หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา กิจกรรม สพม.29 เว็บบอร์ด
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
เป้าหมายความสำเร็จสพม.29
โครงสร้างการบริหารสำนักงาน
วัสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
เบอร์โทรศัพท์บุคลากรในสำนักงาน สพม.29
แผนที่ตั้ง สพม.29
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สพม.29
อ.ก.ค.ศ. สพม.29
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพม.29
เครือข่ายการนิเทศที่ 13
ข้อมูลคุณภาพการศึกษา
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน/สหวิทยาเขต
ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพม.29
แผนที่ตั้งโรงเรียน
แผนฯ งบแลกเป้า สพม.29
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภารกิจและมาตรการ
เป้าหมายความสำเร็จ
กรอบการดำเนินงาน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
กลุ่มงานนิติกร
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
กฎ
ระเบียบ
ข้อบังคับ
เอกสารเผยแพร่ผลงานครู
เกณฑ์การประเมินตำแหน่งครู
เกณฑ์การประเมินตำแหน่งรอง ผอ.ร.ร.
เกณฑ์การประเมินตำแหน่ง ผอ.ร.ร.
เกณฑ์การประเมินตำแหน่งศึกษานิเทศก์
เกณฑ์การประเมินตำแหน่งรอง ผอ.สพท.
เกณฑ์การประเมินตำแหน่ง ผอ.สพท.
แบบเสนอขอรับการประเมินฯ
แบบรายงานขอรับการประเมินฯ
ทีมงานพัฒนาเว็บไซต์
หนังสือราชการตามวันที่
<< 19 เม.ย. 2014  >>
พฤ
อา
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Your IPAddress : 107.22.45.61 
Your browser : other 0
Username :
Password :
 
เว็บลิงค์
เว็บไซต์โรงเรียน 20 อันดับยอดนิยม
  อำนาจเจริญ ( 2,567,250 )
  สร้างนกทาวิทยาคม ( 2,208,710 )
  วารินชำราบ ( 2,095,521 )
  นารีนุกูล ( 1,695,117 )
  สหธาตุศึกษา ( 891,568 )
  น้ำยืนวิทยา ( 750,914 )
  ปลาค้าววิทยานุสรณ์ ( 682,675 )
  เขื่องในพิทยาคาร ( 520,100 )
  อุบลราชธานีศรีวนาลัย ( 369,465 )
  มัธยมตระการพืชผล ( 313,692 )
  ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ( 262,784 )
  อ่างศิลา ( 120,204 )
  หนองขอนวิทยา ( 72,110 )
  ศรีคูณวิทยบัลลังก์ ( 69,835 )
  ปทุมราชวงศา ( 54,127 )
  เบ็ญจะมะมหาราช ( 50,392 )
  ชีทวนวิทยาสามัคคี ( 48,843 )
  ไผ่ใหญ่ศึกษา ( 43,705 )
  เอือดใหญ่พิทยา ( 36,089 )
  พนาศึกษา ( 35,788 )
[ เว็บไซต์โรงเรียนทั้งหมด ]
  [ เกณฑ์การประเมินเว็บไซต์โรงเีรียน ]
  เริ่มวันที่ 15 มี.ค.54 - 20 เม.ย.57
เว็บไซต์ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 13 ศูนย์
๑. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๒. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๓. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (-)
๔. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (-)
๕. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (-)
๖.ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (-)
๗. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (-)
๘. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (-)
๙. ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (-)
๑๐. ศูนย์พัฒนาห้องสมุด (-)
๑๑. ศูนย์กิจกรรมแนะแนว (-)
๑๒. ศูนย์พัฒนาหลักสูตร (-)
๑๓. ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี (-)
 
 
 
 
 
หน้าหลัก >> บุคคลากรแนะนำทั้งหมด >> รายละเอียดของคุณ : นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
รูปภาพ :
ชื่อ - สกุล :
  นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
ตำแหน่ง :
ครู  
หน่วยงาน :
โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย
รายละเอียดอื่นๆ :

ข้อมูลทั่วไป

 • นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร (Mr.TeeSing)
 • ตำแหน่งครู คศ.1 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
  อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี สพม.29
 • ตำแหน่งครู คศ.1 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี สพม.29
 • อายุ 29 ปี 


ระดับการศึกษา

 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์

ประวัติการทำงาน

 • เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าธนบุรี
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • ครูผู้ช่วย โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา สพท.อบ.5 
 • ครู คศ.1 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา สพม.29
 • ครู คศ.1 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย สพม.29 

รายละเอียดด้านการสอน

 • สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้น 3-4 
   

ความสามารถทั่วไป

 • ( PHP/AJAX Programming ) 
 • ๐ Linux Security
 • ๐ Linux Network
 • ๐ Network Security
 • ๐ Network Admin
 • ๐ MySQL Database
 • ๐ Linux/Unix Hacking System
 • ๐ Web Design
 • ๐ CMS
 • ๐ Opensource
   

Contact 

จำนวนผู้เข้าชม :
1450
 

 
Copyright @2009 - 2012 http://www.secondary29.go.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29( อุบลราชธานี , อำนาจเจริญ )
ที่ตั้ง : ถนนเลี่ยงเมือง (สี่แยก อ.บ.ต.กุดลาด) บ้านกุดลาด หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4542-2186, Fax : 0-4542-2185 Email : secondary29@obec.go.th
ติดต่อผู้พัฒนาเว็บไซต์ : secondary29@gmail.com