ผอ.สพม.๒๙ ประชุมเกลี่ยอัตรากำลังบุคลากรโอนย้ายไป ศึกษาธิการจังหวัด.....   

 เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.ที่ห้องประชุมธนาภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙(อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) นายอดุลย์ กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประชุม รอง ผอ.สพม.๒๙/ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วย...เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง การเกลี่ยอัตรากำลังของบุคลากร ในสำนักงานที่จะโอนย้ายไปปฏิบัติราชการที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/ศึกษาธิการภาค ตามคำสั่ง คสช.ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ให้เป็นไปตามความสมัครใจและตามความรู้ความสามารถของผู้ที่จะสมัครใจไป แต่ต้องดูตามอัตราส่วนของเขตพื้นที่ด้วยว่าสามารถที่จะไปได้ทุกคนที่มีความประสงค์จะไปหรือไม่..โดยยื่นความประสงค์ได้ตั้งแต่ วันที่ ๑๘-๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ


## บุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ-ข่าว ##
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติโลกและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [87]
โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติโลกและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [76]
ผอ.สพม.๒๙ นำบุคลากรแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เขตสุจริต [335]
พลโทโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพม.๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ ) [442]
สพม.๒๙ แสดงเชิงสัญลักษณ์ของเขตสุจริต [342]