สพม.๒๙ มุทิตาคารวะบูรพาจารย์.....   

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) ร่วมกับสมาคมข้าราชการบำนาญโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐ ให้กับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ จำนวน ๑๖๘ ท่าน ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน ๗ ท่าน รองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน ๘ ท่าน ข้าราชการครู จำนวน ๑๔๘ ท่าน และลูกจ้างประจำ จำนวน ๕ ท่าน โดยมี ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณแห่งความเป็นบูรพาจารย์ผู้ประกอบแต่คุณงามความดี เพื่อเชิดชูเกียรติแก่วงศ์ตระกูลสืบไป เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ....ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่...
### https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&sk=photos&collection_token=100000529235435%3A2305272732%3A69&set=a.1798503610177263.1073743372.100000529235435&type=3
#### https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&sk=photos&collection_token=100000529235435%3A2305272732%3A69&set=a.1798479633512994.1073743371.100000529235435&type=3&pnref=story

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
สพม.๒๙ ทำบุญตักบาตรรดน้ำขอพรประเพณีสงกรานต์สืบสานตำนานไทยปี ๖๑ [16]
สพม.๒๙ ประชุมเตรียมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สพฐ.ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา [94]
สพม.๒๙ พัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจหลักสูตรแกนกลางฯ ฉบับปรับปรุง๒๕๖๐ [60]
สพฐ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ติดตามสนับสนุนการแก้ปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัด สพม.๒๙ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ [75]
สพม.๒๙ ร่วมประชุมทางไกล พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ [111]