casino siteleri hoลŸgeldin bonusu veren siteler bonus veren siteler 1xbet giriลŸ kaรงak iddaa diyarbakฤฑr escort
 
 


วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายบรรณเพ็ญ เครือประสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปรึกษาหารือข้อราชการการ ณ ห้องประชุมบัวงามมิ่งเมือง สพม.อบอจ......   

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
ประชุมเตรียมความพร้อมการนิเทศ ติดตาม โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ครั้งที่ 1 [4]
พิธีเปิดและเป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” ณ ห้องประชุม 40 ปี ก.ข. โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา [4]
พิธีเปิดและเป็นวิทยากร การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โครงการ ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 1 [5]
วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ประชุมการพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย [16]
วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายไตรรัตน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ณ [26]