โรงเรียนสะพือวิทยาคาร อำเภอตระการพืชผล จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 .....   

 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร อำเภอตระการพืชผล จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558  ณ หอประชุมโรงเรียน 

วันที่  11  เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558 

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร เข้าร่วมพิธีไหว้ครู

นักเรียนทุกคนเข้าร่วมพิธีไหว้ครู

ตัวแทนนักเรียนนำพานไหว้ครู ไหว้ท่านผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ

นักเรียนนำดอกไม้ธูปเทียนกราบครู

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเจิมหนังสือ

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวให้โอวาทวันไหว้ครู

การแสดงนักเรียน ชุดเทิดบูชาพระคุณครู

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม จัดพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร [533]
ต้อนรับผู้อำนวยการอชิระ วิริยสุขหทัย ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ และเลี้ยงส่งรองผู้อำนวยการณรงค์ศักดิ์ ธรรมรักษ์เพื่อไปรับตาแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา [1939]
โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน รุ่นที่ 6 [1742]
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา ปีการศึกษา 2558 [1457]
หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี จัดนิทรรศการ "การจัดการขยะมูลฝอยและผลกระทบฯ" [1980]