สพม.๒๙ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานี.....   

 นายวลงกรณ์ บุญเต็ม รองผอ.สพม.๒๙ พร้อมด้วย นางบุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.๒๙ ร่วมประชุมสภากาแฟอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐(ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี โดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุบลราชธานี

## บุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ-ข่าว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
สพม.๒๙ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา [39]
โรงเรียนนารีนุกูล ๒ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายพ่อหลวง [380]
โรงเรียนปทุมพิทยาคมร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายพ่อหลวง [380]
โรงเรียนนารีนุกูลร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์ถวายพ่อหลวง [373]
นายอดุลย์ กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC (Professional Learning Community ) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาช [555]