ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมสนามสอบ โรงเรียนนารีนุกูล.....   

 ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ คณะกรรมการประจำสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ สนามสอบ โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งดำเนินการสอบแข่งขัน ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค วิชาเอก ภาษาอังกฤษ สอบข้อเขียน จำนวน ๕๔ ห้อง และสอบสัมภาษณ์ จำนวน ๒๖ ห้อง เป็นผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน ๑,๓๒๘ คน ขาดสอบ จำนวน ๖๗ คน ในวันที่ ๒๒-๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ รับผิดชอบสนามสอบ มีนายอดุลย์ กองกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประธานเขตตรวจราชการที่ ๑๓ ดร,วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผอ.สพม.๒๙ ประธานสนามสอบ นายพิชิต กะมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล พร้อมคณะกรรมการประจำสนามสอบทุกท่าน ให้การต้อนรับ การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ โปร่งใส ตรวจสอบได้

### บุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ-ข่าว ###
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
นายอดุลย์ กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC (Professional Learning Community ) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาช [95]
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมจังหวัดอำนาจเจริญรดน้ำขอพร ผอ.สพม.๒๙ [98]
ผอ.สพม.๒๙ รดน้ำขอพร ผวจ.อำนาจเจริญ ประเพณีสงกรานต์ [88]
ผอ.สพม.๒๙ ประชุมเกลี่ยอัตรากำลังบุคลากรโอนย้ายไป ศึกษาธิการจังหวัด [119]
สพม.๒๙ ประชุมกรรมการสอบบรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่๑/๒๕๖๐สนามสอบโรงเรียนนารีนุกูล [87]