โรงเรียนสะพือวิทยาคาร อำเภอตระการพืชผล จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 .....   

 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร อำเภอตระการพืชผล จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558  ณ หอประชุมโรงเรียน 

วันที่  11  เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558 

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร เข้าร่วมพิธีไหว้ครู

นักเรียนทุกคนเข้าร่วมพิธีไหว้ครู

ตัวแทนนักเรียนนำพานไหว้ครู ไหว้ท่านผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ

นักเรียนนำดอกไม้ธูปเทียนกราบครู

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเจิมหนังสือ

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวให้โอวาทวันไหว้ครู

การแสดงนักเรียน ชุดเทิดบูชาพระคุณครู

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
คณะครูโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ รับการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา๖๐ [283]
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ จัดพิธีถวายราชสดุดี [282]
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ เป็นสนามธรรมสนามหลวง [504]
วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน รู้ทันควัน KNOW SMOKING [488]
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลงพระบรมศพ ในหลวง ร.9 [490]