สพม.๒๙ OD บูรณาการ PLC ที่จังหวัดชลบุรี.....   

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ โดย ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รอง ผอ.สพม.๒๙ นำบุคลากรในสังกัด ไปพัฒนาองค์กร ( OD ..Organization Development ) ด้วย กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อรวมตัวกันทำงานเป็นทีมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพัฒนาทักษะและการเรียนรู้เพื่อนำไปปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองสู่องค์กร ระหว่างวันที่ ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดชลบุรี..## ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่###

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&sk=photos&collection_token=100000529235435%3A2305272732%3A69&set=a.1807931609234463.1073743380.100000529235435&type=3&pnref=story

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
คณะครูโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ รับการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา๖๐ [280]
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ จัดพิธีถวายราชสดุดี [279]
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ เป็นสนามธรรมสนามหลวง [501]
วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน รู้ทันควัน KNOW SMOKING [485]
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลงพระบรมศพ ในหลวง ร.9 [488]