กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม นำโดยนายไพจิต จัยวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ได้กำหนดการจัดงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ .....   

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม นำโดยนายไพจิต จัยวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ได้กำหนดการจัดงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘  โดยสามารถเข้าร่วมงาน สมัครเข้าประกวดและแข่งขันได้โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

๑.แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 
๒.ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทโครงงานทดลองและโครงงานสิ่งประดิษฐ์ 
๓.ประกวดแฟนซีรีไซเคิล 
๔.ประกวดจัดสวนถาดระบบนิเวศน์
๕.แข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
๖.แข่งขันหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์
ทุกรายการมีทั้งระดับประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย พร้อมนี้ ยังมีพิธีเปิดอันตื่นตาตื่นใจยิ่งใหญ่อลังการ นิทรรศการวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show) ละครเวที (Broadway) ทางวิทยาศาสตร์ และการแสดงดนตรีสร้างสรรค์สนุกสนานเร้าใจ ชนิดที่ว่าพลาดปีนี้เสียดายไปถึงปีหน้า ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ในปีนี้ ได้แก่ #มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี #มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี#สำนักงานเทศบาลตำบลเขมราฐ #สำนักงานประปาอำเภอเขมราฐ # Ritt Group #นาลัดดา เจษฎาพานิชย์ นายกเทศบาลตำบลเขมราฐ
 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
คณะครูโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ รับการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา๖๐ [283]
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ จัดพิธีถวายราชสดุดี [282]
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ เป็นสนามธรรมสนามหลวง [504]
วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน รู้ทันควัน KNOW SMOKING [488]
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลงพระบรมศพ ในหลวง ร.9 [490]