สพม.๒๙ประชุมกรรมการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ สนามสอบโรงเรียนนารีนุกูล.....   

 นายวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผอ.สพม.๒๙ ประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ตามคำสั่งศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประจำสนามสอบโรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจะดำเนินการสอบแข่งขัน ภาค ก และ ภาค ข ในวันที่ ๒๒-๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ เปิดเผย โปร่งใส เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

## บุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ-ข่าว ##
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติโลกและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [5]
โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติโลกและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [4]
ผอ.สพม.๒๙ นำบุคลากรแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เขตสุจริต [190]
พลโทโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพม.๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ ) [211]
สพม.๒๙ แสดงเชิงสัญลักษณ์ของเขตสุจริต [213]