ผอ.สพม.๒๙ ประชุมเกลี่ยอัตรากำลังบุคลากรโอนย้ายไป ศึกษาธิการจังหวัด.....   

 เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.ที่ห้องประชุมธนาภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙(อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) นายอดุลย์ กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประชุม รอง ผอ.สพม.๒๙/ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วย...เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง การเกลี่ยอัตรากำลังของบุคลากร ในสำนักงานที่จะโอนย้ายไปปฏิบัติราชการที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/ศึกษาธิการภาค ตามคำสั่ง คสช.ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ให้เป็นไปตามความสมัครใจและตามความรู้ความสามารถของผู้ที่จะสมัครใจไป แต่ต้องดูตามอัตราส่วนของเขตพื้นที่ด้วยว่าสามารถที่จะไปได้ทุกคนที่มีความประสงค์จะไปหรือไม่..โดยยื่นความประสงค์ได้ตั้งแต่ วันที่ ๑๘-๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ


## บุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ-ข่าว ##
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
นายอดุลย์ กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC (Professional Learning Community ) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาช [95]
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมจังหวัดอำนาจเจริญรดน้ำขอพร ผอ.สพม.๒๙ [99]
ผอ.สพม.๒๙ รดน้ำขอพร ผวจ.อำนาจเจริญ ประเพณีสงกรานต์ [89]
ผอ.สพม.๒๙ ประชุมเกลี่ยอัตรากำลังบุคลากรโอนย้ายไป ศึกษาธิการจังหวัด [120]
สพม.๒๙ ประชุมกรรมการสอบบรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่๑/๒๕๖๐สนามสอบโรงเรียนนารีนุกูล [87]