วันที่ 9 มกราคม 2563 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มอบนโยบายเเละให้พันธสัญญาในการยกระดับคุณภาพการศึกษากับคณะผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสหวิทยาเขต 1 เมืองอำนาจแจริญ สหวิทยาเขต 2 ปทุมราชวงศา ณ ห้องประชุมโรงเรียนอำนาจเจริญ และสหวิทยาเขต 3 หัวตะพาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม.....   

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
มอบนโยบายทางการศึกษาแก่ครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุใหม่ [22]
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 [18]
พิธีเปิดโครงการปันน้ำใจสานน้ำใจเครือเตรียมพัฒน์ ติว O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 [15]
ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 [28]
เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ 4.2 (วิทยการคำนวณ) [31]