วันที่​ 1​ กุมภาพันธ์​ 2563​ นายภัทธศาสน์​ มาสกุล​ ผู้อำนวยการ​สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา​มัธยมศึกษา​เขต​ 29​ พร้อมด้วย​คณะกรรมการ​นิเทศ​ เเละตรวจเยี่ยมสนามสอบ​ O-NET​ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562​ ดำเนินการนิเทศและตรวจเยี่ยมสนามสอบ​O-NET​ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29​ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ).....   

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
การอบรมระบบการรายงานผลกาดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2563 [36]
การรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพม.29 ปี 2563 [43]
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ประชุมการระดมความคิด (Brainstorming) เพื่อยกระดับการเรียนการสอนในสถาบันศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างด้วย Project เเละ Service base learning เพื่อพัฒนาคุณลักษณ [32]
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ปฐมนิเทศ เเละมอบนโยบาย แก่บุคลากรที่มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูในสังกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 [29]
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ลงพื้นที่ติดตาม ประเมินผล เเละขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน [30]