สพม.๒๙ ร่วมรายการ"พุธเช้าข่าว สพฐ.".....   

 วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเริญ) โดย นายวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผอ.สพม.รักษาราชการแทน ผอ.สพม.๒๙ นายวลงกรณ์ บุญเต็ม นางศิริญา ถาวร รอง ผอ.สพม.๒๙ พร้อมบุคลากรทุกท่าน ร่วมรายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน" "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ มี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน มอบนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

### https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&sk=photos&collection_token=100000529235435%3A2305272732%3A69&set=a.1937399169621039.1073743404.100000529235435&type=3&pnref=story

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
สพม.๒๙ ประชุมเชิงปฏิบัติการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่องานวิจัยในชั้นเรียน [17]
สพม.๒๙ Focus Group Discussion ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น [28]
คณะกรรมการ สพม.๒๙ นิเทศติดตามตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทุกสหวิทยาเขต [59]
สพม.๒๙ ประชุมกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.๓ [43]
สพม.๒๙ ร่วมรายการ"พุธเช้าข่าว สพฐ." [53]