สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมจังหวัดอำนาจเจริญรดน้ำขอพร ผอ.สพม.๒๙.....   

 นายอดุลย์ กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) เป็นประธาน การจัดงานประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย ซึ่งจัดกิจกรรมโดย สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัยมศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญทั้ง ๒๒ โรงเรียน เพื่อรดน้ำขอพรผู้อาวุโส ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โดมโรงเรียนอำนาจเจริญ

## บุษบง พุฒพรหม  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ /ภาพ-ข่าว ##
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
นายอดุลย์ กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC (Professional Learning Community ) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาช [95]
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมจังหวัดอำนาจเจริญรดน้ำขอพร ผอ.สพม.๒๙ [99]
ผอ.สพม.๒๙ รดน้ำขอพร ผวจ.อำนาจเจริญ ประเพณีสงกรานต์ [89]
ผอ.สพม.๒๙ ประชุมเกลี่ยอัตรากำลังบุคลากรโอนย้ายไป ศึกษาธิการจังหวัด [119]
สพม.๒๙ ประชุมกรรมการสอบบรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่๑/๒๕๖๐สนามสอบโรงเรียนนารีนุกูล [87]