หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา กิจกรรม สพม.29 เว็บบอร์ด
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
เป้าหมายความสำเร็จสพม.29
โครงสร้างการบริหารสำนักงาน
วัสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
เบอร์โทรศัพท์บุคลากรในสำนักงาน สพม.29
แผนที่ตั้ง สพม.29
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สพม.29
อ.ก.ค.ศ. สพม.29
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพม.29
เครือข่ายการนิเทศที่ 13
ข้อมูลคุณภาพการศึกษา
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน/สหวิทยาเขต
ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพม.29
แผนที่ตั้งโรงเรียน
แผนฯ งบแลกเป้า สพม.29
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภารกิจและมาตรการ
เป้าหมายความสำเร็จ
กรอบการดำเนินงาน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
กลุ่มงานนิติกร
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
กฎ
ระเบียบ
ข้อบังคับ
เอกสารเผยแพร่ผลงานครู
เกณฑ์การประเมินตำแหน่งครู
เกณฑ์การประเมินตำแหน่งรอง ผอ.ร.ร.
เกณฑ์การประเมินตำแหน่ง ผอ.ร.ร.
เกณฑ์การประเมินตำแหน่งศึกษานิเทศก์
เกณฑ์การประเมินตำแหน่งรอง ผอ.สพท.
เกณฑ์การประเมินตำแหน่ง ผอ.สพท.
แบบเสนอขอรับการประเมินฯ
แบบรายงานขอรับการประเมินฯ
ทีมงานพัฒนาเว็บไซต์
หนังสือราชการตามวันที่
<< 21 เม.ย. 2014  >>
พฤ
อา
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Your IPAddress : 107.20.30.170 
Your browser : other 0
Username :
Password :
 
เว็บลิงค์
เว็บไซต์โรงเรียน 20 อันดับยอดนิยม
  อำนาจเจริญ ( 2,567,252 )
  สร้างนกทาวิทยาคม ( 2,208,789 )
  วารินชำราบ ( 2,095,521 )
  นารีนุกูล ( 1,695,118 )
  สหธาตุศึกษา ( 891,568 )
  น้ำยืนวิทยา ( 750,914 )
  ปลาค้าววิทยานุสรณ์ ( 682,678 )
  เขื่องในพิทยาคาร ( 520,100 )
  อุบลราชธานีศรีวนาลัย ( 369,465 )
  มัธยมตระการพืชผล ( 313,692 )
  ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ( 262,785 )
  อ่างศิลา ( 120,204 )
  หนองขอนวิทยา ( 72,110 )
  ศรีคูณวิทยบัลลังก์ ( 69,835 )
  ปทุมราชวงศา ( 54,127 )
  เบ็ญจะมะมหาราช ( 50,393 )
  ชีทวนวิทยาสามัคคี ( 48,843 )
  ไผ่ใหญ่ศึกษา ( 43,705 )
  เอือดใหญ่พิทยา ( 36,089 )
  พนาศึกษา ( 35,788 )
[ เว็บไซต์โรงเรียนทั้งหมด ]
  [ เกณฑ์การประเมินเว็บไซต์โรงเีรียน ]
  เริ่มวันที่ 15 มี.ค.54 - 21 เม.ย.57
เว็บไซต์ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 13 ศูนย์
๑. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๒. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๓. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (-)
๔. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (-)
๕. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (-)
๖.ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (-)
๗. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (-)
๘. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (-)
๙. ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (-)
๑๐. ศูนย์พัฒนาห้องสมุด (-)
๑๑. ศูนย์กิจกรรมแนะแนว (-)
๑๒. ศูนย์พัฒนาหลักสูตร (-)
๑๓. ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี (-)
 
 
 
 
 

สพม. 29 สอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 ใน 11 ตำแหน่ง 1,541 คน มีสิทธิ์สอบ 1,53
...Read more
เปิดอ่าน
( 26 )  เมื่อ : 20 เม.ย.57
 

สพม. 29 จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4 และจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ปี 2557 ที่โรงเรียน
...Read more
เปิดอ่าน
( 150 )  เมื่อ : 11 เม.ย.57
 

สพม. 29 จัดงานประเพณีวันวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ระจำปี 2557
...Read more
เปิดอ่าน
( 141 )  เมื่อ : 9 เม.ย.57
 

สพม. 29 วางมาตราการเข้มป้องกันการทุจริตสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 ประกาศรายชื่อผู้ม
...Read more
เปิดอ่าน
( 247 )  เมื่อ : 8 เม.ย.57
 

สพม. 29 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประสิทธิภาพสูงมาสนับสนุน การบริหารจัดการสถานศึกษา
...Read more
เปิดอ่าน
( 191 )  เมื่อ : 31 มี.ค.57
 

