ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมสนามสอบ โรงเรียนนารีนุกูล.....   

 ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ คณะกรรมการประจำสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ สนามสอบ โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งดำเนินการสอบแข่งขัน ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค วิชาเอก ภาษาอังกฤษ สอบข้อเขียน จำนวน ๕๔ ห้อง และสอบสัมภาษณ์ จำนวน ๒๖ ห้อง เป็นผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน ๑,๓๒๘ คน ขาดสอบ จำนวน ๖๗ คน ในวันที่ ๒๒-๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ รับผิดชอบสนามสอบ มีนายอดุลย์ กองกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประธานเขตตรวจราชการที่ ๑๓ ดร,วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผอ.สพม.๒๙ ประธานสนามสอบ นายพิชิต กะมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล พร้อมคณะกรรมการประจำสนามสอบทุกท่าน ให้การต้อนรับ การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ โปร่งใส ตรวจสอบได้

### บุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ-ข่าว ###
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
คณะครูโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ รับการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา๖๐ [157]
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ จัดพิธีถวายราชสดุดี [153]
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ เป็นสนามธรรมสนามหลวง [338]
วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน รู้ทันควัน KNOW SMOKING [318]
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลงพระบรมศพ ในหลวง ร.9 [337]