โรงเรียนสะพือวิทยาคาร อำเภอตระการพืชผล จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 .....   

 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร อำเภอตระการพืชผล จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558  ณ หอประชุมโรงเรียน 

วันที่  11  เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558 

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร เข้าร่วมพิธีไหว้ครู

นักเรียนทุกคนเข้าร่วมพิธีไหว้ครู

ตัวแทนนักเรียนนำพานไหว้ครู ไหว้ท่านผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ

นักเรียนนำดอกไม้ธูปเทียนกราบครู

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเจิมหนังสือ

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวให้โอวาทวันไหว้ครู

การแสดงนักเรียน ชุดเทิดบูชาพระคุณครู

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
สพม.๒๙ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา [24]
โรงเรียนนารีนุกูล ๒ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายพ่อหลวง [370]
โรงเรียนปทุมพิทยาคมร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายพ่อหลวง [370]
โรงเรียนนารีนุกูลร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์ถวายพ่อหลวง [363]
นายอดุลย์ กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC (Professional Learning Community ) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาช [543]