สพม.๒๙ มุทิตาคารวะบูรพาจารย์.....   

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) ร่วมกับสมาคมข้าราชการบำนาญโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐ ให้กับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ จำนวน ๑๖๘ ท่าน ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน ๗ ท่าน รองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน ๘ ท่าน ข้าราชการครู จำนวน ๑๔๘ ท่าน และลูกจ้างประจำ จำนวน ๕ ท่าน โดยมี ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณแห่งความเป็นบูรพาจารย์ผู้ประกอบแต่คุณงามความดี เพื่อเชิดชูเกียรติแก่วงศ์ตระกูลสืบไป เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ....ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่...
### https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&sk=photos&collection_token=100000529235435%3A2305272732%3A69&set=a.1798503610177263.1073743372.100000529235435&type=3
#### https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&sk=photos&collection_token=100000529235435%3A2305272732%3A69&set=a.1798479633512994.1073743371.100000529235435&type=3&pnref=story

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
วันที่ 18 กันยายน2561 ผอ.สพม.29 ประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้ระบบสาระสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา แก่ข้า [79]
วันที่ 3-13 กันยายน 2561 นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ได้เข้ามอบนโยบาย แก่โรงเรียน [80]
ผอ.สพม.๒๙ ประธานเปิดการขยายผลโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สหวทยาเขต ๘ (เดชอุดม) [326]
สพม.๒๙ ประชุมแนวทางการส่งเสริมบทบาท หน้าที่ ปปช.สพฐ.น้อย และ ปปช.สพฐ.ชุมชน โรงเรียนสุจริต [279]
สพม.๒๙ ประชุมจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี [189]