สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมจังหวัดอำนาจเจริญรดน้ำขอพร ผอ.สพม.๒๙.....   

 นายอดุลย์ กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) เป็นประธาน การจัดงานประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย ซึ่งจัดกิจกรรมโดย สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัยมศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญทั้ง ๒๒ โรงเรียน เพื่อรดน้ำขอพรผู้อาวุโส ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โดมโรงเรียนอำนาจเจริญ

## บุษบง พุฒพรหม  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ /ภาพ-ข่าว ##
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
สพม.๒๙ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา [39]
โรงเรียนนารีนุกูล ๒ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายพ่อหลวง [380]
โรงเรียนปทุมพิทยาคมร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายพ่อหลวง [380]
โรงเรียนนารีนุกูลร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์ถวายพ่อหลวง [373]
นายอดุลย์ กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC (Professional Learning Community ) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาช [556]