สพม.๒๙ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานี.....   

 นายวลงกรณ์ บุญเต็ม รองผอ.สพม.๒๙ พร้อมด้วย นางบุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.๒๙ ร่วมประชุมสภากาแฟอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐(ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี โดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุบลราชธานี

## บุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ-ข่าว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
นายอดุลย์ กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC (Professional Learning Community ) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาช [95]
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมจังหวัดอำนาจเจริญรดน้ำขอพร ผอ.สพม.๒๙ [99]
ผอ.สพม.๒๙ รดน้ำขอพร ผวจ.อำนาจเจริญ ประเพณีสงกรานต์ [89]
ผอ.สพม.๒๙ ประชุมเกลี่ยอัตรากำลังบุคลากรโอนย้ายไป ศึกษาธิการจังหวัด [120]
สพม.๒๙ ประชุมกรรมการสอบบรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่๑/๒๕๖๐สนามสอบโรงเรียนนารีนุกูล [87]