ege
 
 


ร้อยรักถังดวงใจ สานสายใยน้อมจิตมุทิตา สพม.29 ปี 2563.....   

 "ร้อยรักถังดวงใจ สานสายใยน้อมจิตมุทิตา สพม.29 ปี 2563"

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) [1211]
ร้อยรักถังดวงใจ สานสายใยน้อมจิตมุทิตา สพม.29 ปี 2563 [581]
ประกาศผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC Awards) ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 [1331]
คู่มือประเมิน ว21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 [1534]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร(คูปองครูู) ของหน่วยพัฒนาครู สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำนวน 8 หลักสูตร [2501]