ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมสนามสอบ โรงเรียนนารีนุกูล.....   

 ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ คณะกรรมการประจำสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ สนามสอบ โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งดำเนินการสอบแข่งขัน ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค วิชาเอก ภาษาอังกฤษ สอบข้อเขียน จำนวน ๕๔ ห้อง และสอบสัมภาษณ์ จำนวน ๒๖ ห้อง เป็นผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน ๑,๓๒๘ คน ขาดสอบ จำนวน ๖๗ คน ในวันที่ ๒๒-๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ รับผิดชอบสนามสอบ มีนายอดุลย์ กองกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประธานเขตตรวจราชการที่ ๑๓ ดร,วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผอ.สพม.๒๙ ประธานสนามสอบ นายพิชิต กะมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล พร้อมคณะกรรมการประจำสนามสอบทุกท่าน ให้การต้อนรับ การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ โปร่งใส ตรวจสอบได้

### บุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ-ข่าว ###
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติโลกและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [201]
ผอ.สพม.๒๙ นำบุคลากรแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เขตสุจริต [446]
พลโทโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพม.๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ ) [607]
สพม.๒๙ แสดงเชิงสัญลักษณ์ของเขตสุจริต [451]
ผอ.สพม.๒๙ มอบนโยบายผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษาจังหวัดอุบลอุบลราชธานี [389]