สพม.๒๙ ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยี่เพื่อการเรียนการสอน สพฐ......   

 ### นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผอ.สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน/ที่ปรึกษา สพฐ.ให้เกียรติ เยี่ยมเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร สพม.๒๙ เนื่องในโอกาส เดินทางมาราชการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ฯ ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ให้ครบทุกโรงเรียน ตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผอ.สพม.รักษาราชการแทน ผอ.สพม.๒๙ พร้อมคณะบุคลากร ให้การต้อนรับ เมื่อ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ###

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
โครงการ “หนึ่งต้น ลดโลกร้อน”สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 [18]
โครงการ “หนึ่งต้น ลดโลกร้อน”สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 [6]
ผอ.สพม.๒๙ มอบแนวการตรวจสอบการควบคุมด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ [151]
สพม.๒๙ จัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๓ "คุณธรรม นำครูไทย สร้างเด็กไทย หัวใจซื่อตรง" [113]
ผอ.สพม.๒๙ มอบประกาศเกียรติคุณ วันครูครั้งที่ ๖๓ [113]