รายงานผลการดำเนินงานเขตพื้นที่สุจริต สพม.อบอจ

 รายงาน วิเคราะห์ผลการประเมินเขตสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

                        

รายงานผลการดำเนินงานเขตสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562