สพม.๒๙ ร่วมรับฟังนโยบาย พุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑.....   

 นายวลงกรณ์ บุญเต็ม รองผอ.สพม.๒๙ พร้อมบุคลากร ร่วมรับฟังนโยบาย จากเลขา กพฐ.ในรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ" ณ ห้องประชุมธนาภูมิ สพม.๒๙ เมื่อ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐

## 🏫 หัวข้อกิจกรรมเด่น พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ ๙ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ (๗ มี.ค.๖๑)

 ห้องเรียนธรรมชาติ โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์
สพป.นนทบุรี เขต ๒

 เรื่องราวสู่ความสำเร็จของ อาจารย์วันดี คชานันท์ 
โรงเรียนวัดสัมมาราม สพป.ราชบุรี เขต ๒

 เปิดบ้านวิชาการคุณภาพบนดอย โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ๒ สพป.ตาก เขต ๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กิจกรรมเด่นของโรงเรียนบ้านนาตะคุ สพป. นครราชสีมา เขต ๒

 โครงการ COFFEE TRUCK 
โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.๒๙ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ [106]
วันที่ 18 กันยายน2561 ผอ.สพม.29 ประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้ระบบสาระสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา แก่ข้า [155]
วันที่ 3-13 กันยายน 2561 นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ได้เข้ามอบนโยบาย แก่โรงเรียน [154]
ผอ.สพม.๒๙ ประธานเปิดการขยายผลโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สหวทยาเขต ๘ (เดชอุดม) [410]
สพม.๒๙ ประชุมแนวทางการส่งเสริมบทบาท หน้าที่ ปปช.สพฐ.น้อย และ ปปช.สพฐ.ชุมชน โรงเรียนสุจริต [334]