สพม.๒๙ ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยี่เพื่อการเรียนการสอน สพฐ......   

 ### นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผอ.สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน/ที่ปรึกษา สพฐ.ให้เกียรติ เยี่ยมเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร สพม.๒๙ เนื่องในโอกาส เดินทางมาราชการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ฯ ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ให้ครบทุกโรงเรียน ตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผอ.สพม.รักษาราชการแทน ผอ.สพม.๒๙ พร้อมคณะบุคลากร ให้การต้อนรับ เมื่อ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ###

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
ผอ.สพม.๒๙ ประธานเปิดการขยายผลโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สหวทยาเขต ๘ (เดชอุดม) [94]
สพม.๒๙ ประชุมแนวทางการส่งเสริมบทบาท หน้าที่ ปปช.สพฐ.น้อย และ ปปช.สพฐ.ชุมชน โรงเรียนสุจริต [68]
สพม.๒๙ ประชุมจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี [57]
ผอ.สพม.๒๙ หารือข้อราชการกับ ประธานสหวิทยาเขต [102]
ผอ.สพม.๒๙ เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ [93]