สพฐ. ร่วมกับ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสฯ 4 ภูมิภาค 11 จ
...Read more
เปิดอ่าน
( 152 )  เมื่อ : 27 มี.ค.57
 

สพม. 29 เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 มี 11 ตำแหน่ง มีผู้สมัครสอบทั้งหมด 1,54
...Read more
เปิดอ่าน
( 721 )  เมื่อ : 24 มี.ค.57
 

การประชุม สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม. 29 ปี 2557 วันที่ 2
...Read more
เปิดอ่าน
( 173 )  เมื่อ : 24 มี.ค.57
 
      HaCked By Nofawkx Al
... 17 เม.ย.57 ..( 68 )
      HaCked By Nofawkx Al
... 10 เม.ย.57 ..( 406 )
      ... 10 เม.ย.57 ..( 153 )
หมายเหตุ : แถวที่แสดงแถบสี   หมายถึง ข่าววันนี้                          [ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ]
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมได้ที่ : kuttcom009@gmail.com   [ ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนทั้งหมด ]

รางวัลชนะเลิ​ศกิจกร ...
( โรงเรียน : ปทุมราชวงศา )
( อ่าน : 5002 )( 19 มี.ค.55 )
พิธีเปิดป้ายโรงเรียนอุบลร ...
( โรงเรียน : อุบลราชธานีศรีวนาลัย )
( อ่าน : 4718 )( 24 ก.พ.55 )
ประกวดโครงงานนักวิทยาศาสต ...
( โรงเรียน : โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ )
( อ่าน : 4679 )( 14 ก.พ.55 )
แข่งขันกีฬานักเรียนนักศึก ...
( โรงเรียน : โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ )
( อ่าน : 4627 )( 14 ก.พ.55 )
การประกวดเกมส์สร้างสรรค์จ ...
( โรงเรียน : ศรีเมืองวิทยาคาร )
( อ่าน : 5078 )( 7 ก.พ.55 )
อบรมวิทยากรขับขี่ปลอดภัย ...
( โรงเรียน : อุบลราชธานีศรีวนาลัย )
( อ่าน : 4052 )( 5 ก.พ.55 )

แจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนเพิ่มเติมได้ที่ : kuttcom009@gmail.com [ กิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด ] 
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดาวน์โหลดเอกสาร
   แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 ( 262 )
   ใบลาอุปสมบท ( 169 )
   เอกสารเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเรียนร่วม ( 569 )
   เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ( 707 )
   แบบฟอร์มไปต่างประเทศ ( 700 )
   ตัวอย่างคำสั่งโรงเรียน แก้ไขคำสั่ง เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ( 784 )
   แบบคำขอเพิ่มคุณวุฒิในทะเบียนประวัติ(กพ.7)และได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น ( 1578 )
   บัญชีปรับเทียบอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ ( 1204 )
   แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ ( 1354 )
   บัญชีปรับเทียบอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ ( 2462 )
 

นายไพฑูรย์ ขันแก้ว
โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
( จำนวนเข้าชม : 1627 )
[ รายละเอียดเพิ่มเติม ]


ครูจารุณี ทนงจิตร
โรงเรียนปทุมพิทยาคม
( จำนวนเข้าชม : 1554 )
[ รายละเอียดเพิ่มเติม ]


นายสุทธิพร ไชยพิเดช ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม. 29
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
( จำนวนเข้าชม : 1576 )
[ รายละเอียดเพิ่มเติม ]

-


( จำนวนเข้าชม : )
[ รายละเอียดเพิ่มเติม ]
สารบัญเว็บไซต์
ประเภทข่าว
จำนวน
ข่าวกิจกรรม
248
ข่าวประชาสัมพันธ์
863
หนังสือราชการ
3723
หนังสือราชการภายในสำนักงาน
154
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
235
สายตรง ผอ.สพม.29
230
เว็บบอร์ด
808
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
113
กิจกรรมโรงเรียน
94
ผลงานทางวิชาการ
26
แนะนำบุคลากร
33
ยอดบริจาคกองทุนเพื่อการพัฒนาครู
215
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การมัธยมศึกษาตอนปลาย
จังหวัดอุบลราชธานี
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ฯ
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม ปลาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[กลับด้านบน]
 
Copyright @2009 - 2012 http://www.secondary29.go.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29( อุบลราชธานี , อำนาจเจริญ )
ที่ตั้ง : ถนนเลี่ยงเมือง (สี่แยก อ.บ.ต.กุดลาด) บ้านกุดลาด หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4542-2186, Fax : 0-4542-2185 Email : secondary29@obec.go.th
ติดต่อผู้พัฒนาเว็บไซต์ : secondary29@gmail.com