ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท.....   

 ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ในห้วงเดือนมกราคม 2563 

1. มหาวิทยาลัยรามคำแหง >>>รายละเอียด

2. มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด >>>รายละเอียด

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี >>>รายละเอียด

4. มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ >>>รายละเอียด

5. โรงเรียนนายร้อยตำรวจ >>>รายละเอียด

6. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น  >>>รายละเอียด

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
ประชาสัมพันธ์งาน "คืนสู่เหย้า เทา - ชมพู" [57]
ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท [59]
ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา [139]
ประชาสัมพันธ์การประกวดบทกวีไฮกุ ประจำปี พ.ศ. 2562-2563 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563 [94]
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง "คิดใหม่ สอนใหม่ ให้ฉลาดรู้ทางสุขศึกษา" ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 [102]