ดร.วุธฒิชัย รัตนวารีพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม เป็นประธานในพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม โดยมีผู้เข้าร่วม คือ คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลสร้างนกทา.....   

 

ดร.วุธฒิชัย  รัตนวารีพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม ลงนามถวายความอาลัย

 

นางสาวสุปราณี มุทาพร นักเรียนยอดเยี่ยม จากการแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชนะเลิศระดับจังหวัด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2558 ได้นำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงล้นเกล้าเผ่าไทย

 

คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา นำโดย นายเฉลิมแสงรุ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลส้รางนกทาเข้าร่วมพิธี

 

สงบนิ่ง เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

การแปรอักษรเพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
สพม.๒๙ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา [24]
โรงเรียนนารีนุกูล ๒ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายพ่อหลวง [370]
โรงเรียนปทุมพิทยาคมร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายพ่อหลวง [370]
โรงเรียนนารีนุกูลร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์ถวายพ่อหลวง [363]
นายอดุลย์ กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC (Professional Learning Community ) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาช [543]