สพม.๒๙ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานี.....   

 นายวลงกรณ์ บุญเต็ม รองผอ.สพม.๒๙ พร้อมด้วย นางบุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.๒๙ ร่วมประชุมสภากาแฟอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐(ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี โดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุบลราชธานี

## บุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ-ข่าว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
คณะครูโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ รับการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา๖๐ [276]
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ จัดพิธีถวายราชสดุดี [276]
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ เป็นสนามธรรมสนามหลวง [495]
วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน รู้ทันควัน KNOW SMOKING [477]
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลงพระบรมศพ ในหลวง ร.9 [480]