สพม.๒๙ ประชุมชี้แจงครูสอนภาษาอังกฤษ และครู ICT เพื่อพัฒนาความสามารถนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๕.....   

 ### สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมชี้แจงครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนละ ๒ คน และครูผู้รับผิดชอบงาน ICT โรงเรียนละ ๑ คน ขับเคลื่อนกิจกรรมการประเมินและพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เพื่อนำไปพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน จำนวน ๙๓ คน จาก ๓๑ โรงเรียน โดยมี คุณณัฏฐิมา พันธุ์ดี นิลผาย ตัวแทนจากบริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด และ ศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงแรมรีเจ้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ...บุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ /ภาพ-ข่าว ### https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&sk=photos&collec...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
โครงการ “หนึ่งต้น ลดโลกร้อน”สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 [18]
โครงการ “หนึ่งต้น ลดโลกร้อน”สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 [6]
ผอ.สพม.๒๙ มอบแนวการตรวจสอบการควบคุมด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ [152]
สพม.๒๙ จัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๓ "คุณธรรม นำครูไทย สร้างเด็กไทย หัวใจซื่อตรง" [114]
ผอ.สพม.๒๙ มอบประกาศเกียรติคุณ วันครูครั้งที่ ๖๓ [113]