สพม.๒๙นำขวนพาเหรดร่วมพิธีเปิดงานประจำปี/งานกาชาดจังหวัดอุบลฯปี ๖๑.....   

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ นำโรงเรียนในสังกัด ร่วมขบวนพาเหรด วงดุริยางค์ นักเรียน ร่วมพิธีเปิดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังเก่า โดยมี นายสฤษดิ์ วิทูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้...ขอขอบคุณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช/โรงเรียนปทุมพิทยาคม/โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ/วิทยาลัยเกษตรกรรมอุบลราชธานี/วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี/โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ/โรงเรียนวิจิตราพิทยาคม/โรงเรียนวารินชำราบ/วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี/วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี และโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย ...ที่ให้ความอนุเคราะห์นำนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีเปิด...

### https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&sk=photos&collection_token=100000529235435%3A2305272732%3A69&set=a.1901502386544051.1073743398.100000529235435&type=3&pnref=story ###

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
สพม.๒๙ ทำบันทึกข้อตกลง(MOU)ร่วมกับสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี [13]
สพม.๒๙ ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยี่เพื่อการเรียนการสอน สพฐ. [19]
สพม.๒๙ คัดเลือกโรงเรียนดีเด่นด้านต่างๆภายใต้กรอบภารกิจประจำ (FUNCTION) และนโยบาย (AGENDA) [56]
สพม.๒๙ ประชุมชี้แจงครูสอนภาษาอังกฤษ และครู ICT เพื่อพัฒนาความสามารถนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๕ [37]
สพม.๒๙ ร่วมรับฟังนโยบาย พุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ [39]