สพม.๒๙นำขวนพาเหรดร่วมพิธีเปิดงานประจำปี/งานกาชาดจังหวัดอุบลฯปี ๖๑.....   

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ นำโรงเรียนในสังกัด ร่วมขบวนพาเหรด วงดุริยางค์ นักเรียน ร่วมพิธีเปิดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังเก่า โดยมี นายสฤษดิ์ วิทูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้...ขอขอบคุณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช/โรงเรียนปทุมพิทยาคม/โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ/วิทยาลัยเกษตรกรรมอุบลราชธานี/วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี/โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ/โรงเรียนวิจิตราพิทยาคม/โรงเรียนวารินชำราบ/วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี/วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี และโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย ...ที่ให้ความอนุเคราะห์นำนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีเปิด...

### https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&sk=photos&collection_token=100000529235435%3A2305272732%3A69&set=a.1901502386544051.1073743398.100000529235435&type=3&pnref=story ###

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.๒๙ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ [106]
วันที่ 18 กันยายน2561 ผอ.สพม.29 ประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้ระบบสาระสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา แก่ข้า [155]
วันที่ 3-13 กันยายน 2561 นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ได้เข้ามอบนโยบาย แก่โรงเรียน [153]
ผอ.สพม.๒๙ ประธานเปิดการขยายผลโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สหวทยาเขต ๘ (เดชอุดม) [410]
สพม.๒๙ ประชุมแนวทางการส่งเสริมบทบาท หน้าที่ ปปช.สพฐ.น้อย และ ปปช.สพฐ.ชุมชน โรงเรียนสุจริต [334]