สพม.๒๙ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานี.....   

 นายวลงกรณ์ บุญเต็ม รองผอ.สพม.๒๙ พร้อมด้วย นางบุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.๒๙ ร่วมประชุมสภากาแฟอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐(ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี โดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุบลราชธานี

## บุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ-ข่าว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
ผอ.สพม.๒๙ นำบุคลากรแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เขตสุจริต [78]
พลโทโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพม.๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ ) [84]
สพม.๒๙ แสดงเชิงสัญลักษณ์ของเขตสุจริต [94]
ผอ.สพม.๒๙ มอบนโยบายผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษาจังหวัดอุบลอุบลราชธานี [83]
ผอ.สพม.๒๙ มอบนโยบายผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอำนาจเจริญ [103]