โรงเรียนสะพือวิทยาคาร อำเภอตระการพืชผล จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 .....   

 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร อำเภอตระการพืชผล จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558  ณ หอประชุมโรงเรียน 

วันที่  11  เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558 

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร เข้าร่วมพิธีไหว้ครู

นักเรียนทุกคนเข้าร่วมพิธีไหว้ครู

ตัวแทนนักเรียนนำพานไหว้ครู ไหว้ท่านผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ

นักเรียนนำดอกไม้ธูปเทียนกราบครู

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเจิมหนังสือ

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวให้โอวาทวันไหว้ครู

การแสดงนักเรียน ชุดเทิดบูชาพระคุณครู

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
ผอ.สพม.๒๙ นำบุคลากรแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เขตสุจริต [78]
พลโทโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพม.๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ ) [84]
สพม.๒๙ แสดงเชิงสัญลักษณ์ของเขตสุจริต [94]
ผอ.สพม.๒๙ มอบนโยบายผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษาจังหวัดอุบลอุบลราชธานี [83]
ผอ.สพม.๒๙ มอบนโยบายผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอำนาจเจริญ [103]