ดร.วุธฒิชัย รัตนวารีพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม เป็นประธานในพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม โดยมีผู้เข้าร่วม คือ คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลสร้างนกทา.....   

 

ดร.วุธฒิชัย  รัตนวารีพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม ลงนามถวายความอาลัย

 

นางสาวสุปราณี มุทาพร นักเรียนยอดเยี่ยม จากการแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชนะเลิศระดับจังหวัด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2558 ได้นำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงล้นเกล้าเผ่าไทย

 

คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา นำโดย นายเฉลิมแสงรุ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลส้รางนกทาเข้าร่วมพิธี

 

สงบนิ่ง เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

การแปรอักษรเพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
ผอ.สพม.๒๙ นำบุคลากรแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เขตสุจริต [78]
พลโทโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพม.๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ ) [84]
สพม.๒๙ แสดงเชิงสัญลักษณ์ของเขตสุจริต [94]
ผอ.สพม.๒๙ มอบนโยบายผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษาจังหวัดอุบลอุบลราชธานี [83]
ผอ.สพม.๒๙ มอบนโยบายผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอำนาจเจริญ [103]