สพม.๒๙Conference รับนโยบาย รมว.กระทรวงศึกษาธิการ......   

 เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รอง ผอ.สพม.รักษาราชการแทน ผอ.สพม.๒๙ พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพม.๒๙ ร่วมประชุมทางไกล (Conference) รับนโยบาย จากกระทรวงศึกษาธิการมอบของขวัญนักเรียนไทย ปีใหม่ ๒๕๖๑ โดยนายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ Vidio Conference และมีศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมรายการ ณ ห้องประชุม สพม.๒๙

### https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&sk=photos&collection_token=100000529235435%3A2305272732%3A69&set=a.1901133609914262.1073743397.100000529235435&type=3&pnref=story ###

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
ผอ.สพม.๒๙ ประธานเปิดการขยายผลโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สหวทยาเขต ๘ (เดชอุดม) [102]
สพม.๒๙ ประชุมแนวทางการส่งเสริมบทบาท หน้าที่ ปปช.สพฐ.น้อย และ ปปช.สพฐ.ชุมชน โรงเรียนสุจริต [73]
สพม.๒๙ ประชุมจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี [62]
ผอ.สพม.๒๙ หารือข้อราชการกับ ประธานสหวิทยาเขต [107]
ผอ.สพม.๒๙ เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ [99]