โรงเรียนสะพือวิทยาคาร อำเภอตระการพืชผล จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 .....   

 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร อำเภอตระการพืชผล จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558  ณ หอประชุมโรงเรียน 

วันที่  11  เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558 

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร เข้าร่วมพิธีไหว้ครู

นักเรียนทุกคนเข้าร่วมพิธีไหว้ครู

ตัวแทนนักเรียนนำพานไหว้ครู ไหว้ท่านผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ

นักเรียนนำดอกไม้ธูปเทียนกราบครู

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเจิมหนังสือ

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวให้โอวาทวันไหว้ครู

การแสดงนักเรียน ชุดเทิดบูชาพระคุณครู

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมจังหวัดอำนาจเจริญรดน้ำขอพร ผอ.สพม.๒๙ [17]
ผอ.สพม.๒๙ รดน้ำขอพร ผวจ.อำนาจเจริญ ประเพณีสงกรานต์ [15]
ผอ.สพม.๒๙ ประชุมเกลี่ยอัตรากำลังบุคลากรโอนย้ายไป ศึกษาธิการจังหวัด [25]
สพม.๒๙ ประชุมกรรมการสอบบรรจุครูผู้ช่วยครั้งที่๑/๒๕๖๐สนามสอบโรงเรียนนารีนุกูล [19]
ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมสนามสอบ โรงเรียนนารีนุกูล [19]