สพม.๒๙เข้าร่วมประชุม VDO Conference เครือข่ายอินเทอร์เน็ต จาก รมว.ศธ.....   

 วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) นายวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผอ.สพม.รักษาราชการแทน ผอ.สพม.๒๙ นายวลงกรณ์ บุญเต็ม รองผอ.สพม.๒๙ พร้อมครูผู้รับผิดชอบ ICT ทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.๒๙ รับฟังถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล โดยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) เป็นประธาน จากโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก ในแนวทางการดำเนินงานตามนโนบายการใช้อินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ

## https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&sk=photos&collection_token=100000529235435%3A2305272732%3A69&set=a.1924018304292459.1073743402.100000529235435&type=3  ##

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
สพม.๒๙ ประชุมเชิงปฏิบัติการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่องานวิจัยในชั้นเรียน [17]
สพม.๒๙ Focus Group Discussion ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น [27]
คณะกรรมการ สพม.๒๙ นิเทศติดตามตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทุกสหวิทยาเขต [58]
สพม.๒๙ ประชุมกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.๓ [43]
สพม.๒๙ ร่วมรายการ"พุธเช้าข่าว สพฐ." [52]