลัง VTR โรงเรียนวิถีพุทธ ของโรงเรียนแจงร้อนวิทยา สังกัด สพม.1 ทางรายการ “พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน(เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561)นาทีที่ 19 – ถึงนาทีที่ 23.26 ทั้งนี้ยังมีปะเด็นหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้ 1.Thailand ICT Youth Challenge 2016 รร.ทาเหนือวิทยา สพป.เชียงใหม่1 2.โรงเรียนวิถีพุทธ รร.แจงร้อนวิทยา สพม.1 3.กิจกรรมเด่นของรร.สฤษดิเดช สพป.จันทบุรี1 และ รร.สวนพระยาวิทยา สพม.15 4.การจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ รร.ราชประชานุเคราะห์ 6 สพป.นศ. 2 5.นาฎมวยไทย รร.วัดน้ำพุ สพป.ราชบุรี1 6.“อโวคาโด้โอเค” รร.บ้านเจดีย์โคะ สพป.ตาก2
ติดตามรับชมย้อนหลังที่ : https://www.youtube.com/watch?v=6301mhV5Oy4 ###
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
ผอ.สพม.๒๙ ประธานเปิดการขยายผลโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สหวทยาเขต ๘ (เดชอุดม) [94]
สพม.๒๙ ประชุมแนวทางการส่งเสริมบทบาท หน้าที่ ปปช.สพฐ.น้อย และ ปปช.สพฐ.ชุมชน โรงเรียนสุจริต [68]
สพม.๒๙ ประชุมจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี [57]
ผอ.สพม.๒๙ หารือข้อราชการกับ ประธานสหวิทยาเขต [102]
ผอ.สพม.๒๙ เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ [93]